B-06/09/2015 - 23e zondag door het jaar
 
“ Jezus sprak tot hem:
‘Effeta’, wat betekent: ‘ga open’…..”
( Mc.7:34 )
 
 
Welkom
 
We staan er nooit zo bij stil, dat we hier in het Laar bijeenkomen, dat is eigenlijk heel bijzonder. Elke zaterdag zijn er mensen, en het is goed om onze dankbaarheid naar allen uit te spreken, die de zaal wat je noemt klaar maken om zo bij elkaar te kunnen zitten….Ja, welkom dus, ….. het is geen pastoorjboers@upcmail.nl of kienen vandaag, of muziekuitvoering of kaarten….nu zitten we anders, gericht met ieders persoon naar voren, naar hier…en daar staat een mens, en met de andere kleding, geeft de priester eigenlijk al aan…Ik sta hier wel omdat  we Jezus niet met onze ogen kunnen zien …. En dan komen de Woorden van God eerst hier, om na te denken over wat Hij ons vandaag wil aanbieden, en als we dat bij ons steken, zullen we Hem ook ontvangen, wel echt, maar verborgen in brood en wijn.
Een goede viering, en we beginnen met onze schuld te belijden aan God en elkaar!
 
HOMILIE
 
Ja, we komen Jezus tegen in een genezingsverhaal. ….. En als je goed luistert en kijkt, dan zie je hoe God Zich in zijn bezorgdheid laat zien en voelen!
Ik denk dat dit verhaal vandaag niet zo maar ons gegeven wordt als iets dat ooit gebeurd was en wat nu niet meer aan de orde is. God komt dichterbij…..en mensen die zich om de man bekommeren brengen hem bij Jezus…..om de hand op hem te leggen. Heel bijzonder staat er dan, dat Hij de man apart neemt, ik denk om hem duidelijk aan  te geven, dat hij hem als deze aparte mens wil benaderen, en hij legt niet alleen de handen op, maar hij raakt de organen aan die niet functioneren,….. 
De man geneest, en Jezus legt er de nadruk op: geen extra drukte over maken…..
Hij zegt dat omdat Hij geen sensatieman wil worden, en daarmee komen we op het verhaal dat ons mensen van nu kan aanraken…..
In onze dagen gebeuren er geen wonderen meer, zoals we hier dat vandaag hebben gehoord….. en er komt nog bij, dat mensen, ook die gestudeerd hebben, dat er veel mensen zijn die zeggen dat die verhalen niet zo gebeurd zijn zoals ze hier in de bijbel staan….en diezelfde mensen zeggen dan ook vaak dat ze niet meer geloven!
En toch voor ons, NU , HIER, en ik sta hier omdat ik geloof, omdat ik ervan overtuigd ben, dat Jezus er is voor ieder van ons nu….Hij heeft, toen Hij tastbaar op aarde rond ging, kon Hij het lijden niet aanzien en velen genas Hij, ja Hij heeft ook enkele mensen terug in het leven gebracht.
Toch zijn die mensen gestorven: de doofstomme, zijn vriend Lazarus, die Hij uit de dood had teruggeroepen…..Maar GOD blijft ook met ons mee gaan, en Hij is er op een andere golflengte, Hij wil ons liefde geven, en vooral hoe we liefde kunnen schenken aan de mensen om ons heen, ook de vluchtelingen van nu, ook als we bang zijn dat dingen teveel  van ons vragen….En Hij is er als er angst is, dat heeft Hij zelf ook doorgemaakt…..
We zijn hier om ons geloof te versterken dat de lieve Heer er IS, altijd! Zoals we in de eerste lezing horen…..De ogen van blinden gaan open, en doven zullen horen de lamme zal weer kunnen springen……Ja, het gebeurt dat de Heer ons aanraakt en dat met ons dingen gebeuren, die we uit eigen kracht niet kunnen.
Ik ben van een ding overtuigd en daar mogen we ook zelfs nu even aan denken: als we echt geloven, zouden we veel meer durven vragen, ook om genezing, ook om verlichting bij angst of lijden…..En ik bid juist nu in onze tijd, in onze families waar zoveel mensen zijn, die eigenlijk nog nooit echt het geloof hebben geregen, ja wel wat erover praten,maar dat er Iemand is…met een naam Jezus, vlees en bloed dicht bij ons…en dat we vragen voor de mensen die we ontmoeten, en bidden dat ze “iets”van Hem mogen ontvangen.
Er staat in het verhaal: Jezus zuchtte en Hij sprak: effeta, : ga open….dat de lieve Heer die ons dierbaar is ook de anderen allemaal….zo opent!
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb