A-17/05/2020 - 6e zondag van Pasen

 

“ Toen de Apostelen in Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord van God had aanvaard, kozen ze Petrus en Johannes uit, om naar naar hen toe te gaan. Zij gingen daarmee en baden voor hen, dat ze de heilige Geest mochten ontvangen, want die Geest was nog op niemand van hen neergedaald Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden Petrus en Johannes  hun de handen op, en ze ontvingen de  heilige Geest.”

( Hand. 8:14-17 )

 

Dierbare gelovigen,……..Zoals we vandaag Gods Woord krijgen, is dat stukje genomen, uit de geschiedenis van de God met mensen van TOEN EN NU….

Als we op de kalender kijken, moeten we weten dat Jezus Zich heeft laten zien aan vele leerlingen na zijn opstaan uit het Graf….., dat Hij het was en er voor ons IS….ze zagen Hem, ze konden zijn wonden zien, en Thomas zelfs die doorstoken zijde, door de lans van een soldaat…..voelbaar en tastbaar….en vandaag ….kijken we dadelijk naar het BOEK, waarin we het feest van komende donderdag zullen voor lezen…JEZUS DIE WEG GING naar de HEMEL …en de apostelen toch aangeslagen..omhoog kijkend maar zien Hem niet meer….en wij WETEN DAAR OOK VAN….OCH JEZUS, we zien Hem niet MEER…..

En  zojuist hebben we uit het evangelie een stukje gehoord,,,,,dat was op de avond dat Jezus voor zijn lijden met de twaalf voor het laatst bij elkaar was…

En dan hoorden we net dat Jezus op die avond zei: Als jullie MIJ liefhebben…dan zullen jullie doen ( ter harte nemen ), wat Ik jullie opdraag.

En IK zal de Vader vragen jullie EEN ANDERE HELPER TE GEVEN, DIE VOOR ALTIJD MET JULLIE ZAL ZIJN……de GEEST van de WAARHEID.

Dat hoorden de apostelen dus wat Jezus hun toen allemaal mee wilde geven, maar ze zijn het in de emotie en wat allemaal met Jezus ging gebeuren, vergeten.

Wat wij allemaal vanaf onze geboorte en sinds onze DOOP kregen daardoor zijn wij ZO DICHT BIJ GOD……..en op deze zondag kunnen we die GOD, die Jezus noemde DE HELPER: DE HEILIGE GEEST ontvangen……Hij komt dichter bij, in ons met ons, we zijn genodigd want HOPELIJK STAAN DAN DE DEUREN van ons hart en de kerk WIJD OPEN….ieder WELKOM, gedoopte, en als je iets voelt van warmte, vreugde….De Geest, ik vertel het nog eens voor ieder…..Het klinkt zo vreemd en VER, Heilige…Ja, toen Hij kwam ….. door Jezus met van alles voor iedereen…..voor je persoon, je karakter, je goede gaven, en ook wat nog moet beter worden….

Mensen denken bij heilig…..och Hij brengt alles mee, bij je Doop al zeker….

En dan de Geest…moeilijk woord..kun je niet vatten, pakken, maar is in je …begin: als je even het goede dat er al is mag voelen….en dat je al kunt danken, al weet je nog niet waarvoor allemaal……Ja, al degene onder ons, die na de eerste communie ook het Vormsel hebben ontvangen…..

Als je dat ‘Vormsel” krijgt komt de bisschop of een directe helper van hem, en hij komt bidden…met ieder, die dat heeft ontvangen….Ja, Hij  bidt dat de Heilige Geest in je mag komen, op elke plek van jou….en als teken daar van legt de bisschop de hand op je hoofd, en hij zalft je voorhoofd…..ZALF is een teken, die we Chrisma noemen,: zeg maar van Christus….iemand de huid zalven is gezondheid aan een mens geven waar hij uitslag of andere eczeem heeft..en die gaat door je huid en heeft de kracht van wat ook in die zalf als geneesmiddel zit…..Ja, bij een behandeling door zalf word je beter…Hier komt die warmte van een God, die naar binnen komt…VOORAL: ALS JE VOOR HEM OPEN STAAT…en daarom terwijl de gedoopten naar voren komen en daar even staan. is God daar, Liefde, alles wat verder in jou past en wat groeien kan, dat je vriendschap kunt hebben en krijgen met anderen, en dat je kunt leren, en VOORAL dat je kunt leren: dat je goed en aardig  wordt voor mensen……ze zien je graag komen…JA alles hoort erbij ook als je kunt sporten of technische dingen, gezellig, en moet je horen wat er in het Boek over de Vrienden van Jezus gezegd wordt ….

Ja, jij en ik en Wij horen bij die Jezus, ….Pas nog gehoord, maar jammer door alles van die gevaarlijke ziekte waardoor je niet in de kerk kon gaan luisteren over het verhaal en OOK JOUW VERHAAL…

De leerlingen van Jezus zijn met de moeder van Jezus bij elkaar, bang dat de Joden, na Jezus, hun ook gaan vervolgen , en misschien doden…..En dan op een zondag morgen…Mooi weer, buiten vee, licht alsof de zon nog meer schijnt en storm en ineens is er vreugde…en Weg is de angst van de leerlingen..en ze gaan naar buiten en ze voelen ineens : we durven over Jezus te praten , dat Hij is opgestaan uit de dood, en dat Hij iedereen gelukkig wil maken, en de mensen vragen: wat moeten we dan doen….? Ja, je laten dopen….En….ineens voelen ze: Ja, de HELPER is er , die Jezus stuurt , ze worden anders, de een wordt vriendelijker, een ander die alsmaar liep te mopperen, gaat de mooie dingen NU PAS anders zien…Jezus Bij Ons, God van de mensen….En ze spreken met mensen, die hun taal kunnen verstaan!

Ja, daar kan ik een mooi verhaal over vertellen,dat ik met honderden, Fransen, en Duisters en Oostenrijkers kon praten…en ik was toen al oud, dat ik dit mee maakte, en toch kon ik met vooral de jongeren die daar met zeer velen waren, praten…en die Jezus…en als ze zeiden: dat past niet bij mij, is te moeilijk….Nee, Hij hoort bij jou zoals je gewoon een meisje of jongen bent.

Ja en dat weten jullie van andere dingen ook…en ook bij de komst van de Geest, gaan mensen mee zingen…sommigen kunnen dat goed, anders maar wat brommen, maar als Hij er is, lijkt er een vuur gekomen, zoals bij de apostelen op de eerste dag van de Kerk…ze zagen Vuur  boven het hoofd van de anderen en de anderen bij hem…

Ja, we hebben moeilijk dagen en tijden gehad, en veel mensen zijn gestorven, en mensen die nog niet beter zijn, krijgen juist nu de Troost dat ze er nog zijn, maar verder, we kunnen elkaar niet zien….en mensen die zo ziek geweest zijn, dat ze beter worden….en ik weet zeker dat NU JUIST DE H.GEEST aan jonge mensen  vraagt om naar verre landen te gaan praten, en dingen te gaan doen voor landbouw of verpleging…en vertellen over Jezus,….O ja het zou goed zijn een bijbel te kopen en  daarin zo wat leest, en Hij helpt ieder van ons  wat we er mee kunnen doen….

Het evangelie zegt het vandaag al…. de laatste regel…Jezus zegt: Ik zal van ieder van jullie houden, en dat voel je, in je binnenste zal Ik jou ingeven hoe dat voor jou voelt, en ook bij een ander …en we worden een nieuw volk, een nieuwe kerk, na die ziekte kan God ons dat nog meer duidelijk maken. Amen

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb