A-26/04/2020 - 3 zondag van Pasen
 
Ze vroegen met aandrang:
'Blijf bij ons Heer, het is bijna avond,
en de dag loopt ten einde'. 
Toen ging Hij mee naar binnen
om bij hen te blijven.
( Lc.24:29 )
 
 
 
Elke week probeer ik op te schrijven, wat er in onze zondagse liturgie, in de bijeenkomst zo omgaat, …wat er wordt voorgelezen uit de Bijbel ?
Al heel jong priester, op de maandagmorgen, was mijn eerste werk om gauw de teksten door te kijken: 
WAAR mag ik met de gelovigen de komende zondag over nadenken, wat wil God NU aan ons mensen van deze tijd met die woorden willen zeggen…….EN wat ik aan DE MENSEN VAN GOEDE WIL zó kan vertellen, dat mijn zo kleinmenselijke WOORDEN bij ieder zou kunnen “landen”, iets met Gods Geest in hun hart kan doen….
Ja, het is nog al iets…..maar de Geest, zijn Licht, zijn ingeving….daar bid ik om!
Zo ben ik dat blijven doen totdat ik niet meer zo vanzelfsprekend de preek zou mogen doen…..Maar ik  ben ook een kleine gelovigen…en dus wilde ik, voor mezelf, met die woorden elke zondag minstens het gesprek met de goede God te gaan praten.
De tekst daarvan wordt door ijverige handen dan gestuurd naar 
 
VANDAAG nu we toch met het Paasgebeuren bezig blijven, ZOU IK BEST ENKELE MENSEN op die vrije Websites willen ontmoeten, die, of met ‘het; geloof niks meer hebben,  OFWEL met juist dit Paasfeest zo anders…..Heb je in wat je gehoord hebt, of zelf gelezen, nu IETS met die JEZUS gehad, …..kun je je Hem voorstellen…..als IEMAND die jou raken wil, ja vrijblijvend om het zo maar te zeggen……Of… ben je aan het twijfelen geraakt?
Ik zal het tegen IEDER willen zeggen: juist nu we Pasen zo met lege kerken , ergens thuis, of kijkend naar een vervangend Programma op de tv……Wat gaat er in je om …De eerste dagen leek het niet zo erg te zijn…Pasen zal toch wel doorgaan? Of, ja, Pasen. gaat het om iets of Iemand?
 
------ALS DEZE TIJD….. met lijden, angst en twijfel, en streven van dienaren. voorbij is…..gaan we door met wat we eerst deden…Jezus wel of niet, geloof of niet…..Laten  we voor kinderen en jongeren de Bijbel maar dicht , ondanks vurige verhalen……
Als je ziet wat er in de wereld omgaat…..Dat is een andere VRAAG: kunnen we na deze schokkende dingen voortleven, of….is er wel iets dat eeuwen voor ons beleefd werd, opgeschreven in vele boeken,kerken en andere kunstwerken, beelden en schilderijen over mensen en God ???  ————
 
DE EMMAÜSGANGERS…….wij zouden daar, kijkend naar het verhaal ,onszelf man of vrouw als die twee zien gaan….
Weg van Jeruzalem gaan ze de zondagavond naar huis in Emmaus, elf kilometer te lopen: ‘ het was me genoeg’….’ ik heb het wel gezien’ ….Dat is ook niks geworden…Iemand als Hij ….. Als Hij een boek nam in de synagoge, ….voor het openen, keek Hij eerst naar ieder, als om te zeggen: het is ook voor JOU.
 
Waar het  verhaal van die zondag van  Lucas begint: dat is precies, daags na goede vrijdag en het Joodse Paasfeest,…..zondagmorgen, volgend op die dramatische vrijdag
Lucas volgt enkele vrouwen heel vroeg naar het graf van Jezus…Vlug, vlug was Jezus  van het kruis gehaald door goede vrienden  en in zijn nieuwe graf gelegd.Er was haast bij, bij het donker worden werd alle werk neergelegd: Het Grote Feest, JOODS Paasmaal….
De vrouwen, die het op zich hadden genomen het Lichaam van Jezus te verzorgen, komen aan het graf, en ze zien dat de zware steen ervoor is weggerold……Lucas vertelt over twee mannen in stralend witte kleren met het nieuws: Waar zoekt u bij de doden…Hij is niet hier, Hij is levend, opgestaan?
Ja, vrouwenpraat, dood is dood, …Het Lichaam weg?
 
Ik begrijp de vragen van die twee, die Jeruzalem de rug toekeren en naar huis gaan….twee mannen, eentje wordt er bij naam genoemd Kleopas, zij zijn kennelijk Jezus een tijd gevolgd…. Ze horen bij de mensen die door Jezus ‘geraakt zijn..Je vindt het mooi van de beste leerlingen, die met Jezus gingen kennis maken….Johannes de Doper had hun gezegd: dat is Hem, Hij het Lam Gods….Jezus voelt dat er een paar achter Hem lopen; en draait zich om; Zoeken jullie iets?
ze weten niet wat te zeggen…..Ja, Meester, waar woont U? ….
Ik HAAL ONSZELF NU AL IN DIT GEBEUREN erbij.
Hoe zijn Wij aan Jezus gekomen? Ja, de meesten, van thuis, ouders en een katholieke school….verhalen, en plaatjes hoe Hij er uitziet….En het verhaal van de ouderen onder ons, die leerden tot Hem bidden, …Zijn Onze vader… hoe het met Hem ging….het kruis aan de muur boven de deur, en misschien een Heilig Hartbeeld?
Hoe is het gegaan…hebben we nog een relatie? Bidden we met Hem, of Vraagtekens, of zoals velen: we hebben een keer-om  gemaakt…we kennen nog amper zijn Naam. 
Onder de jongeren helemaal geen verhaal niet of niets mee gekregen…het was maar …ja, geschiedenis? Wel anderen hebben Hem wel bij zich, hebben Hem ontmoet in hun leven, bij een of andere bijeenkomst van gelovigen, laten we het zo maar zeggen…
De twee die 11 kilometer op weg naar Emmaus zijn…
Ze zijn Jezus gaan volgen, wat en hoe Hij praatte over God, Hij met dezelfde Bijbel, maar als je naar Hem luisterde of Hij keek de mensen, liefdevol aan, anders dan de geleerden van toen.
En dan ja, mensen die achter Hem aan kwamen, en massa’s mensen, en Hij geeft eten ook…en de zieken, en zelfs enkele gestorvenen, neemt Hij bij de hand….en Dat Hij Verlosser wil zijn, en Hij zal de noden overwinnen…tot zelfs de dood……Dat laatste hoorden ze wel, maar met een vraag…dat kan toch niet ?
NU is Jezus vermoord, gekruisigd, vernederd, tussen twee beulen opgehangen…..
Nu dood, alleen wat gepraat , en de vrouwen hebben er Petrus en Johannes bij gehaald, en die zochten de anderen op….Het is toch waar!!
.
Maar de Emmaüsgangers…..we kijken nog wel, misschien, hebben ze gezegd, en na het verhaal vooral van die dode Jezus op weg. alleen druk pratend blijkt uit het verhaal van Lucas,
Iemand gaat ook die kant uit…mag ik met jullie meelopen…..al vind ik jullie er wel somber en doods erbij lopen..Is jullie iets ernstigs overkomen?
Zij: "weet jij dat niet…Nooit gehoord hoe die man Jezus was?"
En Jezus, OOK DE ONZE, laat ons praten: wat we over Hem weten of niet weten…Komt Hij van God? En ziet die er zo dan uit?
Langzaam komt Hij naar hen …Hij kent ze en zij herkennen Hem niet …En Hij legt alles uit…Ik heb toch gezegd, dat Ik ter dood gebracht zou worden, en op de derde dag verrijzen? 
Zo bewerkelijk en dat als bij de leerlingen, niet blijven hangen….
 
Ineens beste mensen staan we voor Hem…Hij loopt met ons mee….en geen oordeel, geen spreekverbod, ….Hij, die ieder liefheeft, die ons vast wil houden, en toch vrij….
Hij met een open Hart
Praten komt ervan…ja jouw verhaal van vrouw, meisje man, jongen, en hoe nu ….
Bij de Emmaüsgangers gaat Hij mee binnen vanwege de donkere avond, die er al snel komt…Ja, mee eten… samen aan tafel…..en Hij neemt brood en de beker…stil, gezegd, en Hij deelt en laat drinken …
INEENS  is Hij er niet meer…Ja, Jezus,….en zo kan en zal het eens gaan met jou en ieder ….Je zult gelukkig zijn.
IK DENK na het PASEN  van NU…..en van alles wat er in de wereld omgaat?
Ja, Hij wenkt, heeft woorden, maar ook voor ieder apart, hoe jouw plaats is en jouw gaven…Je hoort erbij…en als de deur op slot is, …die gaat nu toch open, en schuif maar aan, en zeg ook hoe je het vindt en wat nog beter kan: naar Hem KIJKEN, Hem aanraken, en namens Hem voor anderen gaan bidden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb