C-14/07/2019 - 15e zondag door het jaar

 

“ Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.”

( Kol.1: 15 )

 

 

Het WOORD VAN GOD, we kennen vast allemaal dit verhaal van de barmhartige Samaritaan……Ik zou deze keer eerst hardop nadenkend willen zeggen: HIER, in dit verhaal, zie je Jezus, zoals Hij nu graag onder de mensen wil zijn……

En we gaan vandaag nu eens niet beginnen met de priester en de leviet (lees: diaken). Ze lopen met een boog om iemand heen die op de weg ligt…..bang om zijn bloed aan te raken, want dat mag niet als je dienst hebt in de tempel, of ze zijn bang zelf ook beroofd te worden…..of iemand heeft haast en wil niet te laat op zijn werk komen…..Moet een vrijwilliger dan maar zeggen dat er iemand op de weg ligt?

Op onze weg ….we komen allemaal mensen tegen, in welke nood, ook…elke dag worden we gevraagd om mensen te helpen, zoals de Samaritaan doet, iemand onder dak brengen, of voor iemands onderdak betalen….

Ik moet of beter mag binnenkort iemand in  de gevangenis op gaan zoeken, klinkt als een belangrijk bezoek voor een priester, maar ik kan niet zo dicht bij een mens komen als Jezus doet ….. Ik mag de gevangene bijvoorbeeld niets geven, niets delen, en ik ga straks weer naar huis, en het kost me niets, ik moet goed opletten, luisteren naar zijn verhaal….Maar ik kom goed thuis, en misschien zegt iemand: dat je dat op je leeftijd nog doet!  …. dat hoef je, moet je toch niet meer doen, te vermoeiend! Je zult wel trots zijn dat je dat nog kunt? Maar het komt op mijn pad….. slechts een uurtje samen, naar wat woorden luisteren. Dit laatste zeg ik er maar bij voor mezelf, als priester, zoekend naar het waarom, dat de priester in  een boog om het slachtoffer heen liep, en zo ook de leviet……

Ik denk vandaag nu juist, dat we de woorden die we uit Jezus’ mond horen, ook tot in ons hart mogen laten doorklinken.

Kijken naar Jezus….. Hij let elke dag op ons, mens voor mens, alleen of vervolgd samen…Hij ziet iedereen, ook iemand  bijvoorbeeld, die nergens in gelooft ….Of van alles op zijn geweten heeft, al is hij nu beroofd en geslagen…..misschien is het wel gestolen geld…

Maar Jezus ziet een mens en hij heeft medelijden, hij heeft olie om de wonden van de mensen te verzorgen.

We komen hem tegen  in de verhalen van de Bijbel….Ik denk, en zeg het nog maar eens: Hij is er voor mensen in nood, uitgesloten zoals blinden, en melaatsen, die hun kostje maar moeten zien te halen met schooien, en die om aandacht roepen…..

Dikwijls wordt er bij met name de genezingsverhalen van Jezus, gezegd: dat aanraken van Hem, was een teken voor de andere verborgen dingen die Hij in ons te weeg brengt.

En we zien aan de mensen van nu, dat ze amper nog het verhaal horen, dat er zoveel onwetendheid is over Jezus, ….de aantredende generaties, met name kinderen en jongeren, die aan eigen lijf en leden ook ervaren, wat die man op weg van Jeruzalem naar Jericho overkwam.

Af en toe vang je wat op over vastgelopen kinderen, waar men geen school voor lijkt te kunnen vinden, of over jongeren die verleid zijn en belangrijke dingen missen, en wie kunnen ze nog vertrouwen?

Daarom laten we even stilstaan bij onszelf….een ieder van ons….misschien gaat het goed, of vind je jouw probleem niet belangrijk genoeg, vergeleken bij de reiziger op de eenzame weg…..En toch…Hij roept jou en Hij ziet je nood en Hij steekt de handen uit de mouwen om jouw nood ook aan te raken, en vindt voor ons ook iemand als de herbergier.

Zoals we er zijn, Heer Jezus, willen we ons openen om U eens extra binnen te laten, misschien…om daar mee te beginnen, omdat ook wij met een boog om de nood van de mensen heen blijven gaan….help ons stil te staan, neem ons bij de arm, houd ons even vast en  stil, en dat we DURVEN kijken, als de man die stilstond bij hem die  zomaar op straat ligt…. destijds als Moeder Teresa die de straat op zoek ging naar lijdende….hoe ze vertelde dat ze schrok van de viezigheid van de verwaarloosde man, die alleen zijn ogen voor haar nog kon openen. ….En die man zal iets van Jezus in haar hebben gezien…..

En dan voor jezelf, wat er ook is, pijn in je eigen lichaam ….lijden door eenzaam te zijn…..De Heer brengt je onderdak, eerst bij HEM zelf….en Hij zoekt voor je iemand die een goed woord of aandacht voor je heeft.

Dat deze zondag ons helpen mag….. In het oude Joodse wetboek, van de eerste lezing staat er al: iedereen kan wel wat betekenen…de geboden zijn niet te zwaar.

En Paulus schreef het voor ons op, dat U Jezus bent het BEELD van de onzichtbare God.

Kom Heer, beginnen we met volgende week mensen te vragen om mee naar hier te gaan….dat U Jezus voor ieder van ons een WOORD hebt of gebaar, of dat U ons aan wilt raken…… dat de Kerk warmte biedt, dat er mensen van liefde zijn, dat U hier aandacht heeft voor ons ….Kom Heilige Geest en wijs ons de weg, of roep ons zacht bij de naam, dat U ons het Goede wilt laten doen…! Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb