B-18/01/2015 - 2e zondag door het jaar

 

 

          “ Toen riep de Heer: Samuel !

          Samuel antwoordde: ‘Hier ben ik’.....

          Toen riep de Heer opnieuw;

          ‘Samuel, Samuel’

          Ga slapen en mocht Hij je roepen,

          dan moet je zeggen:

          ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert.’”

          ( 1 Sam. 3:3b-19  )

 

 

WELKOM...... Ja, goed dat iedereen er is, en we sluiten bij voorbaat al degene in die niet kunnen komen meedoen, of die om welke reden er niet kan zijn.....Ik hoop, dat het kleine uurtje hier samen ons wat opwekt, dat het leven van iedere mens de moeite van het leven waard is....en dat de lieve Heer over elk van ons bezorgd is. Je zou het haast vergeten, gezien wat mensen elkaar in deze wereld allemaal aan doen.

Vandaag gaat het over mensen, die gezocht worden....en het Woord van God, de eerste en de evangelie lezing, gaat over mensen die op zoek zijn naar IEMAND, en die daarbij worden geholpen.

 

HOMILIE

Ja, het woord van God vertelt ons vandaag aan ons moderne mensen van het jaar 2015, hoe God er voor ieder van ons is .....

We lazen uit het oude boek over Samuël, een man van God......

Het gebeurt in de nacht, met een kleine jonge Samuël, die door zijn ouders aan God is toegewijd, uit dankbaarheid dat ze hem kregen terwijl de moeder eigenlijk geen kinderen kon krijgen.

Hij wordt bij de hogepriester opgevoed, en hij hoorde dan in de nacht zijn naam noemen....Samuël, Samuël....! Hij denkt, tot drie keer toe dat de oude priester Eli hem nodig heeft, en hij vliegt telkens zijn bed uit, naar de baas....‘Hier ben ik’......

Maar het blijkt dat God hem roept.

Het is maar zelden dat God zo roept....en er staat bij dat Samuël wel in de tempel diende, maar Hij kende God nog niet...en zeker had hij dus nooit een woord van God gehad.......

Dat is dus Samuël ....

In het evangelie hoorden we, dat twee leerlingen van Johannes de doper, Jezus zagen, en Johannes zei tegen hen: dat is Hem, die God stuurt, het Lam van God..... en verlegen gaan ze Jezus achterna, en als Hij zich omdraait weten ze niet goed, wat te zeggen, en dan vragen ze : waar woont U ? 

En Jezus zegt...KOM EN ZIE.....

 

Ik denk het zeker, dat de lieve Heer ons vandaag ook bij de naam wil roepen....Ieder, zoals je heet, u, jij en ik.....

Toen Samuël, veel later bij Jezus ook de twee eerste leerlingen. Uit dat verhaal lees je verderop dat het Andreas is, en de andere niet genoemd zal de bekende Johannes zijn.....

Ja God, roept dus ook NU ieder van ons.

Nee, Hij roept niet om iets heel belangrijks te gaan doen, waarschijnlijk, niet dat je op je oude dag nog beroemd wordt.

Nee, God heeft mensen nodig...God wil door mensen dingen doen, ook hier in ons wereldje van deze parochie, van je familie, op de gang...

Waarschijnlijk wil God tegen iedereen zeggen, zoals ieder van ons dat zelf voelt....ja, je bent voor mij belangrijk, ja door jouw gewone dingen te doen...praten, kijken, een goed woordje voor iemand....

Als je dit verhaal kent, zou je nooit gedacht hebben: dat woord is voor mij....God wil me .....

En we kunnen zeggen, dat verbeeld je je maar ...... En we zeggen dan maar als de eerste leerlingen: Andreas en die maat van hem: Waar woont U?

Ik denk er veel over na, en je kent verhalen als deze, en van onze tijd bijvoorbeeld dat Maria naar een meisje ging in Lourdes om haar bij haar naam te noemen: Bernadette..... en door dat zij dat even meemaakte, komen daar miljoenen mensen nog God zoeken bij Maria.

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo maar een verhaal uit de boeken is van TOEN....God noemt ons, en we worden er even stil van en we kijken elkaar misschien wat overdonderd aan....ja, jij ook, en wij ...en Hij zegt: goed dat je er bent, dat je toch nog nieuw kunt worden, alles van jezelf laten oppoetsen en mijn verhaal gaan vertellen aan degen die het nog niet weten, dat ik de lieve Heer ben, dat ik ieder ken en liefheb, ook je kinderen en kleinkinderen, en die jij ziet zitten of lopen....

En als je mijn uitleg van het verhaal niet kunt geloven?, straks krijg je de heilige hostie, ja wel verborgen, maar die Lieve Heer komt dan toch binnen!

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb