Kerstwensen voor 2016

 

Aalst Waalre december 2016

 

Ja, hier ben ik voor U, voor JOU…..Nu  het grote feest  Kerstmis er snel aankomt, zou ik graag even bij je aanschuiven…..

Ik wil ieder, laat ik het maar zó zeggen: AANRAKEN, ik bedoel: méér dan een paar woorden…. En als ik ieder schrijf, ga ik even stil zitten voor een gebed…..dat ik ieder voor me mag voelen….familie, vrienden, parochianen, Emmanuel, en ik kijk naar de namen in mijn dikke adresboekje…wat een rijkdom…! En sommigen staan met toegezonden foto’s om me heen…..

Ja, ik kom vanwege het kerstfeest…..Daar hangt omheen ook bij niet-gelovigen een sfeer van: goed willen doen…..Miljoenen kaarten, mails, hoe kunnen de bezorgers het aan!

Toch voor JOU van mij is het iets willen doorgeven, wat je in de versierde winkels en verlichte straten niet  nog tegen komt. Goede mensen genoeg, maar druk, en wát gaan ze  samen doen,  juist nu? 

Ik heb niet anders  eigenlijk voor jou dan het kerstverhaal… Maar komt dat verhaal er NU anders toe, bij  mensen onder elkaar….? Och je weet, wat  er van alles bij jezelf speelt, wat er door je heen gaat.

Ik kom met een Kind…..met IEMAND, en ik kan niet anders, omdat ik Hem bij de Naam blijf roepen, en daar komt een antwoord op.

 

 

 

 

 

 

Hij heeft een Naam: JEZUS….

Ja, die Naam nog eens gaan zeggen misschien heb je dat nog nooit gedaan, gebeden, voor jezelf uitspreken…niemand hoort het verder….En bij die Naam niet eerst gaan denken: In HEM geloven wil eerst iets opdringen: dan móet ik dit, en dat mág niet, maar ik probeer het tot ons te laten DOORDRINGEN… 

En dan begint het… en misschien nóg eens het plaatje van hiernaast, zodat als het ware een foto van Hem bij je binnen kan, en je hóórt: kijkend, die Naam, ja, noemen, zoals jij bent. Tot ons laten komen: dat die God, mens werd voor ons, voor jou, als was JIJ de enige…

 

Te midden van allerlei vragen van mensen in zijn tijd op aarde …. verkondigt Jezus,… massa’s mensen komen en luisteren, en  ze brengen zieken bij Hem… en Hij geneest.. Ja voor mij is  dat is een punt voor 2016: Moeten we niet durven bidden om tastbare tekens van Hem, tekens onder ons? Jezus aan een kruis? Ja, ja regel! Maar ook opgestaan: het lege graf…en Hij liet zich toen zien, eerst aan enkele vrouwen… en via die eerst aangesproken vrouwen, komt het verhaal, hetzelfde, nu naar ons toch eigenlijk? Iemand die er is voor IEDEREEN …zoals je je nu aangesproken kunt voelen! Ik ben nog nooit zo reëel bij je gekomen…..

 

Mijn bidden voor jou en jullie dat je wensen in vervulling mogen gaan, dat je kracht krijgt als er lijden is, en ook als ik dat nog niet weet….als je iemand kwijt bent….? Ik kan en wil naar je luisteren, want dat kind helpt mij ook…..Ik vraag alleen dat ik de 90 halen mag, maar zoals Hij me wil laten praten met jou over wat goed voor je is en werkelijk! 

Dag allemaal, met en zonder foto hier, maar wel in het hart!

 

Tenslotte een gebed van Toon Hermans, voor jongeren misschien niet meer zo bekend, maar wat hij zegt in en met zijn geloof bid ik graag met jou mee:

 

Heer, ik wil getuigen van uw liefde en van uw ontferming,

omdat ik uw liefde en uw ontferming zo duidelijk heb ontvangen!

 

Ik wil aan anderen zeggen dat er bij U hulp en uitkomst is,

daar wil ik van getuigen ook als men er spottend over spreekt….!

Ik hoop alleen maar, Heer, dat zij die die zich tegen U keren

U toch, als zij U nodig hebben, zullen vinden.

 

Ik dank U, Heer, voor de velen die met mij bidden

in het besef dat de wereld er aan toe is zich te vernieuwen in gebed.

 

(kerkboekje van abdij Heeswijk )

 

Hartelijke groeten voor ieder van mij, Joop Boers pr

 

Pastoor Joop Boers

Malvalaan 266

5582 BJ Aalst-Waalre