24/11/2019  CHRISTUS KONING

34e zondag door het jaar

 

“ Pilatus hernam: Gij zijt dus Koning ?

Jezus antwoordde: Ja, Koning ben Ik. hiertoe werd Ik geboren,en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen

om getuigenis af te leggen van de waarheid.”

Ieder die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem .

( Joh. 18: 37 )

 

Vandaag aan het einde vanuit jaar sluitende het jaar 2019 af…..we hebben in de loop van weer een jaar van ons leven, als gelovigen alles HOE en Wat de goede God met ons mensen de eeuwen door vergezeld. Altijd trekt Hij met ons mee. Zo denk ik aan het verhaal van de twee mannen, die na het sterven van Jezus het wel gezien, ervaren als een grote afgang, mislukking….een paar vrouwen vertelden nog dat er toch iets was: het graf van Jezus was leeg…
maar zij ging terug naar Emmaus, dat nooit meer.

En Jezus liep hier met hen mee, om naar hun verhalen  te luisteren…..En als Hij gesproken heeft en brood nam, dan gingen hun ogen open: Hij is het toch….

En snel gaan ze in het donker naar de anderen terug.

Hij leeft….. vertellen ze.

Wij aan het eind van dit jaar….We zien Hem niet…we horen dat Hij nu is ginds, aan de rechterhand van de Vader: Koning….de Eerste….boven alles.

Ik wil hier samen nadenken over wat , wie Jezus als Koning voor ons is.

 

In de eerste lezing komen de Israëlieten naar hun toenmalig goede leiders Samuel….We willen een KONING hebben….ze zien het bij de volken om hen heen,. Aan een koning zie je hoe machtig wij zijn, mannen die het voor het zeggen hebben, en hij moet sterk zijn, mee ten oorlog trekken en overwinnen, en land er bij winnen.

Samuel gaat hun gebeden met God bepraten, en God zegt tegen Samuel: ja, ik wilde en ben een goede Herder, maar als Ik dat joodse volk een koning geef, dan moet je ze waarschuwen, dat een koning de baas is, en gebruik maakt van alle kracht, voor het leger, voor zijn landerijen te verzorgen, en ze vergeten Mij niet. En God vergeten heeft tot gevolg dat de mensen zelf ook meer op geld gaan bekommeren en de volken met een heidense koning gaan ze in alles volgen.

Ja, zo is het fout gegaan al met de eerste koning Saul, op zich goed uitgezocht, een goede familie, en hij had zijn gestalte mee, stak met kop en schouders boven allen uit….

En dan schakel ik maar meteen terug naar die Jezus…..Als Pilatus hem vraagt: ben je koning, dan zegt Hij: ja, dat ben Ik, maar anders, heel anders….En lees maar het lijdensverhaal van Jezus….zijn troon een kruis.

Dit feest is destijds ingesteld door paus Pius XI….Jezus koning in het heelal, zeggen wij nu, en wij zijn volk, en Hij de herder…..

En kijk maar, hoe hij doet en deed…..

Wij hier in Europa, ons land en België……wij nu nog, behalve die Jezus, Koning  boven alles….en de Koningen van ons hier en ginds zijn en willen zich christen noemen. Onze koning houdt het meer privé, denk ik zo, en samen met echtgenote zal hij proberen de schat van het geloof mee te geven. En overal waar iets ergs gebeurt zal de koning, ook die van België, er zijn, … bedroeft en blij, proberen ze te vertalen met gesprekken, met een hand, of met luisteren alleen al…..

Jezus Koning, men kent hem nog amper …zijn Naam…en in het evangelie, als je kijkt heeft Hij het kleed aan van lijden en dood, MAAR op weg naar de OVERWINNING……

En ieder  wordt gehoord, ieder Zijn warmte….mensen ook die voor het kwade kozen… Hij wacht…de verloren zoon, en het voorbeeld van de vader voor die zoon en die vrouw die ze dood moesten stenigen…en onze Koning schrijf op de grond…heeft niemand je veroordeelt?

Gaan we bidden tot Hem, voor en met elkaar, en voor hen die Hem kwijt zijn, voor hem die zijn verhaal niet meer kent….Och heilige Geest, praat ons bij zoals Jezus dat deed met die twee die Jezus kwijt waren en Hem ontdekten op weg naar Emmaus, Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb