Krachtwoorden

Ja,
een mens moet wel eens stoom afblazen
als het hem te veel of te machtig wordt.
En dan schieten er wel eens woorden uit onze mond,
die nu juist niet getuigen van ons leven met God.
In zulke moeilijke situaties, als lang bidden niet kan,
hebben mensen geleerd dat je dan ook kunt bidden.
Ze schieten er even tussendoor bij het dansen,
bij het sporten, bij een examen, tijdens je werk
of als je zo maar eens wakker wordt.
De meeste schietgebeden zoals we ze wel noemen,
komen ergens uit de bijbel vandaan.
Hier volgen er een paar.
Misschien kunje er zelf iets mee doen.

Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. (Mt. 15,22)

Heer; help mij , (Mt.15,25)
Heer; het is goed, dat wij hier zijn... (Mt.l7.4)
Heer; red ons, wij vergaan! (Mt.8,2S)
Heer; open onze ogen (Mt.20,33)

Heer; als U wilt kunt U me reinigen. (lc.5,12)

Heer; ik heb niemand....(Joh. 5,7)

Ja, Heer; ik geloof vast dat U de Christus bent,
de Zoon van God, die in de wereld komt (Joh. 11,27)

OF:
Zeg de Naam van Jezus, die al een gebed is, of die van zijn dierbaren

Jezus.

Jezus, Maria, Jozef.

Heer; help mij met mUn proefwerk/examen.

Heer; ik heb zo'n pijn.

Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij.

Jezus, Maria, Jozef ik schenk U mijn hart en mijn ziel.

Mijn God en mijn Al.

Maria help me.