C-21/07/2019 - 16e zondag door het jaar

 

“ Abraham sloeg zijn ogen op

en zag driemannen voor zich staan….

hij  boog zich diep voor hen

en zei:

Als ik genade heb gevonden in uw ogen,

mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar

voorbij.”

( Gen.18: 2-4 )

 

 

INLEIDING

 

Dierbare mede gelovigen, ja, van harte welkom….degenen die een goede vakantie hebben gehad zijn weer thuis, en ik hoop en zie elke week ook nieuwe gezichten…..ook zij van harte welkom en degene die thuis zijn gebleven of moesten blijven vanwege wat ook….En zo zeggen, we, en dat doen we uit gewoonte…knikken, je bent er, en  rond kijkend blijven we steken aan de buitenkant van ieders gezicht, maar EEN DING weten we wel, al praten we er misschien TE WEINIG over…. JEZUS kijkt naar ieder van ons met een grote Liefde.

Maar ons geloven, raakt in de alle dag , vaak door de drukte wat vergeten….Hij komt ons hart met Zijn Liefde  bijvullen……We gaan naar GASTVRIJE mensen kijken……God ging al zo lang geleden naar Abraham toe en naar Sara…en in het evangelie geeft Jezus ons Maria en Martha…. Gastvrije mensen, en God komt er graag, maar Hij geeft OOK IETS AAN ONS 

Bekend verhaal, maar ik heb het vanaf afgelopen maandag opengeslagen voor me liggen…Jezus wil met die twee vrouwen, waar Hij zich thuis voelt, ook ons man en vrouw….vandaag Helpen om toch nog eens wat anders te zien,dan we gewend waren: dat het zou gaan over de ijverige Martha, die alsmaar zich uitslooft, en de wat luxere Maria, die alleen maar oog heeft voor wat Jezus aan het vertellen is.

Bidden we dat we het kunnen verstaan en WE WETEN dat, MENSEN van deze tijd: na hier te zijn geweest anderen kunnen ontmoeten en het hen vertellen, hoe dicht God bij ieder is….kinderen vooral en jongeren , maar ook al die anderen, die HEM nog niet kennen.

 

HOMILIE

 

Ja, ik zei het  al bij de inleiding…..

Had ik nog nooit zo beleefd…..In het eerste deel gaat God, naar het gezin van Abraham en Sara…. ZE HOEVEN HEM NIET AF TE HALEN. En de drie  ‘personen” zeggen eerst niets, en Abraham gaat als gastheer hun tegemoet, buigt en nodigt hen uit  en Sara maakt van alles klaar dat ze het goed hebben….Ik voel het , God verhult zich hier nog, nieuw voor Abraham die gelooft.

Onthoud…God komt aan je deur…..De twee krijgen een bijzonder nieuws: Sara zal over een jaar een zoon hebben,….dat wat niet kon…

Ja, en zo gaan we naar het verhaal van Martha….en Maria…..Jezus komt op bezoek….Hij heeft ze lief - dat blijkt ook uit andere verhalen - Ze nodigen Hem uit !

En dan is Hij er voor beiden….zoals ieder is…

Ik voel nu meteen aan: ook bij ieder van ONS….als ik zo rondkijk, allemaal verschillend, en toch centraal in ons leven : Jezus.

Ik heb met velen het verhaal dat dan komt verkeerd gelezen….Jezus komt mee-eten, en gezelligheid, liefde brengen….

Maar wij maken Maria HOGER dan Martha…..Wie naar Jezus luistert, wie meer bidt dat wordt er dan bij gedacht!

Ja maar is die bij Jezus in zijn Hart ook méér ?

We voelen de spanning best aan….er is een gast, er moet van alles “georganiseerd “ en klaargemaakt worden…. En Maria lijkt Jezus op te eisen, en Hij lijkt haar méér aandacht te geven….tot Martha komt mopperen, : laat zij haar handjes ook eens wapperen, ik sta er alleen voor.

 

Zoals ook wij hier zitten, raakt Jezus ons aan…God noemt de Naam van ieder van ons.. …Ik heb het er vaak tegenwoordig over….Hoe WIJ GEROEPEN ZIJN ….ER IS IEMAND.. die weet wat bij ons karakter en  tijd  past, Martha….En dan geeft Jezus aan, dat HIJ in haar ook veel meer ziet dan zij dat doet in zichzelf…..Er is veel te doen in het leven voor en met elkaar, maar toch er zijn ook andere dingen nodig……Jij mag er best bij komen zitten en jij kunt Mij in minder woorden dan je zus Maria misschien wel lievere woorden tegen Mij zeggen…

En Maria, zal Jezus ook wat te zeggen hebben: Jij luistert goed, en je bidt met me mee, maar denkt niet dat je méér bent dan zij. 

Ja, Ik heb je lief, en alsjeblieft niet te gauw denken…..Ik ben maar goed voor een onze vader, en wees gegroet…dat kost me soms al moeite …JA, en toch klinkt jouw stem misschien nog liever In Gods OOR

WIJ DE KERK VAN NU…..De Lieve Heer is met ons bezig. Velen lijken weg te blijven en velen zijn Hem ook uit het oog verloren….God blijft open naar al die anderen, en ons geeft Hij dat dicht bij gevoel van Hem, en dat verhaal mogen we aan de anderen doorgeven, en begin het te vertellen aan kinderen en jongeren .Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb