B-Kerstmis 2017…..
 
 
“ Een helder licht straalt vandaag over ons, want de Heer is geboren…
Zijn Naam is:
Wonderbare, God, Vader van de toekomst….”
( Jes. 9,1 en Lc. 1,33 )
 
 
 
WELKOM
 
 
Och, wat fijn dat u. jullie allemaal gekomen bent, welkom ook de heel kleine, de jongeren…..Ieder heeft een plaatsje kunnen krijgen, en nu kijk je misschien wat rond, naar iedereen, naast je , en als je omkijkt, en veel menen die je niet kent, maar ook die je van dichtbij kent…We hebben al wat gezongen over de KOMST VAN HET KIND….Komt laten we Hem aanbidden.
Maar wat betekent het ? 
Voorin  staat de kerststal….daar wordt het verhaal ons verteld….. Van je plaats uit is het misschien nog te ver…. Maar straks horen we het verhaal van de herders, die gevraagd werden om naar het Kind te gaan zoeken, en Maria en Jozef, en de os en de ezel, ja ….zelfs dieren zijn welkom daar bij het Kind.
Ik zou zeggen: proberen we mee te zingen, of luister….en als je iets niet begrijpt, dan kun je meelezen, of gewoon…..je laat maar gebeuren…het voornaamste is dat IEDER er nu is.
 
 
HOMILIE
 
Ja, pas nog werd ik door een jonge moeder uitgenodigd om naar de nieuwe baby te komen kijken. Och, ik heb er een paar duizend mogen zien, en hij of zij werd in je armen gelegd….. en velen heb ik ook gedoopt. 
Sommigen  baby’s voelen  meteen aan, dat je vreemd bent, en laten dat gauw merken: ze kijken en zoekend, waar mama is, maar….. dit Mayke die ik nu op de schoot had werd voor mij een kerstkind….. Ja, al voor  het grote  feest, want ik vertelde de mama intussen, dat ik volop bezig was om de  mensen, die ik ooit ontmoet heb,  wil aanschrijven met een paar woorden van meeleven! En ook vertelde ik dat ik  in de kerk het kerstverhaal aan die velen ga vertellen…..Dat kost veel piekeren,  denken, er mee bezig zijn, en de heilige Geest bidden, dat ik de goede woorden mag vinden voor IEDEREEN……..
Na de gezellige praat  met de moeder, en het eindeloos kijken naar Mayke, die zo vredig en rustig ons aan keek op de beurt, ging ik blij naar huis
 
En  thuis ging het ineens door me heen….de PREEK voor in de KERK , ik weet het hoe ik het moet proberen……
Kerstmis gaat  toch over een kind, een baby…   
In de kerk staat voorin een mooie kerststal, ….ooit lang geleden is de Heilige Franciscus, ja de man ook van de dierendag, op het idee gekomen, om wat God ons in de boeken van de bijbel vertelt, uit te beelden ….en die Frans koos een echtpaar met een kindje, en herders uit die tijd, en zelfs de dieren wilde hij erbij hebben: os en ezel waren gauw gevonden. En toen kon hij vertellen hoe dichtbij God er is en kijkt en voelt ja jou en jij, iedereen!
Ja, we hebben een groot feest met kerstmis, en we hebben prachtige liederen, goede koren misschien, mooie versiering en lichtjes veel Licht , en daar voel je heel wat bij, en dan komt daarna de Heilige Mis, zoals we die kennen……en de Hostie wordt omhoog geheven en de kelk……..En de priester zegt het tegen iedereen:Hier is JEZUS…..dat kind van toen , nu ook tastbaar in dat stukje brood….en Hij laat Zich uitdelen, en Hij komt in en tastbaar bij je binnen…..God WIL ONS AANRAKEN……even stil met Hem.
MAAR voor vele moderne mensen, jongeren vooral, jonge ouders die het echte verhaal nooit goed gehoord hebben,…Nee, niet zo maar, maar dat het voor jou is!
 
Ja, beste mensen, Als we vandaag terug kijken naar de lange mensengeschiedenis,……de oudste boeken vertellen over God, die Abraham op zoekt, en Hij helpt hem na te denken……En die Abraham ging op een donkere avond nog voor het slapen gaan even naar buiten….en hij keek naar de sterrenhemel…wij weten dat er miljarden sterren zijn, en ver weg……God is voor zijn gevoel naast hem komen staan en hem doen voelen, dat die Schepper-God die alles heeft gemaakt,naast hem was…en hij beloofde hem een zoon, die hij met Sara nog niet gevonden had.
 
En WIJ NU…….We leven met heel veel mensen op de aarde…….En die GOD verteld meer dan 2000 jaar geleden al, dat Hij een God dichtbij wilde zijn, die ons mens zijn zou komen delen…….
Het verhaal heeft ieder gehoord zo lang als je leeft…..en nu opnieuw gaan we hem beter kennen….Heel veel mensen zeggen juist nu, dat er geen God is, dat alles in de schepping zo maar bij toeval uit evolutie is ontstaan.
En God roept er niet tegen in, maar Hij spreekt nu vandaag opnieuw zachtjes naar ons toe……Ja, en Hij kwam niet meteen als de grote man . Jezus, maar als kind.
IK zou zelfs in een grote kerk eigenlijk het liefst, dat beeldje van het kerstkind eruit nemen, en naar de eerste rij gaan, en het doorgeven…….
Ja, juist….het zou veel tijd kosten misschien, en intussen ieder stil zijn, toch, want…het komt er aan…het is maar een beeld……En toch voelt iedereen, dat je God hebt aangeraakt………en kom je thuis en je ziet elkaar…en er is een baby dan helemaal…warm , levend, tastbaar…zo wil God met ons zijn.
Misschien vind je het een vreemde preek……heel armoedig een paar woorden over een baby die ik even op de schoot had…..De moderne mens kun je beginnen met over God te vertellen en over Jezus en over zijn wonderen en over alles wat Hij van ons mensen mee mag maken, mooie dingen, maar ook de pijn van ziek zijn, of vluchteling, en dood gaan….En HIJ staat er ….. Kijk naar het kind, en straks als Hij je aanraakt in de hostie…Je krijgt hoop, en je voelt het: echt LIEFDE, en dat veel mensen het mogen  ontdekken, en  zich gelukkig voelen zoals je je voelen kunt met een kind op je schoot. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb