Christus Koning

“ Genade en vrede ..... van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden en de
vorst van de koningen der aarde.
 
Aan Hem die ons liefheeft .... en van de 
zonden heeft verlost door zijn bloed,
doe ons gemaakt heeft tot een koninklijk
geslacht van priesters voor zijn God en Vader.”
 
Inleiding
 
Van  harte welgekomen u allen, en u vanuit uw kamer verbonden. We komen vandaag als koningskinderen, want u hebt het op het boekje al gezien: het is vandaag Christus Koning. 
Het laatste feest van het kerkelijk jaar, voor we gaan uitzien naar de komst van Jezus als kind van mensen geboren.
Paus Pius XI heeft dit in onze jeudige jaren, 1925, pas ingesteld, juist aan het begin van vrij moderne denken, tijd van het velen ontglipte geloven. Jezus, Koning, maar helemaal anders dan we denken en horen over koningen .....
Hij die ALLES VOOR EN VAN ONS IS !
Mogen we met de ogen van ons hart vooral naar Hem <Jezus> GAAN .... KOM EN ZIE, zoals boven de deur van de grote kerk.
 
Preek
 
Ik heb, dierbare medegelovigen, de afgelopen week veel nagedacht over dat feest Van Jezus Koning van het Heelal.  Ik weet, dat Paus Pius XI dit  tot  heeft feestdag aanbevolen in een dikke brief die in 1925 over de hele wereld ging .... Het is allemaal zeer de moeite waard. En ik zou u,met ook veel teksten uit de bijbel u mooie dingen vertellen.
Maar, ik dacht: als wij vandaag SAMEN  TE HOREN KRIJGEN, dat Jezus Koning is, Koning van Heelal, dan moet ik samen met u ten aanzien van die Jezus, Zijn Kruis, Zijn Leven nu bij  God en met ons ..... allemaal mooie woorden, maar we moeten  er iets BIJ VOELEN.
 
( Ik heb het pas ook nog al vaak gezegd: we moeten niet denken dat geloven is, praten, veel weten over”HET”, maar IEMAND: weten dat HIJ HIER BIJ ONS IS!)
We hebben die Jezus aangekondigd gezien bij Daniël, en in het evangelie zien we hoe Jezus voor de rechtbank staat en dan vraagt de Romein Pilatus: “ Waar ben JIJ vandaan ?  Ben je Koning? “ En Jezus zegt dan meteen :” ik ben Koning, niet zoals jij denk aan koningen hier  aan de macht, maar Mijn Koningschap is niet van deze wereld.”
 
Koningen zoals wij die kennen ook in ons land bij onze koningin Beatrix .... afgezien van het feit dat die van ons het goed doet, en ook nog zegt gelovig te zijn .... maar die Jezus als koning is helemaal anders.
Een gewone koning hier, als je ervoor gaat staan ....Je ziet haar LANGS komen ...Ze zwaaide...ze had dat of dat aan... Als je geluk hebt  geef je een hand, of je krijgt van haar een lintje.....
Maar het is niet warm voor ons gewone mensen .... het is te VER !
Als we Jezus uitroepen tot koning van de eeuwen ... Koning van het Heelal is dat niet een feest, dat alleen zo heet en niks aan je lijf doet... 
Als we vandaag Jezus  zo HOREN noemen, en hopelijk Hem zo gaan  noemen. vooral met zijn eerste naam Jezus.
 
Ik kan het gewoon maar zo allemaal bij me zelf en bij u allemaal brengen....Als Jezus koning is, dan zijn wij van HEM , dan zijn wij Koningskinderen, niet om langs de weg te staan wat te zwaaien, en leve de koning roepen.... nee maar om naast Hem dicht, in de gouden koets te zitten!
Dit feest is niet alleen  om eerbiedig naar boven te kijken.... Het is veel  meer andersom>>>>: HIJ KIJKT NAAR ONS! ....HIJ HOUDT VAN JE, EN STAAT BIJ IEDER VAN ONS STIL ALSOF JIJ DE ENIGE BENT!
Ik weet het, dat is nieuw voor velen van jullie. Och hier bidden we nog ... misschien wat weinig soms ..... 
En ik voel het dit jaar , nu er  van alles aan de hand is in het maatschappelijk leven en in de kerk, waar van alles op zijn kop lijkt te staan....
 
Jezus, zelfs als de Zoon van God, van de Vader, hoog dus, ...HIJ is om alles wat HIJ als Mens heeft geleden, EN opgestaan tot Leven ....
Hij, Koning  heeft het méér nodig dat wij voelen: dat wij zijn Koningskinderen zijn,  wij zijn van God, en om te beginnen ieder die door Hem aangeraakt is in de doop.
Als mensen het koud hebben, dan kruipen we stiekem bij elkaar om iets van de warmte van de anderen te voelen en jouw warmte met de anderen te delen.
Zo,  in deze tijd dat we geloof als koud ervaren, gaan we samen delen!
We meten het gewoon meer dan we gewend zij  te zeggen: Jezus wij danken u om Wie U bent ... Kom in ons leven...Kom in het leven van onze kinderen en kleinkinderen, van onze  familie en de mensen in de straat, onze buren...Heer, wil toch opnieuw nog eens voelbaar komen met het aanraken van zieken, met te genezen, zieken os mensen met die zucht van verslaving ....Ja, Koning, u kunt het en wilt het, als we vragen, en U kunt niet weigeren want U zegt het zelf dat we UW Koningskinderen zijn !!!! Amen
 
 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb