C- 27/12/2015 - Feest van de H.Familie
 
 
“ Bekleed u als heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
 zachtheid en geduld.”
( Kol. 3:12 )
 
 
Ja, drie zondagen krijgen we met en rond dit kerstfeest van dit jaar. Het kan veel lijken  voor mensen die alsmaar werken en nu de vrije tijd niet vullen kunnen. Of de dagen zijn lang voor degenen die aan kamer of huis gebonden zijn.
Als we samen kunnen komen, toch weer in de kerk, met nog de Kerststal en de versiering, en nog wat sfeer van de mensen die toch gekomen zijn….Op de zondag na het feest vieren we de Heilige Familie….ja, even de camera op het GEZIN: Jozef, nu eens voorop genoemd als hoofd van dat gezin en Maria en het kind.
Even wat nadenken over gezin en familie…..Ook daar ontmoeten mensen problemen….Sommigen die kort, en nu ook die vele jaren met elkaar verbonden waren in een huwelijk en gezin…..komen daar ook te kort…Het lukt niet meer, ze zijn van elkaar vervreemd…ieder paar heeft zijn geschiedenis en vergeet ook niet  de pijn van de kinderen, die het meemaken.
Allemaal anders, van allemaal hoor je hun eigen verhaal en mensen uit hetzelfde huwelijk vertellen ook haar of zijn verhaal….Lopen doorheen, misverstanden, ruzies om wat dan ook, harde woorden, zelfs hardhandigheid, het meest intiem zo mooi begonnen, leek het……een droom die nu alleen nog narigheid brengt.
Terwijl ik het zeg, moeten we kijken nu vandaag naar de stal…..Kijk je naar de geschiedenis van Jozef en Maria….heel anders begonnen, als een verloofd Joods paar, en zij ineens in verwachting…en hoe reageert Jozef, geholpen door de droom met de engel….en hoe ze dan bij elkaar blijven een raadselachtig toekomst in zoals we vandaag in het evangelie horen….en onrust om het kind kwijt te zijn, en ze snappen er niets van en er staat dat ze zeggen: hoe kun je ons dat aan doen? 
 
Hier bij elkaar kunnen we ja het goed voelen, dat je samen niet zo maar beginnen kunt en bij elkaar blijven in goede en kwade dagen in ziekte en gezondheid, en ook nog in verleiding door en met anderen……
Kerstmis is kijken, is aanraken, is voelen…..het kan, ….en God wil het zo…maar hoe de weg vinden?
Nu vandaag alleen maar deze woorden: de Naam uitspreken van Hem, die alles van ons mensen komt dragen tot kruis en dood toe…en die de Weg met ons gaat….Namen noemen van Maria, ….en we mogen zoals we merken bij velen, alles eerst tegen haar zeggen….zoals verhaald wordt dat ze met Jezus op een bruiloft was met problemen…..
Jezus heelt … maar blijkbaar niet zonder toch het kruis van dingen te leren en moeten dragen van elkaar in een relatie….de naam noemen van Jozef, hij is bescheiden op de achtergrond van alle verhalen…..
Voorbeeld van een man met geloof, maar kijk goed: het kost hem ook…. en verantwoording…tot en met vluchten toe …..
Ja, en kijken naar de stal….en kijken hoe Hij vooral, nu Kind, naar ons uitkijkt en met je eigen verhaal…..En vertel het en bespreek het, en dat verbittering niet mag komen of als het er is: weg kunnen laten stromen.
Dat kost veel, ik maakt het mee met mensen…maar naast alle praten en schrijven over huwelijk en relatie en gezin…mee, van deze dag mee…de DRIE, afspiegeling van hoe de goede grote God ook in Zich Drie is….relatie van vrede en barmhartigheid… ja, het kan anders, en ja ook degenen die met de scherven zitten…voor al jij en jullie, hoort erbij, en als je nog niet bidden kunt is kijken genoeg, of de naam zeggen….en niemand wordt alleen gelaten door dat KIND en de DRIE. Amen