Pasen 2014

„Broeders en zusters,
als gij dan met Christus ten leven
zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt  aan de
rechterhand van God.
Zint op het hemelse,
niet op het aardse.”
( Kol. 3:1-4 )
 
 
Beste mensen, we zijn op een heel bijzonder moment bij elkaar. Laten we dus op de eerste plaats welkom heten, thuis bij elkaar, met u op uw kamer toch ook met ons verbonden!
Het is een bijzonder moment, want Pasen begint eigenlijk, als vanavond het duister valt, en mensen het donker opzoeken, om juist in dat donker het Licht opnieuw te ontdekken …… Jezus het Licht der wereld die vanuit de doden is opgestaan…..
We gaan dan hier ook beginnen met de Paaskaars te wijden en aan te steken…. Het is een teken van Jezus altijd onder ons, en ook van Jezus, die ons vergezelt tot in de hemel toe.
 
Zegen van de Paaskaars; waarin ook vijf wierookkorrels worden gedrukt als herinnering aan de vijf wonden van Jezus, en nu teken van zijn glorie.
 
H.Mis
 
Homilie en wijding van het water
 
We hebben het eerste Paasverhaal  gehoord, dat van de zondagmorgen waarop Maria Magdalena en enkele vrouwen naar het graf gingen om het lichaam van Jezus verder nog te verzorgen. Maria Magdalena komt kennelijk als eerste en ziet dat het  graf open is, het lichaam  weg … paniek…ze rent naar Petrus en Johannes toe….
Niemand denkt er aan, dat Jezus het gezegd had, dat Hij zou opstaan uit de dood….
Als ook nu de dood komt, is er verdriet en paniek… het eerste….. Ook wij moeten dan tot rust komen, verwerken dat we een dierbare mens niet meer zullen zien…..Maar toch is er iets in ons gedoopten: Dit kan het EINDE NIET ZIJN.
Pasen daarom ons grootste feest. Eeuwen hadden de Christenen eigenlijk maar een feest, dat van Jezus die leeft, en wij leven met HEM…..
Het is een feestdag, maar het moest ons eigenlijk meer bewegen, meer blij maken, meer enthousiast…….
Ook al gaan we straks ieder naar zijn huis, en kom je bij jezelf binnen, en alles staat er, het ziet er uit als anders, maar wat veranderd is, versierd, dat ben je zelf…je hebt het verhaal weer gehoord, toch weer anders en nieuw, ook weer een jaar ouder, en dichter bij de Hemel, al vinden we het hier samen al goed.
 
Terug naar het Paasverhaal,,waar Petrus en Johannes naar het lege graf gaan…..en dan gebeurt bij Johannes, die dit zelf opgeschreven heeft later, „
„ daar binnen…Hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen, dat Jezus uit de doden moest opstaan zoals geschreven stond.”
Ons vernieuwt het …. En dat hebben we nodig….. Zelfs bij gelovigen gebeurt het dat we het graag aannemen, en dat we wel luisteren en kijken, maar het lijkt niet bij je binnen te komen…. we zeggen ons geloofsbelijdenis mee, maar we durven haast niet te geloven dat die levende Heer, Jezus, naast je is, bij je is, verborgen  maar echt, in tekens….
Een dikke week geleden zag ik op de Tv hoe vijf jonge jongens en meisjes bij de paus binnen mochten en hem alles vragen, waar ze zorg over hadden en ja echt vragen…..
Op het eind  vroegen ze: paus, geef ons nu eens iets mee om daar mee bezig te zijn…..
Paus Franciscus hoefde niet lang na te denken…Hij zei, je moet ieder in je zelf gaan kijken en ontdek wat jouw grootste schat is……
Ik denk dat als we dat doen, beginnen we ook met de schatten van mensen natuurlijk om je heen, en die je bij je hebt….maar het is niet een vraag voor een keer: zoek naar je schat….. En ik bid, dat je komt bij die Jezus,….. want door hem zie je de anderen ook mooier en zie je hoe, Jij ZELF, lief bent!!!!
Dat kan nieuw … de schat begon toen we in ons doopsel opnieuw geboren werden met het Water van het leven dat die levende Heer bracht.
We wijden water, we nemen het mee, naar binnen, drink het of maak er een kruisje mee, geef het een plaatsje, ….. Het helpt je mee je schat te zien in je zelf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb