C-02/06/2019 - 7e zondag van Pasen
 
“ In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest,naar de hemel  
en hij zag Gods heerlijkheid
en riep uit: Ik zie de hemel open, en ik zie de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand. “( Hand. 7:55-57 )
 
INLEIDING
 
We zeggen het nog al eens tegen elkaar: eerst zien en dan….GELOVEN…..We weten het wel: denk maar aan Jezus wat Hij zei tegen de apostel Thomas: zalig die niet niet zien en toch geloven.
En toch……ieder van u is vandaag meer dan ooit : WELKOM, u en jij met jouw geloof…..
En toch kunnen we het ons, na HEMELVAART  zo vers gevierd te hebben, dat de leerlingen naar de hemel bleven staren, om toch maar ziende contact te hebben met de opstijgende Jezus. Maar ook voor ons  geldt: WE LEVEN In dit geloof, Jezus  is toch altijd bij ons, en hier samen  versterken  we elkaar dat geloof….bijzonder op deze zevende zondag van Pasen.
 Maar nog iets…..In het evangelie horen we hoe Jezus bad voor de leerlingen, maar ook voor ons, en voor ieder, gaan we een klein stukje horen over Stefanus, die met stenen gedood wordt…..en over wat hij ziet en zegt, en dat verhaal duidt ons vandaag op wat er in ons is……de Heilige Geest, die onzichtbare, maar nabije kracht, Trooster, Helper, Vuur….
We noemen Pinksteren het moeilijkste feest, …de eerste mensen hebben twee zondagen zonder te weten waar we het aan te danken hebben. Ik wil met u bidden en er over denken, en die Heilige Geest zal ons DUS NU OOK Al willen helpen!
.
HOMILIE
 
Ja, dierbaren, we gaan naar Pinksteren toe, een van de grote feesten die we vieren in het kerkelijk jaar, en je kunt zeggen als de: DUIDELIJKE werking van de Heilige Geest, die over mensen komt….OP DIE DAG ZIEN we, HOREN we dat de mensen die Jezus  waren gevolgd ineens wisten waar het over gaat. Velen hadden tot nu toe niet begrepen, wat hun te doen staat….en hoe naar buiten? men durfde niet, en dagen waren ze al al in gebed met Maria en andere vrouwen en mannen, zoals Jezus hun had aan gegeven.
JA WIJ KENNEN  HET VERHAAL wel….storm vroeg in de morgen…..Met dat oogstfeest dat de Joden vieren en ook vijftig dagen na hun Pasen ook dank voor het ontvangen van het wetboek. waren er meer mensen in de stad,. Binnen maakten de leerlingen iets geweldigs mee, : vooral enthousiasme, vreugde, …elkaar blij aan kijken, en vuur boven het hoofd …en ze hebben het allemaal, en ze bidden en zingen, en tegelijkertijd zingen in onverstaanbare taal als gewend en dan de straat op en kijken wat daar is… De Joden zien dat stelletje uitgelaten mensen, zo kun je opmaken uit het verhaal van Handelingen…..vragen, en ineens weten ze dat ze kunnen en moeten praten over Jezus die leeft en alle mensen roept om gelukkig te leven en goed te zijn voor elkaar……
 
Ik had het zo lang misschien niet hoeven te vertellen, maar wij hier zitten toch nog rustig op onze bank of stoel…we voelen wel iets aan van blij….maar ik zeg je, en we kennen toch het lied: Kom Heilige Geest, vroeger in het latijn bij alle bijzondere plechtigheden om  hulp en verlichting van de Geest.
Maar Preken over de Geest hoor je eigenlijk niet zo veel, behalve misschien als kinderen het Vormsel krijgen…en dan nog wordt er gepraat over goed zijn, en nu behoren tot de grote mensen van het de Kerk, en voor je geloof uitkomen en geregeld mee komen bidden……
Ja, ik had bij het voorbereiden van deze preek een boek liggen van een man Pierre Goursat, die juist ontdekt heeft, dat wij, ook de leiding van de kerk, de H.Geest eigenlijk niet helemaal kennen of nog nooit hebben gehoord.
We hoorden niet of amper over de “Uitstorting van de Geest”….. en sommigen die daarover praten worden wel Charismatisch genoemd, en anderen vertrouwen het niet zo.
Ik kwam in 1981 die man Pierre tegen, bescheiden, maar wel een blij mens en hij zag me, een vreemde, en komt me welkom heten, en zei dat hier een groep mensen, meest Fransen, bij elkaar waren en weer een nieuwe start wilden maken met hun geloof…..Ze waren bij elkaar eerst een klein groepje, en die kwamen wekelijks extra bij elkaar.
Er stond bij de grote basiliek in die stad Paray-le-Monial een grote tent, waarin ze met elkaar baden en aten, en zongen, en heel anders dan ik gedacht had en ze waren enthousiast, maar ik eerst niet zo erg…ze baden, sommigen, met de handen omhoog,……En ik bad stil in mezelf, och lieve Heer, waar ben ik nou terecht gekomen. Thuis zijn er van die moderne geloven …en ik vroeg van alles aan de mensen, niet zo erg toen gewend aan hun taal, maar ik kwam  er achter, dat zij vooral gebeden hadden tot de heilige Geest, zoals zij dat weer hadden gehoord van jonge mensen in de USA
….De viering van de H.Mis was bijzonder, en ik begin me thuis te voelen, en al die dag werd ik, aangestoken door de Geest zoals op Pinksteren zeg maar…. Ook ontroerd, ik was toen vooraan in de vijftig en had eigenlijk nooit veel gehuild en zeker niet uit vreugde….En men vroeg mij om met mensen die daarom vroegen het sacrament van de Boete, ons bekend als Biecht, te ontvangen.
En thuis in de goede parochie Udenhout, waren de meesten velen in de kerk hier gevolgd, dat biechten niet meer zo nodig was.
Ik was het niet gewend als vreemdeling, luisterde naar hun verhaal en als ik wat terug moest zeggen in het Frans voelde ik me gewoon geholpen…..ik vergeet dat nooit meer die eerste dag….de eerste, een fors gebouwde Duitser….van de camping dichtbij…..En dan een jonge student uit de omgeving van Parijs, Marc, met wie ik nog wel eens contact heb…..teveel om op te noemen, 
Maar wij hier met dit Pinksteren, we zijn hier bij elkaar en we hebben allemaal die Geest ontvangen en die Geest heeft nog vele gaven, je kunt bijvoorbeeld denken aan een goede ingeving krijgen om iemand in een moeilijke tijd bij te staan of dat we bidden om de kracht van genezing ......... 
De paus van nu probeert elk jaar katholieken uit te nodigen en anderen ook om naar Rome te komen, om samen gelovend in die Heilige Geest te bidden en te zingen……Ik hoor enthousiaste verhalen er over van de zeer velen die komen….reizen ligt me niet zo meer, maar mee bidden kan ook.
Ik kan lang niet alles vertellen, en wil dat best doen, als mensen meer willen horen. want ik denk dat JUIST IN DE ARMOE EN LEEGLOOP van onze kerk, het ons goed  zal doen.
Pas met mijn 65 jaar priester zijn ben ik op ingeving van de Heilige Geest mee gaan doen, en gewoon de preek beëindigd met samen te zingen en te bidden tot die Geest…..en het werkt ook echt voor de grote parochie hier, we komen bij elkaar, soms eerst met een paar mensen, dat is ook goed, maar nu hier met z'n allen:  Zend uw Geest o Heer kom bij ons…..Amen
 
 

Heer, U bent vuur op aarde komen brengen, het vuur van de heilige Geest, en U hebt zelf gezegd, Heer, dat U ernaar verlangt, dat het vuur oplaait. Laat dan het vuur van uw liefde branden in mijn hart, in onze harten. Geef, Heer, dat ik alle kleine aanwijzingen, die de heilige Geest mij geeft, opvolg, zodat ik uw genade niet verspil en ik verdien om nog grotere genade te krijgen.

Wie zich door de heilige Geest van God laat leiden, krijgt meer vrede, meer vreugde. Het stapelt zich op in je hart.
Mensen, ik voel zelf soms ook de neiging om eigen wegen te gaan. En als ik daar dan weleens intrap, voel ik achteraf steeds weer, dat ik toch slechter af ben.
Proberen wij het een tijdje vol te houden: luisteren naar de heilige Geest van God. Doen wat Hij zegt. Dan zal het ons nog beter gaan. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb