3e zondag van Pasen

22-04-12-

“ Kijkt naar mijn handen en voeten.... “ ( Joh.24:39 )

Vandaag krijgen we nog eens de kans om Pasen door te leven.
Alle drie de lezingen wijzen ons op DE PERSOON om wie ook onze geschiedenis draait: JEZUS, de Levende !!!
Ik heb ook deze keer zitten denken, hoe WIJ nu na het verhaal van het evangelie het beste kunnen nadenken. Het gaat om ons nu in dit jaar 2012. Ja, we geloven in dezelfde lieve Heer, maar door het moderne gedoe en door dat zoveel mensen Jezus niet meer kennen, zijn WIJ ook toch ook beïnvloed.
EN ... we moeten ook met anderen anders over Jezus praten, of misschien: vroeger werd het spreken over die Jezus alleen aan de priesters en enkele kloosterlingen over gelaten. 
NU eindigt het evangelie met de woorden van Jezus dat Hij zegt aan wie Hem geloven: Dat moet je aan jouw mensen gaan doorgeven.....
 
Dus we duiken in het verhaal:
De apostelen zijn na de dood van Jezus bij elkaar in een zaaltje, want ze zijn bang dat de leiders hen ook nog gaan oppakken, omdat ze zijn vrienden waren.
Dan moeten wij ons voorstellen: veronderstel dat een van onze familie, die net dood en weggebracht is, samen ook bij elkaar zijn.
Hoe zouden wij dan reageren,  als de dode waar we alsmaar nog samen over praten, verhalen ophalen en nog eens vertellen...... dat die dode ineens in de kamer staat, levend en wel, duidelijk is hij het..... en ook nog ons begroet.....
 
Je  zou je doodschrikken, en dat deden de leerlingen in het verhaal ook, en ze zullen misschien wel gegild hebben, want er staat: dat ze denken een Spook te zien.
Een dode is nooit teruggekomen, en nu staat Jezus daar wel.... En Hij zegt ook nog : kom maar voelen, en kijk naar mijn gewonde handen van het kruis.
Dan beginnen ze toch wat na te denken, want enkele van hen waren in de vroege morgen toch bij zijn graf geweest, en ze hadden gezien dat het leeg was......
En dan praat Hij, zoals Hij altijd deed, en Hij legt dan uit, dat het bij Hem  anders is gelopen, dat Hij toch al dikwijls had gezegd, dat de Verlosser wel dood zou gaan, maar zou opstaan, en leven ...
 
Jezus leeft .... Dat horen we, en als we over geloven praten, zeggen we: er is nog nooit iemand teruggekomen.....
En ja, over Jezus , we geloven het wel, maar op een afstand, en niet verder op doordenken....Maar het komt dichter bij ons, als er iemand van onze dierbaren dood is gegaan en we hem of haar daar stil zien zijn , niks meer zeggen, weggedragen, begraven of gecremeerd.
 
Ja, en dan moeten we blijven kijken, elkaar aan kijken, en nu weer weten, en beleven: de dood is er door Jezus niet meer ... Ze zijn allemaal weggegaan, maar Hem achterna, verder, anders, een ander lichaam, leven in geluk en zonder pijn.....
 
Ja, dat verhaal blijft na de eeuwen sinds Hij opstond. En juist nou in deze tijd willen mensen ,lijkt het, niet geloven, ze zetten alles op geld en winst en gezondheidszorg alleen.
 
Het verhaal van Jezus is er voor ons, om je uitzicht te geven, om je te zeggen dat je er bent voor altijd ook over de dood heen....
Jezus zegt ook nu tegen ons: waarom komt er twijfel in je op? Ja ‘ze’ zeggen dat het niet kan.
En Paulus zegt tegen zijn gelovigen eeuwen geleden al: als Jezus niet is verrezen en als je daarin niet gelooft, is alle geloof maar onzin!!!
Ja, Jezus wil dat we van Hem vertellen en dat niet alleen aan de pastoor over laten, en vooral tegen je kinderen ook zeggen: Jezus is er, ik geloof in Hem en ik bid elke dag dat jij Hem leert kennen, .... 
Gewoon doen, een kruisje maken , Zijn Heilige naam zeggen, alles wordt Pasen , alles wordt nieuw toch anders ook nu.