A-33-15/11/2020 - 33e zondag door het jaar 
 
“ Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.”
( Mt.25: 14 )
 
Dierbare Medegelovigen,
 
Jezus komt ons vandaag tegemoet met een verhaal dat Hij kennelijk rechtstreeks tot zijn leerlingen richt…..Zijn boodschap kan kort zijn, maar hier wordt een lang verhaal over drie personen verteld.
Het is mij de laatste jaren opgevallen, dat we in dit verhaal, wij mensen, mannen en vrouwen, ook van deze tijd, die tegenwoordig met zulke bijzonder grote geldzaken bezig zijn….. Dat JEZUS niet alleen aan HUN, de leerlingen, maar ook ONS, dus WIJ van NU….. probeert te zeggen…Dit is een verhaal van MIJ, Jezus, naar JULLIE….Ik probeer het voor jullie te vertalen. Want ik praat ook over van alles en ik doe van alles, zoals de eerste twee mensen uit het verhaal, die niks hadden en nu van God van ALLES KRIJGEN om GOEDE DINGEN TE GAAN DOEN.  Dus dat moeten jullie die NU NAAR MIJ LUISTEREN ook doen. In de reclame wordt ook aan ons mensen van alles bereikbaar voorgetoverd, met tonnen en zelfs met miljoenen. Maar waar het op neer komt: ik vraag jullie MOOIE DINGEN TE GAAN DOEN VOOR JE MEDEMENSEN……Liefde, of, zoals Jezus dat eens deed toen vier mannen een lamme man wilden binnen brengen, en dat ging niet en ze maakten het dak open en lieten hem voor de voeten van Jezus naar beneden komen….En Jezus zei: je zonden zijn je vergeven….Maar dat verstonden ze eerst niet, Pas toen Jezus zei, sta op, wees genezen, neem je bed mee en ga naar huis…….
Misschien is het dat waar Jezus ons nu ook mee bezig houdt…die twee mannen met hun vele miljoenen……DE GAVEN VAN ONS HART…..
Ik denk ook, als ik dit verhaal lees, wat jammer dat je alleen door Mattheüs hoort vertellen van het succes op zich…maar Ik zou Jezus gezicht willen zien, als Hij ZIJN VERHALEN UIT HET EVANGELIE VERTELT, zoals je kent uit Zijn verhalen, zoals de blinde jongen uit Jericho…wat wil je dat ik voor je doe….
Ja, beste mensen, zo moeten en mogen we de kerk van nu brengen, anders  bij de mensen….Niet alleen dat van alles moet, ook goede dingen, maar dat de mensen het voelen : Hij is er voor ons, en zelfs voor MIJ!
 
Jezus vertelt nogmaals dus dit verhaal, naast enkele andere verhalen, als Hij onderweg  naar Jeruzalem is of er al aan gekomen…….
En Hij probeert aan zijn leerlingen, en aan ons gelovigen, te vertellen, hoe God nu eigenlijk is, bezig is met de mensen…..Niet zoals ze ook daar in die heilige  stad meemaken, mensen met al hun gedoe die toch ook GELOVIG WILDE zijn……
Jezus vertelt hun verhalen met een sterkere boodschap.
Hij GOD, gekomen in Jezus……praat tegen ons: wat Hem, Jezus nu gebeuren gaat…..Hem wordt alles van HEM over een paar dagen afgenomen….Hij wordt een man, die niets met KONING te maken wil hebben…maar zoals de liefde van God naar de armen gaat, de zieken en de eenzamen  
NEE, DIE GOD, IK JEZUS…..geeft alles.
En in het verhaal legt Jezus ons uit, hoe HIJ ONS allemaal vertrouwt…Ik ben de man (zoals in het Mattheüs-evangelie) die naar een vreemd land gaat….en ik ga jullie alles toevertrouwen van deze wereld,  dat alle mensen nieuw kunnen worden
DUS NIET, dat IK, GOD, even uit de hoge hemel zomaar wonderen voor jullie doe
NEE, Ik geef jullie alle talenten om er voor elkaar te zijn.
Liefde, vriendelijkheid, en dan komen de soms zo moeilijke dingen…..Ja, dus aan die God durven vragen, om wonderen, waarom niet en als we het niet krijgen , geeft Hij voor mij of jou wat anders….?
SAMENVATTEND… God vertrouwt aan ons alles toe wat Hij te delen geeft….En Hij vertelt het in TALENTEN, VERMOGENS, of zeg GAVEN, DIE IN ALLEN van ons worden neergelegd….
En kijk dan wat er gebeurt…de eerste twee mannen….gaan aan de slag, ondernemen van alles……en verdienen er het meer dan dubbele mee.
Wij GELOVIGEN, wij die geroepen zijn…..we krijgen ook van alles mee met ons doopsel….
We moeten delen met anderen….en we vertalen te vlug: ik doe mee met de collecte van bijvoorbeeld: Missiezondag…..
Met mooie woorden…God geeft ons van alles: liefde, en er moet meer gelijkheid onder elkaar komen….doe jij ook mee ?
En als je die gaven gaat vertalen met de gave van de Geest…dan is dat: aandacht voor ieder, voor een arme donder, 
 
Hier zijn we mee bezig, soms kijkend naar elkaar, van elkaar lerend….DELEN….en alles  komt van God, en we willen hem nog meer terug geven nu…..
De derde, man, deed niks met zijn geld al was het ook een kapitaal bedrag….En de man die hem het gaf, zegt erbij…Ik heb je niet allerlei dingen genoemd die een mens voor anderen aan goede dingen kan doen….maar was je maar zo geweest of had je maar alles op de bank gezet….en nu : ik kan niks met jou …
Het verhaal van Jezus gaat over : zeg maar : Zijn Kerk……Wat heb je er voor over? Wat doe je…..en het gaat niet alleen om grote dingen….gewoon…KOMEN….luister je mee…wat vind jij er van? Wat kun je? Wat wil je?
Zoals we hier zitten: we hebben van onze gaven met elkaar gedeeld…of moeten we er nog eens opnieuw vandaag over gaan denken…..?
 
Het laatste voorbeeld, de laatste parabel die Jezus ons vandaag mee geeft, en de vrouwen kunnen dat beter vatten dan wij mannen. denk ik wel eens …
Dierbaren: in de eerste lezing hoorden we een lofzang op de sterke vrouw, en misschien vragen we ons af wat dat te maken heeft met de parabel die we in het evangelie hoorden. Maar als we goed geluisterd hebben, hebben we gehoord dat het gaat om een vrouw die opkijkt naar God de Heer en die meewerkt aan de uitbouw van het Koninkrijk der hemelen. En daarom is ze een sterke vrouw, een vrouw die de talenten die ze van de Heer gekregen heeft niet in de grond stopt, maar er zich volledig voor inzet. Laten wij dat ook doen. Laten ook wij sterke mannen en sterke vrouwen zijn aan wie God de Heer grenzeloos veel talenten  kan toevertrouwen. Amen