C-04/08/2019 18e zondag door het jaar

 

 

“ Zo vergaat het met iemand,

die schatten verzamelt voor zichzelf,

maar niet rijk is bij God.”

( Lc. 12: 21 )

 

 

 

HOMILIE

 

Hoe,beste mensen, komt het WOORD VAN GOD vandaag bij je binnen….We weten , of kennen  alles wat we tegen komen in de lezingen….De bekoring is groot voor alle grootgrondbezitters, en rijken…..en mensen die met elkaar overhoop liggen over de erfenis….

Dat zijn allemaal dingen van mensen, en wij ergeren ons aan de rijke man met zijn krampachtige gedoe, die niet weet of zich afvraagt; heeft het zin en zal ik de andere dag halen?

En ook wij maken mee van mensen die elkaar bevechten om geld of sieraden of om heel de erfenis.

Maar ik wil, dat we na en bij alle woorden van en over Jezus Christus we hier samen, maar ook ieder van ons voor onszelf, blijven stilstaan bij Hem die ons aankijkt, die met een goede blik kijkt en dankt de Vader in de Hemel, dat we er zijn, dat we Hem iets willen geven…door hier te zijn.

Ja en ik denk, dat ieder het er mee eens is, dat we naar die Jezus, onze lieve Heer, kijken…wat wilt U ons nu zeggen, of hoe bent u aan het rondgaan en ieders hart dat te kunnen geven waar voor bij ieder wel iets nodig is.

De een zijn zorgen,  de ander verdriet om iemand die ons ontvallen is, onze zorg om de kerk, en om mensen die Hem niet meer kennen.

Ja terugkijkend naar het evangelie willen we er eens opnieuw achter komen: WAAROM dat WOORD dat de Heer ons toefluistert, ons kan en wil wakker maken.

IK zou hier op zich best dingen kunnen vertellen wat andere mensen meemaken, dat ik van de week nog bij iemand was die in de gevangenis zit, na alles wat hij er slecht van heeft afgebracht,,,,en toch, op dit moment denken wij aan hem en de vele anderen daar in Vught……

We kunnen niet veel van uit onze plaats, maar als ik een naam noem, gaat je hart door Jezus liefde die leeft in ons al open….en je gaat naar die mens, door dat we voor hem bidden en hopen dat de opgelegde tbs door een goede begeleiding hem nieuwe kansen mag geven.

Ja, als `Jezus toen en nu aan ons dit verhaal vertelt over mensen met hun problemen dat ook wij ze zien bij elkaar……

Het gaat ook zo over kerk zijn. Ik hoor nog al eens veel klagen…..Ja, en tegen wie? Moeten de pastores de straten af en mensen aanspreken…..ja, zij moeten zich afvragen of we dan ook op bezoek gaan bij mensen die Jezus niet meer kennen, en dat ze door hun aandacht voor de parochianen hen laten weten, dat hoe ze ook zijn of wat ze niet eens meer missen, dat geloof….dat ze toch voor ons en VAN ONS zijn, en bij ons horen.

Maar terug naar ons klagen en gepieker van de eerste lezing…de ijdelheid, kun je vertalen door gepieker over onze zorg voor de kerk….heb je wel eens gebeden voor iemand die je hier nu mist…? Of wel eens uitgenodigd en gezegd dat het best de moeite waard is nog eens te komen, omdat die mens, die nu thuis zit door hier te zijn en te zien, ons ook helpt wat ijveriger te zijn in onze liefde tot God en de medemens.

Ja, Jezus kijkt ons aan…heeft altijd een woord, Hij heeft ieder lief, Hij begrijpt ieder  wat velen van ons niet begrijpen …..

We zijn mensen zegt Paulus vandaag, dat we een nieuwe mens in ons hebben meegekregen…kracht van Gods liefde, die we al kunnen aanboren door er nu aan te denken, en dat dat in je echte RIJKDOM is, en als we morgen geroepen worden naar de hemel of op de tijd, die de Heer ons geeft, het nieuwe leven in ons is, en het is hoog tijd om te gaan uitdelen voor wie het nog niet gehoord hebben.

Kom Heer Heilige Geest, geef ons woorden, en Licht  in ons hart en maak de deur open naar al degene die met en van ons zijn. Amen

Ik las op een kaart:

Kom Heer Jezus, kom,

vul dit, ons land, met uw heerlijkheid

Kom Heilige Geest,

stort op ons uw vuur

Laat uw heil te voelen zijn, 

en opwelt als een rivier, die 

onze aarde met het echte gaat vullen!