A-08/08/2020 - 19e zondag door het jaar

 

“Toen Jezus het volk had weggestuurd, ging Hij de berg op om te bidden”

( (Mt.14 )

Petrus twijfelde

“ Maar de Heer zei tegen Elia;

Ga naar buiten en treed voor de HEER op de berg.

Toen trok de HEER voorbij. 

Er ging een zeer zware storm voor de HEER uit,

die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelen.

Maar de HEER was niet in de storm……

En ook niet in de aardbeving, niet in het vuur,

Maar op het vuur volgde een zachte bries….

Toen ging Elia naar buiten maar bleef staan

 bij de ingang van de grot.

En toen klonk er een stem, die hem vroeg:

Waarom bent u hier , Elia? “

( 1 Kon.19:9a, 11-14 )

 

HOMILIE

 

Dierbare gelovigen, 

 

Zoals ik al dikwijls zeg, als ik na het evangelie het boek weg leg: Zo spreekt de Heer….Ja, dit wil de Heer ons zeggen  vandaag….en dus gaat het niet alleen om dit verhaal en dat van de eerste lezing deze keer…..Nee, we worden gevraagd naar Jezus te kijken, en wat Hij om te beginnen doet, daar willen we eens met elkaar over nadenken….

Het is eigenlijk zoals in het stukje evangelie van de vorige week…ook daar wilde Jezus na gehoord te hebben over de moord op Johannes de Doper, naar de overkant van het water…..om te bidden, om na te denken, zijn neef vermoord, de man die Hij had gevraagd met Hem in het water van de Doop te gaan….en die Hem bij de mensen had aangewezen: dit is de Messias.

En nu wat we net lazen…voor Jezus kwam er gisteren niet veel van zijn plannen, want toen Hij met de boot aan de overkant was, stonden de mensen al massaal op Hem te wachten…..

Ik heb toen zo goed onthouden, dat Jezus…als Hij al die mensen ziet en aankijkt…ouderen, mannen en vrouwen en kinderen, zieken, mensen met armoe, van alles…noem waarop….

En dan staat er: HIJ kreeg DIEP MEDELIJDEN EN HIJ GENAS HUN ZIEKEN, daar begon Hij mee, en praten met hen over liefde en hoe God tegen ieder wil zeggen: Ik houd van je, ja, jij, zoals je bent…

En dan weten we nog hoe ze allemaal door hem te eten kregen….

En NU moeten de leerlingen terug naar de overkant, de vissers meteen aan het werk….en de mensen naar huis in het donker….

en Jezus gaat dan de BERG OP, staat er, om alleen te bidden.

Misschien kom ik vandaag met de preek niet verder dan met wat Jezus NU DOET….Hij gaat bidden, en kennelijk uit het verhaal: TEGEN DE MORGEN GAAT HIJ TE VOET OVER HET WATER NAAR DE LEERLINGEN TOE…..

Vraag: Wie is Jezus nu voor mij?…..Bidden…..

Wat bidden wij? Wat is dat? En moet het lang duren? HOE zou HIJ dat doen?

Even nog zeggen: JEZUS is de ZOON van GOD……

Maar Hij is mens geworden…en krijgt alles over zich heen…mooie dingen als kind, diep medelijden als mens, of liever gezegd, Jezus de zoon van God voelt nu ook in Zijn lichaam medelijden met ons ...... Als je met mensen te maken krijgt, komt Jezus met de lieve dingen die Hij in elke mens ziet, maar zijn liefde is er ook bij de minder mooie dingen, de lichamelijke of geestelijke pijnen, de ruzies.

Jezus bidt….en dat is.. praten, nee, niet zo maar woorden zeggen… 

GAAN WE EVEN TERUG …hoe bidden wij? Ja, hier, luisteren…naar wat HIJ nu zegt met die woorden hier…of we vragen samen om dingen voor mensen, en we zingen en zo helpen we elkaarieder met zijn of haar stem of wat gebrom, of we kunnen niet zingen, en zijn stil….

BIDDEN WE OOK THUIS OF OP HET WERK ?

Ja, thuis eerst de dingen die je moet doen, en op het werk of op school…..en tussendoor…..

Wat zeg je dan? …. vaak hoor ik van mensen die erover durven praten…..ik weet niet wat ik moet zeggen…ik zie Hem niet…en hoor Hem niet..

O Ja, maar wij hebben van die JEZUS een geweldig gebed geleerd….ONZE VADER…..

Dat kun je afraffelen, of zeggen , terwijl andere dingen ook door je heen gaan…niet erg..je bent al goed bezig…en het onze Vader hoeft niet af…Als je zegt: Vader, is al een gebed…soms zegt Jezus zelfs : Papa….

WE DOEN ALTIJD ZO MOEILIJK, maar wat WIJ veel te weinig hebben gezegd…ik ga bidden, en je zoekt woorden. je Onze Vader is zo af…maar: GOD zit te wachten : Hij wil zo graag iets van JOU horen, wat je denkt, of voelt, ook als het NIKS is.

BIDDEN…Jezus op de berg…denkt aan jou en mij, en Hij zegt tegen de Vader, : HOE krijg ik hem of haar zover dat ze U voelen, dat U, lieve God en Heilige Geest, er voor ieder IS. 

Ik heb er vaak over gepraat met veel verliefde stelletjes…..Ja, waar praten jullie over…. over van alles, over je thuis waar je vandaan komt, hoe het gaat, of je werk bevalt of leuk is……

Maar, en dan moet je aan Jezus op de berg denken: er zijn toch ogenblikken, dat jij tegen je LIEF iets moois zegt…Ik houd van je…of heel andere zelf uitgevonden woorden, …of stil bij elkaar zijn….

Dat is voor jullie al SAMEN BIDDEN, omdat God Liefde is…..en als je gelooft…..probeer dan samen lieve woorden te spreken…ik heb dat met sommigen van jullie proberen te doen, en dat gaat echt….het is niet het belangrijkste of het lang duurt of kort, maar DAT JE HET DOET, en je zult merken tussen jullie groeit de liefde …praten mag over van alles wat jullie samen willen…...

Ja, en in het verhaal hoorden we van de leerlingen die in de storm terecht gekomen zijn, SAMEN BANG, volwassen grote mannen, en nog jong…..

Jezus komt ook in jouw leven….wij zouden ook wel schrikken…maar Hij is het en sommigen roepen: een SPOOK,…dat kan niet ..en aan geloven denkt niemand…maar HIJ…Hij roept: Ik ben het ……En Petrus durfde al naar Hem toe te gaan, maar dat viel tegen…hij twijfelt toch …en Jezus reikt hem de hand….Weest niet bang.

 

Ja, beste  mensen, bidden doen ook bange mensen, en fijn als je er niet alleen in staat.

JEZUS, ik wilde met elkaar hier samen praten over bidden…en we kijken naar U, en we hoeven uw Naam maar mee te nemen straks naar huis, in onze zak te steken, en we weten dat U al voor ieder van ons bidt, en dat U hier met ons bidt en terwijl wij net zo bang zijn en twijfelen als de apostelen in de boot, bent u bij ons in de Heilige Hostie. 

En we gaan oefenen, als je verliefd bent of als je iets liefs of aardigs tegen een kind of anderen wil zeggen, of alleen maar wil laten voelen dat je van iemand houdt: een kus, een warme hand….Alles wat mooi is, dat wil Jezus, de God die als mens met ons meevoelt en ons wil leren lief te hebben. KOM JEZUS help ons.