B-07/01/2018 - Openbaring des Heren - Driekoningen
 
‘…de heidenen zijn In Christus
mede-erfgenamen, medeleden en mede-deelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.”
( Ef. 3,5-6)
 
 
 
 
OPENING
 
Ja, met Driekoningen, zoals we dit feest nog meestal noemen, sluiten we Kerstmis af. Bij mensen die de verhalen niet kennen is alles al meestal opgeruimd….de feestdagen zijn voorbij zegt men….
En toch kunnen we aan onze goeie buurlui, vrienden en bekenden eigenlijk iets doorvertellen, ….
Maar dat van de Drie koningen weten ze wel, een beetje, maar deze dag heet officieel:  Openbaring van de Heer…..openbaring……dat kun je vertalen met: bekend maken.
Het komt van de Romeinen eigenlijk….er werd daar een feest gehouden tere ere van de keizer, die vereerd werd als een soort god….Openbaring…het gaat om die man, het gaat om: hoe hoog hij is, en onze grootste keizer, heerser, die alles over allen te vertellen heeft ……
Ja, voor ons is Kerstmis deze Persoon, dit Kind, deze Jezus……Hij komt voort uit het joodse volk, maar Hij is er voor iedereen…..In de verhalen van kerstmis gaan de ONGELOVIGEN eigenlijk voor….de herders, arme lui die niet lezen of schrijven onder, de lasten van de maatschappij.
Vandaag de Koningen, eigenlijk zijn het meer WIJZE , mannen, die op zoek zijn in de wereld naar : waar komen we vandaan….? Hoe zit de wereld in elkaar?
Heel actueel ook in de wereld van nu met al die rampen, vluchtelingen, vervolgden……en dan nog de angst voor ons milieu, waken dat we nog ademen kunnen op de aarde…..
God kijkt naar ons om……Hoe moeten we het beleven , vandaag hier samen, en het vertellen ?
 
HOMILIE
 
Beste mede-gelovigen, 
 
Ja, natuurlijk willen we kijken en nadenken over de Wijzen, de Drie Koningen zoals je ze wilt noemen, en nog even over de herders, ja  want het gaat nog over het kerstverhaal….. 
Maar als we het verhaal voor ons zien in de vaak aandoenlijke kinderen die rondtrekken en aan onze deuren komen,…..dan blijven we denk ik ver, van het verhaal. God wil vandaag tot ons spreken in het verhaal van niet-gelovige mensen die op zoek zijn…..van wat ons LEVEN nu eigenlijk betekent. Met kerstmis zoeken de herders naar het kind  dat hun door engelen is verkondigd….Laag opgeleide mannen, van wie het geloof ook niet op een hoog pitje stond  Maar zij worden uitgekozen….En als je de herders ECHT wilt VOLGEN, en als we iets willen LEREN VAN DE WIJZEN uit een ver verleden, dan moet je om het ZO MAAR PRIMITIEF LIJKEND TE ZEGGEN…met die mannen naar binnen, ……en dan komt ook meteen de vraag: Wat moeten wij geven, zoals de WIJZEN dat deden??????
Of staan we met lege handen ?
Wat moeten we met ons GELOOF….ja, daar wil God ons mee helpen door DIT VERHAAL !
Dan moeten we elkaar eerst even aanspreken over onze toestand als gelovigen…ja, God zij dank….wij zijn hier, Hij heeft ons lief en brengt ons bij het Kind bij JEZUS.
Er staat dat de wijzen binnen komen, het kind en de ouders zagen, …en ze voelden dat ze, Hij bijzonder is….en dan staat er…zij knielden neer.
Laten we dat even vasthouden, ook al zitten we nu.
We leven in een tijdperk dat het met de kerk helemaal anders gegaan is en gaat, dan we vroeger zagen, beleefden….Het begin in de jaren zestig, zeventig, ik was een jonge priester en om je heen werd van alles AFGESCHAFT….bidden werd veel minder, geen monstrans meer ter aanbidding voor de uitgestelde hostie….knielbanken werden uit veel kerken gesloopt veel priesters traden uit, kerken gesloten tot in onze dagen toe.
Ik heb in 1981 een man ontmoet, Pierre Goursat, bij hem was het geloof eigenlijk gaan leven rond zijn 19 jaar…..en hij komt in de kerk en maakt dit allemaal al mee…..Deze man zag om zich heen de kerk instorten…en op een dag bidt hij hardop: Heer u ziet wat er gebeurt, we verdrinken…..Ik bid U: God doe toch iets….veel die nog in de kerk komen, zijn er wel, maar zeggen meestal niets, weten niet wat te zeggen……
Ja, beste mensen: we kijken naar de Drie Koningen en in de stal ook nog  naar de herders…
We mogen met die man bidden: Heer doe toch iets…..
Ja maar de lieve Heer wil het doen met ONS EN DOOR ONS……beginnen met knielen, en zeggen ik geloof in U , ik ben niet veel, ik ben arm maar goede God U hoort ….en in de jaren zestig , zeventig  heeft God wel iets gedaan….Anders was alles weg geweest toch? In Frankrijk heb ik nieuwe groepen, gemeenschappen kunnen ontmoeten….ze deden de bijbel open, leken kochten een bijbel en gingen lezen…..Niet iedereen kan dat zo maar, maar nogmaals…..kijk rond en zie en kijk nog eens naar het vuurtje van liefde dat in ieder brandt, en dadelijk gaan we knielen , die Wijzen. En vergeet niet….het waren ZOEKERS, wetenschappers uit die tijd, sterrenkundigen,  zoeken naar sterren beelden ; of die iets betekenen. Het zijn mensen zonder die God , zonder die Jezus….en zoekend naar een bepaalde ster komen ze bij het Kind…en ze knielen….Ja, Heer, U bent God, onze Liefde…..
Ik vertel weinig over de mannen uit het oosten van toen…..maar we gaan in de stal nog maar eens kijken ….. knielen, zullen we het even extra doen….En durven we zeggen: God doe toch iets, veel mensen van wie we ook houden, kennen U niet meer…..Doe toch iets, geef ons extra enthousiaste priesters, diakens, zusters en broeders…….Och Jezus leer ons, wat IEDER van Ons kan doen….ik denk….om te beginnen we waren in de kerk, en we lazen het verhaal en we zijn ook gaan knielen, en hebben God dank gezegd……
AMEN
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb