A-16/08/2020 - 20e zondag door het jaar

 

“  Een Kanaänese vrouw, wiep zich voor Jezus voeten neer en ze zei: Heer help mij !

Jezus zei tegen de vrouw: Vrouw u hebt een groot geloof……Moge het u vergaan zoals gij wilt !….”

( Mt.15:25-29 )

 

Beste medegelovigen, 

 

ja, ik moet het tegen mezelf iedere keer weer zeggen….het verhaal wat je vandaag mee krijgt….is niet alleen een verhaal van LANG GELEDEN…..maar we komen Jezus tegen…..we hebben andere vragen aan Hem, en we leven met Jezus op een eerbiedige afstand, we durven niet te praten over wat WIJ GRAAG VAN HEM ZOUDEN GEDAAN krijgen zoals die heidense vrouw.

En toch zijn we met dit verhaal heel dichtbij het nieuws van de laatste dagen…de ontploffing, opstandigheid in het land LIBANON….

Na de verhalen  van de laatste weken,  - wordt Jezus door de leiders van het Joodse volk veel meer in de gaten gehouden om alles wat Hij zo al zegt en doet….

Zijn neef Johannes de Doper, is op bevel van koning Herodes vermoord….en Jezus is naar de streken, nu Libanon, gegaan:  Tyrus en Sidon….en daar is Hij onder de mensen om de Joden Zijn verhaal te vertellen, en de Joodse leiders hebben hier niet zoveel invloed om Hem iedere keer in hun ogen “vast te zetten met hun opmerkingen, omdat Hij het geloof in God niet goed zou vertellen….

 

Een paar weken geleden, hebben we ook uit het evangelie van Mattheus gelezen, en telkens schrijft die Mattheus, die van het begin af met Jezus overal naar de mensen is meegegaan, …Jezus wilde eigenlijk eerst wat rust nemen…maar als ze uit de boot stapten, stonden overal veel mensen op Jezus te wachten, en iedere keer schrijft de evangelist dan ook op: Jezus was zeer ontroerd om al die mensen die daar waren…..mensen, die naar Hem kwamen kijken…..en dat niet alleen, maar al die sukkelaars met ziektes, en die hun zieken, mee brachten…en Hij genas hen….

Naar zo IEMAND, die dat kan,, die man die zei. dat Hij van God komt….daar wilden ze toch ook wel naar luisteren, …….want mensen die goed willen leven, zoals God dat in Jezus ons laat zien, ze moeten goed leven…ja, gemakkelijk gezegd, geboden leren opzeggen, of na- zeggen…..dat is het niet alleen. Hier laat God door zijn genezende Handen, en met Zijn liefdevolle blik kijkend naar de mensen, en als ze op een avond met zovelen waren en nog niets gegeten hadden, BREEKT HIJ HET BROOD voor iedereen en deelt van de kleine visjes.

 

Dan komen we verhaal tegen van de vrouw, die Jezus achterna komt, en ze roept Hem, , om genezing van haar dochter!….Je zou zeggen; een moeder komt op voor haar zieke kind, …dat MOET DE ZOON VAN GOD TOCH RAKEN

…ZE is geen JODIN, in die streken woonden ook veel anders gelovende.

Ik denk dat het niet reageren van Jezus, twee dingen betekenen……Eerst voor de Joden nog eens: kijk, luisteren jullie….de  Goede God wil dat Ik naar de verloren schapen van de Joden kom.

En zoals Jezus nu tegen haar gaat praten, is vooral ook bestemd voor de Joodse gelovigen…..

En de vrouw kan het aan…Maar de leerlingen vinden haar ook maar niks: die ongelovigen en ze zeggen tegen Jezus, laat haar zwijgen, stuur haar weg want ze blijft maar schreeuwend achter ons aan roepen…..

Dat doet Hij ook niet…maar dan zegt Hij heel hard eigenlijk, spottend, misschien, Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bedoeld is, om aan de honden te geven….!

Dus Jezus daagt haar uit, en ja en Hij weet, dat  in niet-gelovigen door de Geest toch de gave van het geloof wordt geschonken….

En de vrouw ..zegt: jawel Heer de honden krijgen het brood van de kinderen, want de kruimels waarmee de kinderen aan tafel knoeien en die op de grond vallen, die eten zij toch ook wel op!

Ja, Jezus ontroerd door haar geloof, met haar kruimels zijn ook brood, en ook als Jezus haar en anderen niet Jodin,  vergelijkt met een hond……

Hij laat om zo te zeggen zijn Hart spreken en zegt….Ja, je hebt een groot geloof….kijk maar Ik kom bij je binnen en je krijgt wat je vraagt, je kind wordt genezen……

Misschien heb ik het verhaal voor u en jullie wat uitvoeriger gebracht….maar zoals ik in het begin ook zei: HET VERHAAL IS VOOR ONS BESTEMD……

Wij die veel mee maken, en horen van allerlei landen hoe mensen elkaar behandelen, vervolgen, naar het leven staan, en Niemand ook hier niet, lijken nog te weten van HEM die hier bij ons is, en om HEM zijn we hier bij elkaar…en ieder zal vragen hebben, problemen, over geloven, niet veel meer weten….toen en nu tobben mensen  met gezondheid, en allerlei problemen, en ze zijn zoekende naar echte liefde, waar dikwijls zo maar over gesproken  wordt…

Hij luistert, en als je denkt, dat je iets niet durft te vragen,luistert Hij toch naar jou, en zegt vraag erom…In elke Mis gaan we dadelijk ook bidden om wat we vragen voor anderen of voor onszelf en we noemen sommigen bij de naam, bijzonder de gestorvenen, die we verloren hebben, en met pijn missen…Hier staat Hij die gekomen is om Zelf de dood te overwinnen, ja, anders dan we denken of vragen…..

En laat ieder van ons ook ongezien bij Hem brengen, de moeilijkheden van degene die NAAST JE ZIT, ook al weet je het niet, en anderen denken misschien nu ook aan jou… er is niemand die tegen Jezus zal zeggen: loop maar door, weg van al die zeurende mensen.

We vragen Jezus, voor hen die niet geloven, dat ze van de heilige Geest licht mogen krijgen,…ja, en jij ook, want je hoort er bij, en jouw bidden voor anderen HEBBEN WE OOK NODIG….Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb