C-07/04/2019 - 5e zondag van de veertig dagen-tijd

 

“ Toen zij Hem aanhielden met vragen

richtte hij zich op en zei tot hen:

‘ Laat degene onder u die zonder zonden is,

het eerst een steen op haar werpen.

Weer boog Hij zich voorover, en schreef op de grond……Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde: Niemand Heer.

Toen zei Jezus tot haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af aan niet meer.”

( Joh.8: 7-12 )

 

 

INLEIDING

 

Van harte welkom. …..Misschien weten we, hier vandaag bij elkaar gekomen, nog wel dat het vorige week over de weggelopen jongen ging, en dat die bij God toch weer mocht thuis komen….nee, niet zo maar, met een proeftijd of bij de knechten in hun verblijf, nee, als een nieuwe mens ….Hij was hem helemaal kwijt, Hij was dood en is weer levend geworden……

Vandaag een ander menselijk drama : nota bene over een vrouw die vreemd gaat. Daar hoor je nu soms ook wel over, je kunt er in bepaalde bladen over lezen, maar bij ons leidt vreemd gaan niet tot een rechtszaak. En WEER laat JEZUS GODS BARMHARTIGHEID ZIEN.

Wie zou haar kunnen vergeven…? Een nieuwe kans?

Ja, daar kunnen we misschien langer over praten …..Maar naast je iemand hebben zitten, uitgehuild, tegen wie gezegd wordt… Je mag nieuw worden, trouw, vol liefde en echt. Wat kan de wereld veranderen, alleen al als we ophouden met erover praten…..en U Heer laten begaan….U die zegt: Ga heen en zondig niet meer van nu af !

 

HOMILIE

 

 

Dierbaren, wat Jezus in zijn tijd hier op aarde beleefde, komen we zo niet meer tegen…..Dat een vrouw…..die in de fout is gegaan, met stenen doodgegooid moet worden als straf. Je vraagt, denkend aan sommige landen waar zulke praktijken nu nog zijn : en de mannen?

Ik geef daarmee niet bij voorbaat een oordeel over mannen, maar zeg wel tegen hen: HIER KUN JE NOG TERUG en vergeving ervaren!

In onze wereld wordt er volop over dit soort zaken gepraat en geoordeeld en mensen worden gemeden.

Als  ik deze gebeurtenis durf aan te halen, maak ik soms goede verhalen mee, maar bij velen moet er nog veel over en weer geheeld worden.

Ik ben tranen gezien, ben zelf geraakt door drama’s van oude en jonge mensen……Ik ontdekte dat deze tekst in vele handschriften maar gedeeltelijk is opgenomen of helemaal niet….

Ik zeg dit niet omdat ik de gebeurtenis “interessant” vind, maar ik ben zo blij, dat Jezus hier aan ons wil laten zien: hoe God vergeven kan.

Omdat er in onze tijden geen processen over zulke drama’s komen, horen we er nu minder over. Ook niet over de afloop, en dat de persoon, die zondigde vaak verstoten wordt.

Jezus, Gods Zoon, komt in de TIJD die GOD koos, en dus met mensen van toen, met een strengere, veel hardere cultuur, waarin mannen en vrouwen niet dezelfde rechten blijken te hebben, of liever anders gezegd: anders behandeld worden. Jezus schrijft……sommige gaan zoeken bij allerlei profeten…..Maar Jezus zegt tegen de rechters, de mannen daar: laat degene die zonder zonde is de eerste steen op haar gooien…..

En HET LOST ZICH OP, misschien omdat Jezus zo’n wijs antwoord geeft, of door schaamte van de mannen….Of, omdat er toch goede mannen bij zijn die niet graag meedoen met zulke een harde dodelijke straf.

 

Ik denk terug aan het verhaal van Jezus en een andere vrouw , die Jezus alleen tegen komt bij een waterput, en met wie hij uitvoerig in gesprek komt…..En als in het gesprek echte openheid tussen hen beiden ontstaat, durft Jezus haar zacht aan te raken en hij vraagt haar Hem water te geven en hij zegt; ga je man maar halen…..

Ik heb er geen, zegt de vrouw…en Jezus zegt dan dat ze al vijf mannen had en dat de man die ze nu heeft ook haar man niet is…..

Gaat het hier weer om een slechte vrouw?

Ja en Nee….we komen terecht bij God met wie te praten valt, die net als de vorige week vergeven kan, net als de vader van de verloren zoon.

 

We staan vlak voor Pasen….Denken, kijken , zien hoe Hij lijdt, hoe Hij geslagen wordt terwijl hij GEEN KWAAD gedaan heeft, en hoe Hij er dood aan gaat. En wij mensen van nu , kijk in de wereld, en blijf maar kijken en zien dat Hij ook voor jou een goed woord klaar heeft.

Hij schrijft op de grond….Misschien zegt Hij iets….Ik zeg alleen, op grond van wat ik met velen heb meegemaakt….hoe goed is het dan dat we in onze Kerk de bron van vergeving hadden, ,…HEBBEN…..

De Kruisweg leert ons veel…Kom Jezus en praat tegen ieder van ons !