jubileumviering 60 jaar priester C 08-09-2013

KOM EN ZIE .....
“ In die tijd trokken tallozen met Jezus mee...”
( Lc. 14:25 )
‘“ Hij die u schrijft is een oud man...”
( Filemon 1 )
 
Beste allemaal, dit is een BIJZONDERE DAG..!  
Kom.... is de uitnodiging, en we zijn met velen gekomen!
Zie ..... maar dat woord betekent méér....want alle ogen kijken naar één persoon, met  60 jaar priester  te zijn....
Hier ben ik dus: dat wel,    die mens,... gewoon,.... tijdelijk,... zwak , op zijn tijd beperkt..... en met de woorden van Paulus  uit de tweede lezing zeg ik: die tot u spreekt is een oude man!
Maar ik  draag andere kleding over de ‘gewone’ man die ik ben...... , ik ben  hier OOK als priester,.... Willen we erover nadenken, dat aan mij is gegeven IETS APART.... En dat is niet IETS aan je, maar IEMAND, een levende Persoon, die duidelijk BIJ ME is:  IN ME: Jezus, de Zoon van God..... dát houdt priester, herder in, gericht op ieder, verbonden, die luistert en doet, en bidt.
KOM EN ZIE: we zijn GEKOMEN, en we gaan met onze eigen ogen het leven en elkaar toch anders ZIEN en beleven! Zo wordt het een feest voor u en jullie, en zo bad ik er om!
Kom en ZIE zijn de eerste woorden die ooit Jezus bij zijn start  zei tegen de eerste twee leerlingen ..... die Hem vroegen; Waar woont U ?
En Jezus zei: KOM EN ZIE ..... het zijn  woorden van HEM, Jezus .....een ontmoeting met ieder en met  samen.
Misschien klinkt dat vreemd...want meestal praten gelovigen...  wel over God, over Jezus, maar  we durven niet, we zijn ontwend .... Hem aan te spreken als IEMAND, met wie je praat,..... Jezus luister naar me, hoor me...
Het is een Nieuwe genade, een eerste begin opnieuw van ons kerk-zijn van NU: Dat mag ik beleven met u en voor jullie!
De eerste regel uit het evangelie op deze dag :” In die Tijd trokken tallozen met Jezus mee” ..... Dat is een werkelijkheid, 
en niemand hoeft zich gegeneerd te voelen of onwennig, want er is hier plaats voor iedereen met zichzelf zoals je bent! 
Jullie velen..... maar ik wil eigenlijk NU tegen iedereen hier iets zeggen.... En het kan niet, .....dan ben ik vanavond nog aan de gang... 
Ik houd hier geen speech, geen redevoering maar ik wil woorden geven naar ieder, nogmaals, Kom en Zie.
Maar dank dat je er bent, en het is  pas goed een feest als jij en iedereen als je het gevoel hebt, dat we HET zonder jou en jullie niet kunnen en  willen doen ......
IK zou genoeg doen, door dankbaar hier rond te kijken en ieder even aanzien, en alles dat we ooit samen mee gemaakt hebben, blik van verstandhouding, gevoel van het hart, altijd me bij gebleven, mensen van hier in Aalst, en al die parochies, en al die bijeenkomsten waar ik u en jullie trof, en altijd in die Naam Jezus, en altijd draaide het om Hem. En ik was geen dokter, geen psycholoog, ik kon alleen met je bidden en naar je verhaal, luisteren en af en toe mee huilen, dat kwam er ook wel eens bij. 
Het is vandaag feest om u en jullie, elk, om de goede God, die alles aan ons gaf en geeft, en NU vandaag opnieuw
Ik heb gezocht naar woorden die passen bij wat ik met ieder heb meegemaakt, en wat je dan bidden mag.
Ik heb gezocht naar woorden voor jullie moderne mensen, die misschien soms of al lang niet meer, die God, die Jezus aan geroepen hebt. En nu in deze woorden die we zoetjes gaan meezingen, komen we hem tegen : Omdat Gij God, het zijt, groter dan ons hart, die MIJ,  IEDER,  hebt gezien....eer ik werd geboren!
God zegt Zichzelf nieuw in ons,  helemaal nieuw, naar moderne mensen... Niet eerst van alles wat  een gelovige moet en niet mag, neen eerst tegen allen: God is dichtbij, Jezus, zijn Zoon .....
En daarom zeg ik vanuit mijn priester-zijn,  bescheiden, maar krachtig: Ja, Kom EN Zie.... En ik durf en MOET  ZEGGEN : Jezus, God, ziet je graag, maar wees niet bang, want Hij dwingt niemand en niemand kijkt mee in je eigen hart!!
We kennen elkaar, en ik moet wel vast zeggen  dat je , misschien minstens  op het laatst van je leven,  Hem te zien krijgt, of je toch mee wilt gaan! 
Ik las over priester-zijn:
je bent een tolk,
die beide talen spreekt,
de taal van God en de taal van de mensen! ....
Je bent degene die namens ons
God om genade en hulp smeekt, 
en namens diezelfde God vrede wensen.
Altijd de taal van de mensen
en de taal van God.....
Zo heb ik  zestig jaar daags aan het altaar gestaan: Mij zagen ze, maar Jezus voor de ogen verborgen in brood en wijn, maar ECHT... en ik heb jou en al die mensen mee genomen, aan ieder gedacht. Laten we ons opwarmen door Gods Heilige Geest en dan vandaag naar die tafel gaan met ieders gedachten en gevoel, en leggen we dat bij het gebed van de jonge Oegandese martelaren , die hier in het altaar tastbaar rusten.
Zo beleven we nu, we danken U om alles, dat ik het vandaag met ieder nog eens en nog dieper mag beleven en doen. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb