B-01/07/2018 - 13e zondag door het jaar
 
“ Jaïrus smeekte Jezus met aandrang:
Mijn dochtertje kan elk moment sterven,
kom haar toch  haar de handen opleggen’
opdat ze mag leven en genezen. “ 
( Mc. 5,22-24 )
 
 
INLEIDING
 
 
Van harte WELKOM……Ik ben blij, dat ieder er is, zoals ik het dikwijls zeg….kijkend dus naar wat ieder van ons bind,  aan liefde tot God, tot Jezus die hij of zij in zich mee draagt.
Ja, het is een grote greep….en misschien kijk ik er optimistischer tegen aan dan je zelf….maar toch …hoe goed we er uit zien , dat binnenste moet en mag zich laten aanraken, ontroerd door de aandachtige liefde van die Heer, ook al voel je het niet als iets lichamelijks…..
Een goede gelegenheid , twee oude zeer bekende verhalen van Jezus en zijn Genezende krach als teken van wat Hij ons de HELE mens wil aanraken…..Hij geneest de vrouw, en zij gaat,  dat meemakend,  het ‘ binnenste’ Jezus van zijn  Hart voor haar helemaal…… en het meisje vat Hij bij de hand, geeft haar terug aan haar ouders, en laat haar voelen dat liefde van die bezorgde vader en moeder,  een gave is van God,  zo kunnen zij: ouders en kind verder leven , nog dieper van elkaar dan  alleen het lichaam gezond zijn…..
Gods Woord helpt ons na te denken, hoe diep God om ons geeft, ja iedereen….van ons. Om dat te verstaan willen we Hem eerst laten wegnemen, dat we te weinig aan zijn Liefde gedachte hebben.
 
HOMILIE
 
 
Na vele jaren mag ik over Jezus hardop onder jullie nadenken over de kinderen die Jezus deed opstaan…..Al vanaf mijn opleiding, toen deze verhalen en andere in de lessen van onze professoren ter sprake kwamen, werd er, denk ik nu, te gemakkelijk, te zakelijk over gepraat, …..
Juist nu we in een tijd leven, dat GELOOF voor velen is doorgestreept, of dat we met anderen zijn gaan twijfelen: het kon toch niet, het zal wel...., zo zijn moderne schrijvers er over gaan praten in de jaren zestig, en trouwens al eerder……het zijn sterke verhalen symbolisch bedoeld om goedheid die van Hem uitging tastbaar voor te stellen.
Maar omgaan met Jezus, praten met Hem, dus ;biddend hebben die vraagtekens in mij doen wegebben….Jezus is en weet Zichzelf, als de Zoon van God, gekomen om ons te verlossen van het kwade Een met en door de Vader in de Hemel…..en Hij spreekt er ons van, dat Hij de heilige Geest zal zenden,- om het heel gewoon te zeggen - alles bij en in ieder van ons op zijn plaats te zetten….we leven, we groeien in de Heilige tegenwoordigheid van Gods eigen leven.
Misschien kijken we elkaar nu eigenlijk eens aan…..? Zijn we zo dichtbij God, bij Jezus, als Mens gekomen onder ons, ….die je kunt aanraken, horen zien, beluisteren …….?
Ik hoor het al….ik zie Hem toch niet,en ik hoor Hem niet….en ik vind tegen Hem praten, met Hem bidden toch wel moeilijk…..En ik kan meteen zeggen: dat heb ik ook, dat versta ik dus ook, maar het helpt misschien als WIJ niet eerst ons druk zitten te maken en te redeneren…..
HIJ, God , is de eerste die tegen ons iets en van alles wil zeggen!!!
En daarom komen we hier binnen, en wordt ons eerst dat juist gezegd…ja, welkom, je bent hier, en de goede God, Jezus, houdt van je , vindt het fijn dat je er bent, Hij houdt van je zoals je bent.
 
Daarom komen de verhalen , en over de vrouw en over Jaïrus  nu juist van
pas……Jammer dat we de naam niet horen van deze vrouw met een kwaal, waar je je voor schaamt….. ze is er mee naar veel dokters geweest, die niet konden helpen…..komt nu nog wel voor, naast de vele zeer goede dingen die dokters van onze tijd wel aan kunnen….
Zie hier nu een gelovige als wij…..zou Hij me kunnen helpen…Hij die het heeft over de hemel, en dat er in de Hemel en door Hem heel mooie andere dingen voor ons gaan gebeuren……En ze raakt Zijn kleed aan, merkt niemand in het gedrang om Jezus heen….maar HIJ staat bij haar stil……..GOD WEET ALLES voelt een kracht uit Hem gaan, of het nou voor eeuwig is, of voor de korte tijd van een genezing.
Jezus zegt het haar ook….je geloof geneest je, word beter…..
IK MOET ZEGGEN: ZO bidden we te weinig.
Ik moet er bij vertellen, dat ik juist nog al wat bijzondere genezingen heb mee gemaakt, ook heel wonderlijke…….mensen die van iets lichamelijks genazen, of zich geestelijk bevrijd voelde, het leven helemaal anders gingen beleven….en als ze bezig blijven met geloven zullen ze die Jezus altijd naast zich weten, ook als het heel donker om ons heen kan voelen….. dat je niks van geloven lijkt te voelen.
Dat meisje….dat heb ik mee gemaakt , toen een jongere,, ze was nog net geen achttien, ik was in Frankrijk in Paray-le-Monial, de enige plaats daar waar ik sinds 1981 kwam, Ze was ziek geworden, bewusteloos geraakt, en naar een ziekenhuis over gebracht naar een immense kliniek van de universiteit van Lyon. Men mocht haar niet opereren,, een dreigende breuk van een ader in de hersenen, de ouders opgespoord waren op weg per vliegtuig en ik ben haar daar kan bedienen. Een jonge neurologen stond me te woord en vertelde dat het een bijna hopeloze zaak was….U moet maar goed gaan bidden. Op de kamer zei de Franse verpleegster: doe de bediening maar in het Nederlands want iemand die bewusteloos is, kan misschien toch nog reageren.
Ik las bij die bediening het verhaal van vandaag, al kon ik vader en moeder onderweg natuurlijk niet horen bidden……Op het einde moest ik daar weer weg, en zei toen de woorden die Marcus ook vandaag van Jezus aanhaalt: Talita Koemi….wat betekent Meisje sta op….De zuster kende de bijbel ook en zei: nou gaan we haar operatie tegemoet. ….
Ze is genezen, is een nu gelovige vrouw, Russische tolk geworden….
En telkens als ik haar nog eens schrijf komen die woorden van Jezus weer terug….Ze is nu anders ziek dan toen, en daarom zeggen wij hier die woorden van Jezus nog eens tegen haar.
Ja, genezen is ook voor Jezus heel gewoon als mensen vragen …maar zoals bij de vrouw en de vader; gelovende, die zeggen: help me geloven….Jezus geeft genezing, altijd voor een tijd want alle bekende mensen uit het evangelie zijn later toch overleden, maar Hij vertelt met een wonder dat belangrijke, dat we op weg naar de Hemel zijn…..en dat moet nu door ons verteld gaan worden, meer dan we gedaan hebben, om te beginnen op de derde woensdag van de maand…..Geef ons Geloof, herinner ons dat U heb gezegd: Ik ben toch bij jullie ! Amen
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb