C-03/03/2019 - 8e zondag door het jaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
Ja, nu met andere lege plaatsten  te zien, vanwege vakanties en de dolle dagen van carnaval…. Ik kan me op zo’n zondag als vandaag, vooral iets gaan zeggen over alles wat er zich afspeelt tijdens de vrije dagen van mensen in die tijd van het jaar. We lopen dan uit in de waarschuwingen die we in het evangelie van Jezus te horen krijgen:  we kunnen dan veel tijd besteden aan wat er allemaal mankeert aan de afwezigen, of aan hen die van wie zeggen dat ze niet meer geloven. Misschien moeten we gaan kijken naar de vruchten die wij kunnen aandragen voor het welzijn van de kerk Gods!
We gaan  vooral  luisteren naar Hem, en weer, zeggen we nu al: kijk, en luister  naar Hem, en als we in de eerste brief van de apostel Johannes zouden lezen, zou hij er ook bij zeggen: ‘onze handen hebben Hem aangeraakt!
Beginnen we maar met onze schuld te bekennen vooral voor ons oordelen, afkeuren van anderen, over onze misschien pijnlijke opmerkingen over anderen……Ja, Heer mogen we groeien in uw liefde en vergeef ons.
 
 
HOMILIE
 
 
We hebben net naar Jezus geluisterd, en voor we van alles zouden kunnen halen uit zijn woorden, hoe wij als mensen niet goed, slecht of goed met elkaar omgaan…..
Ik denk, dat we zeker als mensen uit deze tijd….er even stil voor gaan zitten, en proberen naar die JEZUS te kijken…..We zien Hem niet zoals Hij er uit zag en nu uitziet….maar we hebben allemaal wel ooit iets van Hem, een afbeelding, gezien, die ons aansprak….
En dan moet ik ook allereerst tegen mezelf opnieuw weer zeggen….Die Jezus, die goede man, die zijn mensen eten geeft en aanraakt en geneest, en de man van troostende woorden……
God, die we ons helemaal niet kunnen voorstellen…..en sommigen gaan dan meteen zeggen: die bestaat niet…..maar wij die bijvoorbeeld de wereld als schepping zien……Die God heeft in de bijbel in boeken, wat mensen over Hem opgeschreven hebben….,maar die woorden lezen we niet of sommigen kennen Hem niet…Hij is dan GEKOMEN IN ONZE WERELD en HIJ is mens geworden, ja, zoals een mens er uit ziet, in de wereld om je heen,….en hier komen we dus GOD TEGEN, en Jezus probeert hier uit te leggen, hoe wij als mensen op deze wereld zijn….Allemaal verschillend, uiterlijk , ieder met een ander gezicht, ander gevoel, taal, gewoontes, met laten we maar zeggen: goede en slechte dingen, die mensen met en aan elkaar kunnen doen.
En wat ik nog helemaal vergeet bij Jezus….ja, Hij kwam als een man, maar heel bescheiden is er ook de vrouw van mijn leven, Zijn moeder….ze komt in de bijbel ook ter sprake…..en tot het laatste toe….als Jezus voor schande wordt vermoord, staat zij onder het kruis, en we kennen allemaal, hoe Jezus dood ging, en hoe zij afgebeeld staat als de moeder met een grote jongen, haar zoon dood op haar schoot.
Hier in dit verhaal horen we Jezus onder ons mensen en hij hoort het allemaal aan, waar ze mee zitten aan lijden dood en pijn ,en ruzie, en uitgestoten, zoals we Jezus kunnen zien in het evangelie met de vrouw van Samaria, geen Jodin, door haar foute gedrag door eigen volk werd verstoten ….. En Jezus spreekt haar aan….en zegt; heb je wat, om Mij  water uit de put te geven…
En Jezus gaat praten over gewone menselijke dingen…. VAN zijn eigen vrienden merkt Hij dat ze ruzie maken over wie van die twaalf vindt dat Hij na Jezus het belangrijkste is……..Hoe kunnen mensen op elkaar  zo vitten bijvoorbeeld…..
Wij toch ook: Je hebt kritiek op iemand en gaat tegen hem of haar te keer met wat ze verkeerd doen, zoals die vrouw die ik net noemde met haar serie mislukte huwelijken…..
Jezus probeert het duidelijk te maken  : als je zo doet… ben je een splinter bij die mens uit zijn oog te halen, door wat hij verkeerd deed of doet, maar zie je de balk niet in je eigen oog…? Sta je niet stil bij wat jijzelf  van alles gewoon maar doet, of kapot maakt met jouw oordelen……Vraag je je wel eens af: IS het bij mij wel allemaal zo goed, zoals ik praat en doe of omga met dingen van mensen?
Nog een voorbeeld van Jezus….Hij ziet in de tuin of langs de straat een boom, die men maar moet omhakken, want er zitten geen vrucht en aan….die boom is ziek, en daar komt niks meer van goed.
Als wij niet goed voor elkaar zijn, passen we dan nog wel bij de anderen?
Ja, zo praat Hij nu met iedereen, en stop met gepraat over mensen voor en tegen.  
Want Hij wil bij ons zijn, en Hij zegt: 'Ik laat niemand van jullie vallen.
wat er ook aan mankeert….Kom en luister naar mijn verhaal'.
De leerlingen krijgen het vooral te weten uit die twee mannen die nadat Jezus gestorven is zeggen: dat was de Beste en Hij is doodgemaakt, en alles is voorbij….en hoe moeten we verder…ze gaan terug naar huis in Emmaus…..
En Hij komt bij hen lopen en luistert naar hun verhaal en wat bij hen vastzit. Ook dat is nu bij velen bij mensen die het geloof in Hem hebben opgezegd…Overal kritiek en vreselijke dingen van mensen in de kerk ook….niet goed te maken…..maar Hij luistert naar je, en naar ons, en er komt troost en komt met Zijn Hart naar ieder toe. Amen