“ Dit zeg Ik u terwijl ik nog bij u ben,
maar de Helper, de heilige Geest die 
de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren,
en u alles in herinnering wat Ik u gezegd heb.”
( Joh.14: 26 )
 
 
 
INLEIDING
 
WELKOM zeggen we echt gemeend, want we zijn hier niet bij elkaar om als vreemden naast elkaar te zitten, nee, je kunt zeggen: we hebben elkaar nodig in het beleven van ons geloof.
We zeggen dikwijls als we praten over GELOOF, alsof we dan het hebben over IETS,  en de anderen hebben ook iets…..en dan kunnen we wat gaan opsommen waar je in gelooft.
MAAR het gaat om IEMAND, ….. Het lijkt dat we dat vergeten, omdat we de goede God niet kunnen zien, en horen zoals we elkaar horen praten.
Daarom vandaag, al dicht bij het Pinksterfeest….we gaan ons opnieuw openen voor de lieve Heer, die in het Hart van ieder woont, die houdt van ieder, en van ons allen SAMEN !
 
HOMILIE
 
 
Beste mensen, ik zou heel lang kunnen blijven stilstaan bij wat we in de eerste lezing hebben gehoord, dat er onder de eerste leerlingen vragen waren: of je als je als heiden katholiek wordt, om het zo maar te zeggen, of je dan alle gebruiken en gewoontes van het Joodse volk ook moest gaan onderhouden. 
De apostelen baden en praatten erover, en in vrede kwamen ze eruit…..DE joodse wet was een oud verbond, en Jezus begint met de in Jezus gedoopten!
 
En je moet eigenlijk even stilstaan bij die eerste lezing toch, maar dan bij de namen van de mannen….mensen, zoals wij nu ernaar zoeken : het moeten en mogen we in Jezus geloven….en hoe mogen wij met Hem omgaan? En hoe doen we dat.
We zijn met de kerk in deze moeilijke tijden met van alles dat gebeurd is en nog gebeurt …. en het woord GELOVEN …is voor de meesten van ons, mag ik dat zeggen….een beetje theorie….dingen die je moet weten, , die je moet of mag doen….? En gaat daar de preek over ?
Kijk en hier krijgen we van de lieve God, die al zo lang de bestaande kerk, een HAND uitgestoken…… Nee, het gaat niet om allerlei dingen te weten op zich…..
Ja, we zouden kunnen zeggen, dat we het geloof vooral hebben beleefd als IETS, dat je doet omdat het goed is….. Thuis spraken we eigenlijk niet zo veel over het geloof, want we kwamen het overal tegen….de meesten gingen naar de kerk, en hadden houvast dat te doen aan de anderen die het ook deden….gebed, was vooral Onze Vader en wees gegroet, en wat gebeden die we in een kerkboek konden opzoeken en lezen…..De ouders hoefden voor de eerste communie en vormsel bijna niets te doen, want dat werd vooral op school en door de kapelaan of pastoor op zich genomen…….
 
Nu,is dat ten eerste allemaal weggevallen, dat is al begonnen in de jaren zestig…Ik ben als een van de weinigen toch naar de school blijven gaan om aan de kinderen tenminste iets te proberen te vertellen over de geloof…..
De pausen met Johannes XXIII en nog meer vanaf Paulus VI, zijn er over gaan praten, dat we als gelovigen veel meer moeten  durven delen  over wat in ons gebeurt met het geloof…..Evangelisatie….het goede nieuws doorgeven…..
En dat klinkt ons in de oren wel aardig, maar de meesten van ons komen er niet toe …. laten we eerlijk zijn…..niet gewend, en schaamte over wat in je hart omgaat…..Vroeger stopte je iemand gauw een boekje in de hand aan iemand die over geloof begon.
 
Wat we nu beleven is, dat we - velen oud  - iets tekort zijn gekomen.
Er is ons veel te weinig verteld dat geloven alsmaar dat woord geloven….dat dat niet het belangrijkste is…wat je makkelijk met wat woorden  kunt uitleggen.
Wat wij tekort komen is dat ons te weinig verteld is, dat ons geloof bij JEZUS begint. Ik praat er met u dikwijls over….Geloven is ervaren dat er IEMAND in jou leeft, dat er IEMAND van je houdt, dat als het zwaar is dat er IEMAND met je meeleeft, en als je geweldig verheugd bent ook dat draagt Hij mee. En de goede , ver klinkende God die we niet kunnen zien is in ons gekomen als deze mens Jezus Christus….We kunnen Hem aanraken, horen praten….. En Jezus raakt aan op het moment van de hostie op je hand, ….Jezus raakt aan, als je zijn Naam in je boekje leest…en mensen die gekregen hebben de relatie van huwelijk of ook vriendschap….kunnen ontdekken dat de relatie tussen mensen  juist met HEM nog dieper wordt.
Hoe te beginnen?  Met zijn Naam in onszelf aan te roepen, en de stap durven doen bij elkaar te komen, en zo met eigen woorden jouw dingen durven uitspreken….Het is de weg van de Liefde….en het komt echt…Dat is wat Hij graag heeft van ons MENSEN van nu….We zijn met weinigen uitgezocht omdat te beleven en dat ook aan anderen te vertellen, door te geven, vooral ook aan de kinderen en bij de kinderen kun je de bijbel nemen en van Hem vertellen.dat horen ze graag.
GOD IS NIEUW BEGONNEN met Ons in deze tijd……Houd om te beginnen zijn Naam maar vast en spreek Hem uit…Pinksteren komt er aan en dat zullen we krijgen, dit jaar op die belangrijke dag!