A-26/11/2017  - 34e zondag door het jaar
                             Christus Koning
 
 
 
 
 
“ Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.”
( Mt. 25,34 )
 
 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
 
Ja, beste mensen, we zijn hier bij elkaar vanwege de komende zondag. De eerste , voornaamste dag van de week. Maar voor ons hier in de kerk bijeen word deze dag genoemd: Feest  van CHRISTUS KONING  VAN HET  HEELAL ! 
Dat moeten we even tot ons laten doordringen…… Want Jezus, we kunnen hier naar Hem opkijken aan het kruis, al straalt zijn heerlijkheid er door heen, Jezus past niet in de geschiedenissen  van de aardse koningen, al waren er onder hen zelf die heilige koningen geweest zijn onder de mensen!
Ook al hebben we hier in ons land  nog een koning, die probeert het om mensen het gevoel te geven, dat er iemand van omhoog  mensen aan mensen laat voelen,
heel bijzonder bij wat sommigen aan leed en lijden overkomt, maar ook bij hen bij hun vreugdevolle momenten.
Ik heb er voor gebeden om Jezus als KONING van het HEELAL, zoals de liturgie ons aankondigt met u nog meer nabij te halen in ons samenkomen, en in ons hart van ieder…Ja, we hebben een Koning, al noemen we Hem in ons hart anders: herder, Zoon van de Vader, of gewoon bij zijn hoge Naam: Jezus ons nabij !
Vragen wij God eerst vergeving voor ons tekort om op te zien naar Hem die ons lief heeft, en ook dat wij hem niet navolgde jegens onze dierbaren en naasten.
 
HOMILIE
 
Ja, ik heb al gezegd…ik wilde deze keer het over Jezus als KONING VAN HET HEELAL hebben…..Daar noem je nog al wat, en ik denk dat het goed is, dat we met Jezus’ woorden uit de eerste lezing mee kijken zoals Hij het heeft over: hoe HOOG HIJ IS, van de Vader gekomen, en Hij noemt zich de MENSENZOON…..en in het verhaal is Hij er voor de mensen die Hij vergelijkt met schapen, terwijl we naar Hem terugkijken als HERDER, KONING.
WE leven in een wereld die zich modern noemt, en waarin God nog steeds meer moet wijken. Je mag amper noemen, dat je gelooft in een God, IEMAND, die je SCHEPPER NOEMT….
En sommigen bewaren hun geloof nog wel in hun binnenste, maar je lijkt over hem niet te durven praten….mensen die vrienden en kennissen hebben, en ook eigen kinderen, die niet meer geloven.
Het overkomt me ook dat ik, ook in de familiekring, in de discussie wordt betrokken, over dat God niet bestaat, dat ons mensenleven met dit bestaan, helemaal teneinde loopt en in het niets verdwijnt.
Ook komt de Schepping er bij kijken…Alles is uit toeval ontstaan…en gaat zijn eigen gang, naar de ondergang van wat we zien, en dat er  andere ‘toevallen” voor in de plaats komen.
 
Zo ben ik al aardig bezig om met u te discussiëren.
Vandaag kijken we naar omhoog, geholpen door wat God ons aangeeft vanuit wat gelovige mensen vanuit de inspiratie van de Heilige Geest hebben opgeschreven.
Durf te kijken, zou ik zeggen naar omhoog…..WE kennen  het verhaal van de Hemelvaart…..Hij ging naar boven, en de leerlingen bleven maar Hem na kijken, tot engelen kwamen om te zeggen, dat we op de wereld van en met Hem door moeten gaan.
In de  tweede lezing durft Paulus ons gewoon de kost te geven, voor deze tijd, en voor de toekomst,als we onze ogen eens gaan sluiten….
‘Zoals allen sterven in  Adam, zo zullen allen ook in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, en vervolgens bij zijn komst zij die Christus toe behoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het Koningschap aan God de Vader  zal overdragen…..dan zal God zijn alles in allen.
 
Het zijn geen woorden van discussie, het zijn woorden, die aansluiten bij wat Jezus voor zijn lijden en dood ons vertelt: DE Mensenzoon, komt op het einde, vergezeld van alle engelen…
En het wordt elders ons herhaald…..
Sommigen worden toch aan het twijfelen gebracht met alles van wat mensen ontdekken…..en als je er over begint, zijn er telkens die hardop zeggen, en dat mag , maar hoe kan  dat?
In een discussie ooit met een Professor, …waar moeten en kunnen al die mensen miljarden van de eeuwen een plaats krijgen….? Ja, Paulus heeft er ook al over nagedacht, dat we na onze dood een ander lichaam krijgen, al weten we niet hoe of wat precies……
En andere geleerden hebben ontdekt en ontdekken elke dag in het verre Heelal, dat er miljarden sterren zijn……..
En andere spannen zich in dat de bloemen en dieren en diertjes allemaal bij toeval zijn en ontwikkeld in eeuwen door,….kan  best, maar wie heeft het bedacht? Als mensen in een autofabriek een nieuw model ontwerpen, zijn ze jaren bezig met :proberen, kleuren, motor, hoe en anders…….
 
Als Jezus ons vandaag iets van de sluier wegneemt, laat het bij u binnen komen…..en als we vragen wat we moeten doen terwijl wachten op wat er echt gebeuren zal…..och mensen kijk om je heen en help, en zorg net als de herder…..en denk vooral aan mensen links en rechts die niets doen, of juist anderen uitbuiten en pijn doen… probeer ze te redden, dat ze niet verloren gaan.
Jezus, kom met uw Heilige Geest, met uw Licht…..in onze duisternissen om ons heen…..
Geef moed , laat ons naar boven kijken, en tegelijk weten we dat U Nu al echt bent bij ieder, kijk naar links en rechts…..God is groot, afstanden van het heelal zijn voor Hem niets. Hij is gekomen ook als Mens met een Hart, om te laten voelen, dat Hij ons mee voert.
Johannes zegt in het begin van zijn evangelie. In het Begin was het Woord…alles is door Hem geworden…in Hem was leven en dat leven was het licht der mensen!
Kom Heer Jezus , KOM ! amen