A-10/09/2017 - 23e zondag door het jaar
 
 
 
 
“ Want, waar er twee of drie verenigd zijn 
in mijn Naam, daar ben IK in hun midden.”
( Mt. 18:20 )
 
 
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Ja, fijn dat we elkaar mogen ontmoeten rond het Boek en de Tafel van de Heer…..We zijn allemaal verschillende mensen, onherhaalbare mensen uit Gods hand gekomen…. Zien we er allemaal anders uit, en hebben we uiteenlopende ideeën of opvattingen, hier komen we bij elkaar, zoals Jezus het ons zegt: één van hart en één van geest.
 Zoals we hier bij elkaar zijn zullen we ook wel eens ervaren hebben, hoe we tegen elkaar kunnen aankijken qua onze manier van geloven, onze devotie zoals wij het voelen goed te doen, en dat van anderen niet kunnen begrijpen.
Wie weet, dat we elkaar hier aankijkend of aan anderen denken met wie we overhoop hebben gelegen over dit of dat ……We ervaren hoe Jezus ons heeft uitgekozen, ieder vanuit zijn grote liefde, en willen daarom deze viering beginnen met God te vragen om elkaar te kunnen en willen vergeven, want ook dan zullen we in vrede nog meer gaan leven, die kunnen zeggen dat we op deze wereld zijn verenigd en gesterkt door de liefde van God in Jezus Christus.
 
HOMILIE 
 
 
Er is op de TV een programma, dat heet: het Familiediner….eerlijk gezegd ben ik er nog niet aan toe gekomen dat zelf te bekijken, maar ik hoor er goede dingen over…..Het gaat om mensen, uit hetzelfde gezin of familie, die al jaren geen contact meer met elkaar hebben….Liefde, die er wel is, maar weggeduwd is, heeft plaats gemaakt voor het standpunt van: die wil ik nooit meer zien.
Na de lezingen van deze zondag, merk je dat het Woord van God met ons wil praten, ons wil laten doordenken hoe WIJ, als Kerk, met elkaar omgaan….want ook daar zijn botsingen: misverstanden, karakters die moeilijk elkaar verdragen of begrijpen.
En, ik zou hier hele verhalen kunnen opdissen, hoe mensen van hetzelfde geloof met elkaar botsen, elkaar te lijf zijn gegaan soms, ingezonden artikelen…..
Maar, onwillekeurig gaan we dan een psychologisch  of politiek verhaal houden, vrijblijvend, en dat doen we en deden we met preken ook….het moet zus of zo, als mensen met elkaar gebotst zijn….
Nee, zoals we hier bij elkaar zijn, moet ik tegen mezelf zeggen: denk er aan, je houdt geen preek, geen verhaal zo maar…..je mag en moet hier praten, en bij elk woord moet je even omkijken naar Jezus toe…….we zijn bij elkaar in ZIJN NAAM, we willen leren denken en voelen ook met en voor elkaar zoals HIJ naar ons kijkt, ons bij elkaar brengt, ons samen wil laten leven en  dat we elkaar liefhebben…..en liefde ligt bij mensen gauw onder het stof van eigen inzicht, en oordelen.
Ik zou het dus dicht bij Jezus willen houden…en de paus, zegt dikwijls, dat we natuurlijk als christenen, als mensen van Jezus, ons moeten houden aan de geboden, maar ook als mensen eigen wegen gaan, als mensen van alles doen wat God verboden heeft, moeten we op wacht bij zo iemand blijven zitten, om zo te zeggen……het moment afwachten, dat zij of hij voor de liefde van God open kan gaan, en anders gaat doen.
In onze tijd zijn er zoveel discussies over omgaan met kwesties van moraal, seksualiteit…..en het gaat tot in de politiek……en als onze bisschoppen gevraagd worden om het standpunt van het geloof dat ons via de kerk en niet te vergeten de bijbel wordt aangereikt worden ze heftig aangevallen of uitgelachen……Jezus spreekt ons aan in het evangelie….je bereikt meer, met geduld, niet dat publiekelijke oordelen, ik zou zeggen al is het nog zo fout, maar onder vier ogen, geduld, en tijd gunnen….en , wat je in de discussie voor de TV nooit haast hoort: gebeden…breng die mensen , die mens bij Jezus….dat we inzicht krijgen, een goed woord dat hen raakt , dat ze wel verstaan……Neen ik pleit niet voor slappe standpunten, die meewaaien met van alles, maar tegelijk met kracht letten op wat Jezus ons vandaag zegt. Amen