A-22/03/2020 - 4e zondag van de veertigdagentijd

“ Broeders en zusters eens waart ge duisternis, nu zijt ge licht door uw gemeenschap met de Heer.”

( Ef.5:8 )

 

 

Dierbaren,

Onder heel andere omstandigheden, waarin de wereld verkeert, kunnen we zelfs rond de tafel van het mysterie van de Heilige Eucharistie niet bij elkaar komen……De paus vraagt ons, en ook mensen van andere religie, en zelfs aan hen die geen geloof zeggen te hebben, even stil te worden, om  te roepen  om hulp, vanaf onze planeet, de aarde…..Ik denk dan aan Noach, van wie ons verteld wordt in het Oude Testament, hoe hij door God gewaarschuwd wordt, opgeroepen om te bidden met de mensen  van toen, en hoe hij aan het bouwen ging van de Ark, ondanks de bespotting van mensen die zulk iets niet geloven wilden.

 

Ja, zeker voor gelovigen blijft God over ons waken, en het meest en duidelijkst sinds de lieve Heer onder ons is gekomen en ons lichaam heeft aangenomen, en hoe Hij alles van ons mensen heeft gedragen in eigen lijf, gefolterd is, en gestorven aan het kruis, maar op de derde Dag is opgestaan als de verrezen Heer.

We zijn zondag voor zondag de weg proberen te gaan van alle gelovigen die er voor ons waren op die wereld…..En telkens klinkt na de lezing uit de Bijbel dit WOORD: Zo spreekt de Heer…..

Was het vorig week nog de vrouw, die Jezus ontmoette bij de put….en waar Jezus haar vroeg: geef Me te drinken….

En hoe Jezus vervuld van Gods liefde en barmhartigheid haar en de andere uit haar stad die kwamen luisteren naar Hem, de gave van liefde en geloof bracht……Mensen van toen riepen enthousiast tegen de vrouw: NU geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt; we hebben Jezus zelf gehoord en nu weten wij het: dit is de REDDER van de wereld.

VANDAAG laat Jezus ons meekijken naar de genezing van de blindgeboren  man…..die Hij geneest en die voor het eerst kan zien: zijn ouders, maar ook de leerlingen, die met die man bij Jezus waren gekomen met de vraag: waarom is die man zo blind geboren…..komt dat omdat hij zelf of zijn ouders hebben gezondigd….?

En Jezus zegt krachtig nee…..hij is niet blind door zijn eigen zonde, of zijn ouders….Nee, wat God aan hem gaat doen; zijn genezing , en jullie kunnen zien, dat Ik van God ben - zo vertaal ik het even wat dichterbij -

Ja, en dan even een PAUZE…..in de eerste lezing kwam GELOVEN al voor, toen de profeet Samuel naar het gezin van de man Isaï om een van zijn zonen te gaan zalven als de nieuwe koning…..En de man had er acht….En Samuel krijgt ze voorgesteld…mooie jongens, maar iedere keer krijgt hij op zijn hart ingegeven: dit is hem niet, hij ziet er goed uit, maar God kijkt niet naar het uiterlijk maar naar het hart van de mens.

En als er geen zoon meer binnen is moet de jongste David gehaald worden……Die is het…en er staat bij: die rossige jongen had mooie ogen en een prettig voorkomen…die wordt de koning.

Samuel heeft wat geleerd: Kijk naar de mens, hoe God kijkt naar ieder van ons met zijn eigen gaven.

We blijven steken bij het verhaal dat ons NU gegeven wordt….we zitten er mee…alles in de maatschappij, in de meeste landen …alles ligt plat….een vreemde ziekte, en velen zijn al gestorven …eerst zullen we het wel regelen met onze maatregelen…maar ieder keer moeten we alles gaan doen, dat de mensen gespaard worden, en vooral de kinderen.

In het verhaal van de blinde man, zien we wat Jezus nu doet….Niet de luidsprekers aan: Hier ben IK …ik zal jullie even weer gezond maken en de aarde een nieuw aan zicht geven….

Jezus neemt de man apart….Hij spuwde op de grond en Hij maakt van zijn speeksel slijk…..en Jezus raakt aan….Hij streek dat slijk op zijn ogen en stuurde hem naar een vijver …ga je wassen….en Hij kon zien…

Ik heb in mijn leven meegemaakt dat mensen van iets bijzonders genezen werden….een vrouw in een kapel in Frankrijk, die al tasten door het leven moest, en vooraan in de kerk, springt ze ineens op:

ik kan zien, ik zie jullie en kijk eens dat mooie schilderij met Jezus.

Nu bidden massa mensen, angstig geworden door deze gevaarlijke virusziekte…..Eventjes maar bidden, één Woord en we zullen genezen.

Zo maar even ….nee, mensen, blijven vragen, en Jezus zegt tegen ons nu geen toverwoorden…hij bukt en maakt met zijn speeksel een medicijn uit de aarde…..

Bidden tot Jezus voor alle angstige mensen van nu, vandaag , en vragen we om Redding want dat betekent zijn Naam Jezus.

Dat wij, en vooral degenen die Hem nog niet kennen, of niet meer weten hoe het Hem te vragen…..Ja, ieder van ons wordt geroepen …..Kom en Zie, dat het opklaart dat het ~Licht op de aarde van God weer kan gaan stralen.

Zo spreekt de Heer in dit jaar 2020 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb