B-03/12/2017 - eerste zondag van de Advent
 
 
‘ Heer wil onze ongerechtigheid
niet voor altijd indachtig zijn: 
Zie op ons neer: wij zijn uw volk.”
( Jess. 64,7 )
 
 
 
 
WELKOM
 
 Beste mensen, ineens staan we voor de tijd naar KERSTMIS TOE, het is Advent, paarse kleuren lijken alleen in de kerk te zien. Buiten in het mensengewoel is het eerst nog volop Sinterklaas met al zijn reclame en drukte. En na de cadeautjes krijgen, is hij met de boot vertrokken, dan worden de reclames en etalageramen volgestopt met alles wat Kerstmis op moet roepen.
Ja, en toch, ook al zijn onze rijen dunner, ik durf ieder van harte welkom te heten om toch samen de woorden ADVENT hun eigen betekenis te geven.
KOMST,  TOEKOMST …..
We gaan, met de mensen die met ons door deze tijd gaan, JEZUS zoeken, de God, die we wat kwijt lijken te zijn, ja, wij gelovigen net zo goed als degenen die zijn Naam amper kennen als een stopwoord, of een woord dat uit deze tijd is geschrapt.
In de eerste lezing kunnen we GODS WOORD voor onze tijd bijzonder vinden….Misschien zijn we het vergeten, maar Jesaja, eeuwen geleden, toen God een verre God leek  te zijn voor het Joodse volk, roept  Jesaja hem aan:
Gij Heer zijt ONZE VADER, Gij zijt onze Verlosser, en uw Naam is eeuwig!
We sluiten er bij aan… We willen Hem opnieuw vinden.
Daarom eerst maar vragen om vergeving, ook al hebben we niet stilgestaan bij onze tekorten…Kom Geest van God, leer ons om vergeving te vragen !
 
HOMILIE
 
 
Ja, ik zei al bij het begin, dat we een nieuwe start maken met de ADVENT, gezien de afleiding om ons heen in de mensenwereld waar we medeburgers in zijn.
Ik las bij Pierre Goursat, de stichter van een nieuwe Gemeenschap in de kerk van nu, waarin mensen jong en oud, priesters en religieuzen, gehuwden en ongehuwden  samen elkaar willen vasthouden om de goede weg door het leven te vinden.
In hun gebeden is het aanroepen van Gods Heilige Geest  heel belangrijk….’want, zo zegt hij, ‘ we leven in een dramatisch moment in het leven van de Kerk waarop de duivel zó is losgebroken en zijn strijdkrachten zo goed heeft georganiseerd, dat je menselijkerwijs niet meer ziet hoe alle inspanningen die christenen daartegenover stellen, resultaat kunnen hebben.
De meeste christenen en leden van de Kerk lijken ontredderd en de trouwste gelovigen zijn met stomheid geslagen.’
 
Het klinkt stevig, maar wij allen zoals we hier zijn, we voelen allemaal iets, of veel van alles wat op zijn kop lijkt te zijn gezet in de wereld van nu.
En zo gaan we NIEUW, dat willen we toch, op naar Kerstmis….en er is ook sprake van op naar een nieuwe Toekomst…..En Het lijkt dat God in deze tijd nog meer zwijgt dan ooit in de geschiedenis, zo hoor ik mensen wel klagen.
Hoe moeten we het doen, en wat…..?
En nog nooit is deze lezing me zo in de handen gedrukt, … Eeuwen vóór dat Jezus op de aarde kwam was er de profeet Jesaja, en zijn woorden zijn een GEBED van toen, en wij, die van JEZUS willen zijn we mogen met die woorden bidden….
Het is heel opvallend, dat Jesaja zijn woorden tegen God begint met HEM VADER te noemen.
Gij Heer, U bent onze Vader en uw NAAM is eeuwig….
Zo beginnen de EERSTE WOORDEN VAN DEZE ADVENT…..
UW Naam is eeuwig…..en met die ene zin zeg je,  te midden van alle twijfel en vragen die in ons leven zijn….GOD de Vader is er…
En dan komt er een schuldbelijdenis, die ik aan het begin van de H.Mis zou kunnen bidden, maar toen hadden we de woorden nog niet gelezen.
Ook al heb jij geen gevoel van schuld in je over wat er allemaal scheef is gegaan in onze Kerk, en in onze wereld…… ik zou zeggen bij deze Advent
durf toch maar de woorden van Jesaja mee te bidden:
“ Waarom, Vader, liet U ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde.
Keer u weer tot ons…scheur de Hemel open, ……” en ik ga verder met de woorden….Och Heer hoeveel zijn er afgevallen, als bladeren van de bomen in de winter…En niemand dacht er aan U aan te roepen….
Ja, beste mensen, ik zou willen dat je die woorden mee zou kunnen nemen, als je thuis geen bijbel hebt om het hoofdstuk van Jesaja thuis op te zoeken en na te lezen.
We moeten het uitroepen….er is een nieuwe tijd die gaat komen…God luistert naar ons…en Hij raakt ons weer aan met kerstmis, …niet alleen wat mooie woorden en liederen, maar JEZUS, IEMAND….als kind, en hij gaat eerst naar de herders die van God niets wisten….en we mogen bidden deze weken dat we het allemaal gaan zien…haal de kerststal meer naar voren in je kamer …dat wie u opkomen zoeken samen met u  er naar komen kijken.
God, zie op ons neer, wij zijn uw volk….en velen hebben de aanraking van de Doop in hun lijf en leden…kom en begin een nieuwe tijd , in een nieuw jaar!
Gebed:
Wie God bemint zal Hem als een redder in zijn huis ontvangen. God zal de stoutste verwachtingen overtreffen. Doe ons, Heer uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons. Wie bemint en bidt zoals Jesaja, zal ervaren wat het betekent dat Jezus’ naam betekent: ‘God redt’. Ja, God zal je redden. Hij is al begonnen. Amen.