A-19/01/2020 - 2e zondag door het jaar

 

“ De volgende dag zag hij Jezus, terwijl Hij naar 

hem toe kwam. ’Daar is het lam van God,’ zei hij

degene die de zonde van de wereld wegneemt.

‘Hij is het van wie ik zei:Na mij komt  iemand, 

die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.

Ook ik kende Hem niet. …maar opdat Hij aan Israël

moest worden geopenbaard,

daarom kwam ik dopen in het water….’”

( Joh.1: 29-32 )

HOMILIE

 

Hoe kunnen we Jezus kennen, …leren kennen ? Het kan zijn, dat je iemand ontmoet, die over Jezus je iets vertelt….maar als je niets weet over :geloven,

dat Hij de Zoon van God komt….om wat te noemen…..Of, dat je tegen Hem kunt praten en met hem praten , maar je kunt Jezus niet zien, sinds Hij zijn tijd  eeuwen geleden op de wereld was.Over Jezus wordt wel gepraat, in de kerken uiteraard, maar ja, daar komen veel mensen niet meer…..Jezus is de Zoon van God, de man van het” NA DIT LEVEN , de Liefste mens die je zegt: GELOOF me, ik houd van je en ik vertel je van de Vader…. Maar HET GELOOF, en dat hebben velen ook afgeschaft,” daar geloof ik niet meer in”, en “wat er in die boeken staat”….. Toch kom ik overal mensen tegen ook jong of oud, die Hem kennen, wel geloven…..

Je moet Jezus ONTMOET hebben, en dat wil zeggen: van Hem horen….zo komen we HIER in het evangelie die Jezus tegen in het verhaal van Johannes de Doper. Hij is een neef van Jezus, en natuurlijk kennen ze elkaar….

 

Ik stelde al de vraag: Hoe kunnen we Jezus leren kennen?

We komen hier bij Johannes de man tegen, die in zichzelf de opdracht voelt….Er komt IEMAND die komt redden, die de zonde van deze wereld wegneemt….en als ze verder vragen over zijn geloof…..Hij komt na Mij, maar HIJ is er al….En je hoort uit het evangelie vandaag dat Jezus hele bescheiden naar Johannes de Doper komt….

Hij zegt dat het anders moet, dat we Gods geboden moeten onderhouden. en ik kom dopen, jullie helpen na te denken over: hoe is het met mij  en hoe ga ik met God om? Daarom nodig ik jullie uit om in het water te gaan, je te wassen en zo je zelf laten voelen, dat je anders wilt, en je zult je een beter mens gaan voelen.

Jezus , de ZOON VAN GOD zelf is mens geworden….Hij is, zoals we pas gevierd hebben gekozen voor ons bestaan, opgroeiend als elke mens van baby tot volwassen man…..

Johannes zijn neef, zag niet wat en hoe God zo BIJZONDER in HEM LEEFT.hij voelt wel…Hij is bijzonder, en Johannes wil hem niet dopen, want Hij is meer dan de vrome bewoner van de woestijn, die met God wil leven.

En als de mensen vragen over het LAM GODS…. zegt Johannes gewoon eerlijk: OOK IK KENDE HEM NIET…….

 

Ja, en zo oud als we zijn, en als gelovige mensen van NU, al zijn we met veel minder dan eerst lijkt …..We weten van Jezus, als kind, als weldoener, die geneest, die de goede weg van de liefde uitdraagt en hoe je dat kunt doen….en al die eeuwen zijn er mensen die ons voorlazen uit de bijbel , vertelden, met ons mee bidden en vragen om genezing , om vrede…en die Jezus zoon van God aan het kruis, en het KRUIS HIER spreekt van HEM DIE LEEFT……Die na zijn opstaan uit de dood, zei: ik moet nu gaan maar ik stuur je de HELPER , de HEILIGE GEEST…

Hier zitten we…..we luisteren naar Johannes de Doper, we kijken hoe we Jezus naast ons weten en toch niet zien, zijn stem niet horen…. tenzij dat in moeilijke tijden Hij mensen iets, ook ons, heeft laten voelen….

We bidden, moeilijk , maar we doen en proberen, en Hij is het LEVEN …en Hij komt  dadelijk bij Brood en de Beker, ….en noem zo maar op : mensen die gaan trouwen en elkaar het woord geven en Hem vragen met zijn ZEGEN, en we brengen kinderen naar de doop en de eerste H.Communie en de kracht van de helper de Heilige Geest.

Ik noem verder toch ook op, wijzen en kijkend naar ieder hier….Ik zie Hem, ja in jou en jou, want anders was je hier niet, in dingen die je probeert goed te doen.

WE gaan van Hem leren dat Hij ons hoort en verhoort, soms anders dan we vragen, en dat Hij Luistert, en Hij loopt niet van ons weg…..En ik denk wel eens dat we meer elkaar kunnen helpen om Jezus te ontmoeten; de kerk open, en hier samen komen zo maar even, en dat er iemand is een priester diaken of iemand aangewezen om met ons hier te bidden….

De kerken staan open, tegenwoordig meer dan eerst….Maar we moeten anderen tegenkomen…en Jezus doet ons mensen ontmoeten, een kind, dat je iets zegt…en hoe kan hij of zij dat zo voelen…..

En als zo'n jong groeiend kind je zegt: als ik groot ben wil ik bij arme mensen, en die niet gelukkig zijn gaan vertellen over Jezus.

Ja Hij leeft, Kom Heilige Geest kom en geef U, help ons luisteren, op deze zondag dat we Johannes tegen kwamen. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb