C-07.08/2016 - 19e zondag door het jaar 
 
“ Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld!
 
Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
 aan de roeping van God, en ging hij op weg naar
een land dat bestemd was voor hem en
zijn erfgenamen: hij vertrok zonder te weten waarheen.”
( Hebr. 11:8 9 )
 
WELKOM
 
We weten het goed, in deze tijd, dat  ieder die hier is er uitdrukkelijk voor gekozen heeft voor dit uurtje samen ! Daarom nog meer WELKOM voor ieder, omdat we met zovelen elkaar hier treffen mogen. We kunnen wel zeggen: welkom, maar je moet er ook eigenlijk bij zeggen: ja u, jij, met jouw geloof. We geloven allemaal in de lieve Heer, dat wel, maar het is telkens anders,  persoonlijk ingevuld,en zo heeft ieder van uit zijn eigen hart onzegbare dingen te delen met de anderen!
We kunnen het misschien niet met woorden aangeven, maar het is toch goed dat even aan te stippen. 
We beginnen met ons bidden, door even stil te staan bij de beperktheden en tekorten die we ook allemaal mee dragen en daar willen we de Heer en elkaar om vergeving eerst vragen.
 
HOMILIE
 
Ook vandaag willen we samen ons afvragen: wat de Heer ons mee wil geven voor onderweg, onze gewone dagen door. Alleen al van Jezus worden ons nogal vele woorden mee gegeven, zodat we het gevaar lopen om er overheen te lezen, wat voor ons in deze tijd nuttig en goed is.
Wat we heel erg nodig hebben, dat we God zien, niet als een hoog tronende macht die erop uit is ons op verkeerde dingen te betrappen om zo ons streng te kunnen oordelen.
Het stukje  dat Jezus ons begint te geven is al geruststellend: Wees niet bang, kleine kudde, het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken……Het is veilig voor ons, wat er ook gebeurt….Deze week heb ik nog al eens getwijfeld, welke tekst ik met u het beste kan delen als mensen voor deze tijd?
En ik ben na aarzeling toch maar naar de tweede lezing gegaan, uit de brief , die Hebreeën heet, geschreven destijds aan de christenen die van huis uit Joods waren.
We gaan even heel ver terug naar Abraham….Uit de geschiedenis van de bijbel horen we, dat God de tijd heeft afgewacht om ons mensen te laten gaan voelen, dat HIJ GOD er voor ons is, Hij die alles geschapen heeft, die alle leven heeft verwekt……Abraham is gaan denken, heeft op zijn manier God ontdekt, en Sara zijn vrouw….maar hij woonde te midden van eigen familie en anderen, die niet geloofde in de ene God.
En zo voelde hij zich geroepen om daar weg te trekken naar wat wij nu noemen het Heilige Land.  
Hij voelde: ik  moet alles achter laten, meenemen met wat ik heb aan mensen om me heen en de kuddes…weg naar een ver, vreemd land…En hij vertrouwde erop, dat het Gods wil was….En zo staat er vandaag hier geschreven: Abraham vertrok uit zijn vertrouwde land weg zonder te weten waar hij terecht zou komen…..Hij geloofde dat hij in het beloofde land zou komen, en daar aard krijgen……
Wij hier, we hebben niet als Abraham een grote weg afgelegd om hier en nu te komen waar ieder van ons en wij allen samen hier bij elkaar wonen, elkaar tegenkomen en  optrekken.
Ik woonde in 1999 in een pastorie in Oisterwijk heel mooi, en ik was net aan het wennen om 70 te zijn, toen de bisschop opbelde of ik nog één keer wilde verhuizen? Naar Aalst ? Ik vroeg hem een weekend om na te denken…..daar weer weg, en nog vooraan beginnen met pastoor zijn terwijl ik al vijf jaar over de pensioenleeftijd was…..
Zoiets als we vandaag van Abraham horen….Ik heb gebeld naar hier en daar, en vooral gebeden….en ik heb het gedaan en daar kwamen met pastoor Goris de mooiste jaren er nog bij.
Wij mensen willen van onszelf alles regelen, en daar komt van alles tussendoor. Wij die zeggen te GELOVEN…..we krijgen het vandaag nog eens toegezegd, dat God, dat Jezus altijd mee gaat.
Iemand zei me dezer dagen: ik wil wel bidden om te gaan verhuizen, maar ik denk dat de Heer het te druk heeft voor mij, terwijl er veel mensen in grote nood zijn en Hij zal mij niet horen….Daar is een antwoord op:
Gods liefde is zo, dat Hij luistert en kan luisteren als waren wij de enige mens door Hem geschapen…..We bidden dat de Heilige Geest ons komt versterken, dat we in onszelf mogen groeien naar de overgave toe aan Gods liefde, zoals Jezus het zegt met de woorden vandaag: DE Heer komt, en je hoeft er niet van te schrikken, wat Hij ons vraagt of geven wil. Het is goed !
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb