B-05-18/03/2018 - 5e zondag veertigdagentijd
 
 
‘ Onder degenen die bij gelegenheid van
het feest optrokken ter aanbidding, 
waren ook enige Grieken.
Dezer nu klampten Filippus (van Betsaida
in Galilea aan en vroegen hem:
   Heer wij zouden Jezus graag spreken.”
                     ( Joh. 12: 20-22 )
 
 
INLEIDING
 
 
Beste mensen, van harte heet ik u welkom……Dat moet iedere keer gezegd worden, nadat de priester ieder van ons heeft aangesproken om het LEVEN dat op grond van ons Doopsel ieder in ons draagt….het mysterie van Gods Liefde en Leven: Vader, Zoon en Heilige Geest……Daarom is elkeen die hier nu is, zo bijzonder, omdat iedere mens in zijn eigen persoon,. karakter, uiterlijk, beroep, dat leven van God mee naar binnen brengt……
Deze vijfde zondag van de veertigdagentijd, op weg naar het Paasfeest van dit jaar, proberen we vandaag weer te beleven, door vooral te kijken naar JEZUS, die als een zaadje in de grond wordt begraven, maar als een teken, levende Persoon , NIEUW LEVEN zal brengen.
We moeten Hem samen maar ook ieder Hem aanklampen, daar hoor je in het evangelie dadelijk een merkwaardig verhaal.
Er staat: we zouden Jezus graag even willen spreken…….
Ja, God is Mens geworden om AANSPREEKBAAR voor ieder te zijn, maar ook heeft HIJ ons iets te zeggen, zoals het bij ons past.
Daarom beginnen we met even stil te zijn en Hem vragen om weg te nemen onze zwakheid en zondigheid, zodat we Hem beter horen en durven aanzien!
 
 
HOMILIE
 
 
Beste mede-gelovigen, …we moeten bij het openen van het evangelie vandaag weten, dat Jezus in Jeruzalem is voor het Joodse Paasfeest. En ieder die maar even kan maakt de reis naar de grote stad om de tempel, de tempel te bezoeken,  om te bidden en geloven samen met anderen.
Het verhaal wordt verteld door de apostel Johannes, die er bij geweest is, en hij vertelt in één zinnetje iets heel aparts, zoals we samen gelezen hebben en aangehoord….Onder de vele, vele mensen waren er enige Grieken……En zij die van Jezus’s wonderen hebben gehoord en over wat Hij verkondigt over God als Vader, om maar een paar dingen te vermelden…….En die Grieken klampten apostel Filippus aan met de vraag: we zouden Jezus graag willen spreken!
Filippus vind het merkwaardig: die vreemde lui, zijn ze wel van ons geloof….en hij haalt er Andreas bij …..wat vindt hij.,..? Samen gaan ze naar Jezus met de vraag van die Grieken.
En als je dan doorleest hoor je dat Jezus gewoon verder gaat, met wat Hij aan iedereen wil vertellen….Ik ben de MENSENZOON, ja echt de Zoon van God, en IK zal hier ondergaan in de dood, zoals je dat ziet met een zaadje dat je in de grond stopt….en IK zal uit de DOOD opstaan….Ik zal heel wat doormaken, maar Ik zal leven en nieuwe vruchten voortbrengen….
 
Ja, dat gebeurt er historisch, maar ….nu WIJ dit te horen krijgen wil GOD ons iets zeggen als mensen van DEZE TIJD……
Ja, wij zijn gewone gelovigen, geen GRIEKEN…..
Die laatsten willen met die Jezus praten…..al kijken ze wat onwennig rond, want ze horen niet tot de ‘gewone' gelovigen, en zal Hij iets zeggen…?
Ja, wij hier…..we horen er bij…..We doen mee:  de gebeden die we SAMEN zeggen, en …….om nog een voorbeeld te noemen…als we Hem straks in de hostie :Jezus ontvangen,……Wat zeggen we dan? Praten we….? of lijkt t, is Hij er wel maar ver weg, ver van jouw gewone dingen?
Jammer dat we na de communie niet even langer tijd nemen, samen om echt stil te zijn…..God houdt van ons en WIL DAT OP DAT MOMENT nog eens zeggen, en dat het goed is dat JIJ er bent……
Soms voelen we ons een beetje als de Grieken….we kennen Hem nog niet ECHT….we zouden graag wel eens willen praten…en vragen stellen, heel veel…. En ik denk dat we dat te weinig geleerd hebben bij de catechismus, goed de formules, maar het bloed van leven er door!
Laatst gesprek gehad met een echtpaar….. ‘ We zijn lang niet meer in de kerk geweest, net zo min als de katholieken in onze straat…..”We hoorden laatst de bekende Jan Marijnissen zeggen: de kerk in Nederland is wel doorgeslagen….met redeneren, uitleggen, theorie……maar geloof is méér…Terwijl hij zegt niet meer ter kerke te gaan…….Maar ik weet van iemand dat thuis alle beelden er nog zijn….en mijn zus heeft zijn moeder bezocht toen ze oud werd…..Bid voor hem dat hij als Griek  weer erbij komt horen, en al die anderen. Heer , geef ze ons…Heilige Geest kom over hen als toen met het eerste Pinksteren en begin met Pasen hun doopwater te laten opbruisen van nieuw leven. ! Amen