C-10/01/2016 -

 

Doop van de Heer

“Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn Doop in gebed was,
geschiedde het dat de hemel open
ging, en dat de Heilige Geest in de
lichamelijke  gedaante als een duif
over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak:
Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde
in U heb ik mijn welbehagen gesteld.”
( Lc. 3: 21-22 )


 

IN:EIDING

Ja Kerstmis, Driekoningen, de feesten die we hebben gevierd om doordrongen te worden hoe God is mens geworden en zo dichtbij elke mens gekomen is….Hij kan ons aanraken door Jezus, zoals een mens de andere kan aanraken…..
Vandaag gaan we ineens verder, dertig jaar later in het leven van Jezus…Hij gaat beginnen om over die dichtbije God te gaan vertellen.
En we zien Hem dadelijk in het evangelie dat Hij iets doet waardoor Hij laat zien door zich ook te laten dopen door zijn neef Johannes.
Ja, welkom, dat u bent gekomen om dit niet zo maar aan te horen, maar het zelf NU te beleven….
Zetten we ons open voor de Geest van God, en beginnen we met de schuldbelijdenis.....


HOMILIE


Ja, voor ons mensen, die hier nu bij elkaar zijn....ONDANKS het feit dat merkwaardig de laatste tijd toch  méér mensen thuis blijven van de viering hier en in  andere kerken....Nu dat zo is, gaan wij juist proberen om voor de goede God nog méér open te zijn....Neen, niet omdat IETS MOET...... Ik bedoel,..... dat we ontspannen, positief ons er toe zetten  om stil te staan bij wat de lieve Heer ons vandaag wil meegeven. Ik ga niet uitweiden over het feit dat we vele mensen hier missen,en ook  geen oordeel uitspreken over wie dan ook! ik zelf, als priester, ik mis die mensen .....met wie ik zou willen delen, ......Ik stel me vaak  de vraag : heb ik ...hebben we niet méér warmte, aan al die mensen kunnen meegeven....?
Het geloven, is een GAVE,  die moeten we krijgen, en net als we samen in liefde met andere  delen, geldt dat ook van ons geloven..... en misschien hebben we daaraan te weinig gedacht?

Het verhaal vandaag lezen we niet alleen om te ervaren,HOE God als mens gekomen is, HOE Hij er uit zag, wat Hij deed....hoe mensen van toen , Joden, met hun geloof omgingen? We horen hoe ze door Johannes werden voorbereid om goed te leven, en  als je geloof hebt,  je beter probeert als mens te zijn.....

Ik denk bij dit verhaal, dat we ,misschien wat raar gezegd, in de HUID kunnen kruipen van Jezus....Hij de Zoon van God, ja echt deze Mens geworden, een man, die er uit ziet, die zijn uiterlijk heeft......zoals elke mens man of vrouw dat heeft.
Maar er komt iets bij, en dat kunnen WIJ van NU juist goed gebruiken....
Je ziet , dat Jezus als mens, als gelovige doet.....Ook al heeft Hij geen zonden, Hij gaat luisteren bij Johannes, zijn neef, en ook gaat Hij net als de anderen het water in , en Zich onderdompelt....teken van dat we nieuw willen worden, want Johannes voelde goed aan, dat mensen graag willen ergens voelen, dat wat in je verandert, ook in je lijf of aan je lijf gevoeld kan worden.

We dragen allemaal ons Doopsel mee, dat na Jezus lijden en verrijzen, nog veel méér betekenis heeft dan in de doop van Johannes....Ik geef een voorbeeld:  we kennen of kenden onder andere het gebruik, dat wij als kind al leerden, om bij het binnenkomen in de kerk, of..... als ja naar bed gaat. je hand in het gewijde water nat te maken en een een kruisteken maken .... Een voelbaar herinneren dat God in je leeft....
DE wijwaterbakken in de kerken zijn in onze  dagen weer voorzien van levend water.

Ook nu , het heilig jaar dat ons gegeven wordt, kunnen we net als Jezus naar een "samen-punt"  gaan....In de hoofdkerken, ook in ons land, is er een deur altijd open.... Het is een bijzonder TEKEN,  een JAAR ......Je kunt naar binnen gaan, NU EENS MEER BEWUST.....God heeft veel voor ons klaar liggen.....Nee, niet dus EERST van alles moeten maar MOGEN BINNEN KOMEN, in Gods goede barmhartigheid, die je altijd zegt: ik houd van je zoals je bent, kom binnen  !
En net als de mensen bij Johannes, en net als Jezus  Zelf  als mens het deed...God begint met ons opnieuw....en ook wij ontvangen die Geest, ...in de stilte, niet als toen bij Jezus, maar wel ECHT.....Kom en beleef het verhaal in jezelf... Delen we samen , wat we ONS GELOOF noemen......Amen