A/07/05/2017 - 4e zondag van Pasen - Jezus de Goede Herder
 
 
“ Ik ben de goede Herder, zegt de Heer,
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen
MIJ “
( Joh.10:14 )
 
 
 
 
OPENING
 
 
We zijn al bij de vierde zondag van Pasen….Van week tot week hebben we in de verhalen ook voor ons Nu kunnen beleven, dat de Heer is opgestaan, dat Jezus IEMAND is, die in ons leven mee loopt, zoals we ons dat vandaag nog bijzonder herinneren van de twee leerlingen, die Hem op weg naar huis in Emmaüs, toch ontmoette.
Vandaag vinden we woorden van Jezus, waarin Hij Zich nog eens uitspreekt voor iedere mens nabij te zijn….en Hij noemt zich de goede Herder.
Daarom goed dat we samen kunnen bidden en toehoren, WELKOM ieder die er is: we gaan bidden dat we die Herder nog dichterbij en op nog meer ogenblikken van ons leven gaan ontdekken.
We gaan bidden om GELOOF, dat HIJ er “echt" is, nabij ook nu, vandaag.
Bereiden we ons voor met onze schuldbelijdenis.
 
 
HOMILIE
 
 
De woorden van vandaag zijn die uit het evangelie van Johannes….Jezus spreekt ze uit ….. En Jezus wil de mensen van toen alles uitleggen, dat Hij in ons leven niet komt als een grote verre God, een verre baas, maar als een herder. Wij ontmoeten bijna geen herders meer, maar we kunnen het ons voorstellen…en als Jezus het heeft over :de deur….Hij is daar in de deur…Dan moeten we ons even indenken, dat een stal meestal bestond uit een rond lopende muur, of vierkant….De schapen worden afgeschermd tegen roofdieren en dieven….en middenin is er een kleine opening, en bij avond als ze allemaal binnen  zijn gaat de herder in die open ruimte liggen….niemand kan naar binnen of naar buiten …Hij ligt daar als beschermer…Hij is de deur.
dat voelt warm aan…geen moderne deur, hout of staal, en vooral hard, maar IEMAND van vlees en bloed.
Wat me van een herder het meest aanspreekt is, dat Jezus van hem zegt: hij roept ze, en ze volgen hem, want ze horen aan de STEM dat HIJ het is…..maar wat me nog meer raakt is, dat hij de naam van elk schaap van de grote kudden kent……
Ja, op deze zondag kan ik zoals ik vele jaren lang, staande te midden van de gelovigen, het verhaal van de herder wat romantisch kleuren, en we zien de herder vaak afgebeeld  met een schaap om de nek, dat op eigen kracht niet verder kan, of dat hij is gaan zoeken toen het verdwaald was.
DIT VERHAAL gaat over JEZUS, ZOALS HIJ in ons leven is….Maar we voelen Hem EERBIEDIG toch ver weg….want Hij is de Zoon van God, en HIJ is hoog in de hemel,  we kunnen HEM niet zien, en wij horen zoals de schapen wel, zijn stem niet!!!
Qua geloof, de ouderen onder ons hebben nog van alles meegekregen, we leerden de tien geboden, en niet te vergeten gebeden……En toch bij de gelukkigen die over het geloof nog meer hoorden spreken was het vrij oppervlakkig om het zo maar te zeggen….we kregen te horen, wat we allemaal moesten doen, wat goed was, en het vertellen daarover ging ook gepaard met strenge blik naar de hemel….waar we allemaal tekort in zouden schieten, om niet te zeggen….in zonde te vallen. IK heb vooral dat angstige mee gekregen, ondanks de verhalen die we te lezen kregen over heilige mannen en vrouwen en ook kinderen, maar het klonk haast onhaalbaar voor gewone jongens en meisjes.
Dan kwam de moderne tijd er aan…..Overal vragen bij gesteld….Twijfels, en wat anders moest uitgelegd of anders beleefd worden….ik gooi het hier maar even op een grote hoop, waar we allemaal wat beschadigd door zijn.
Daarom BEGINT GOD NU in deze tijd, de lieve Heer laat alles wat dan verkeerd mag geweest zijn of fout, of hoe te noemen….HIJ komt ons roepen…Hij kent ons bij de Naam, Hij is de goede Herder, die ons woorden geeft die toch wel passen in het moderne bestaan, en daarin gelukkig te worden en anderen vinden en met anderen optrekken.
DAAR is HIJ, JEZUS….ja, HIJ roept je bij je naam, …anders dan zoals je moeder of vader dat doet of deed…maar Hij kent een weg in jezelf in je hart. Daarom is het vandaag de dag van de GOEDE HERDER, die NIEUW OP AARDE BEGINT met jou en mij, en de mensen in je straat en in je kerk!!