A-27/08/2017 - 21e zondag door het jaar
 
“Simon Petrus antwoordde:
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
Jezus hernam:
Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit
geopenbaard, maar mijn Vader, die
in de Hemel is.
 
( Mt.16:16 -18)
 
WELKOM HIER……
 
Het is alweer eind augustus, en we zeggen vaak : wat gaat de tijd toch snel…veel mensen hebben van deze maand en de vorige van alles verwacht omdat de vakantie er aan kwam, en nu zijn velen alweer thuis.
Degenen die op weg zijn geweest en veilig teruggekomen, zijn hopelijk uitgerust thuis gekomen, en wie weet mooie dagen gezien en beleefd.
We kijken maar eens rond naar ieder……wij die thuis gebleven zijn, gewild of ongewild….we zijn hier op de veilige vertrouwde plek en we begroeten dankbaar elkaar….. VAN HARTE WELKOM , en in ons gebed samen en op stille momenten, mogen we weten dat de lieve Heer er altijd is…waar we zijn…Hij die bezorgd is over ieder van ons.
in Gods Woord wordt gesproken over een SLEUTEL, die van Petrus, maar ook in de eerste lezing: de sleutel van David. Ik hoop, dat wij die allemaal één sleutel minstens  op zak hebben, gaan voelen wat met Sleutel bedoeld wordt.
Maken we het even stil, om te weten dat Hij er is, de lieve Heer, en  vragen om vergeving naar Hem en elkaar.
 
 
 
HOMILIE
 
 
Enkele jaren geleden ben ik met twee nichtjes op hun verzoek in de herfstvakantie naar Rome geweest. Paus Johannes-Paulus was toen pas overleden, en zij wilden dat daar wel eens van dichtbij zien.
Toen ik met de twee jonge dames  op de eerste morgen daar in de Sint Pieterskerk  stond onder de grote koepel ……
Wat mij bijzonder  raakte was, dat ze omhoogkijkend in de grote koepel meteen reageerden, toen ik zei: hier sta je dan eigenlijk boven het graf van de apostel Petrus….. En meteen wezen ze naar de heel grote letters…..in de koele; geschreven: Jij bent Petrus, dat betekent: rots-sterke man, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen……
Ik zei toen, ja  dat zal van JOU ook eeuwen later nog verteld worden….JIj, JIJ, Jij, en wat zou er van ons  later geschreven kunnen worden ?????
Ja, maar, ik ben niet zo belangrijk, zeggen ze dan…..
Beste mensen, zo krijgen we het WOORD van God vandaag diezelfde woorden  hoog in de Sint Pieter…. En ik vraag me dan af…..We kunnen nu het verhaal van Petrus samen delen….we kennen het…
Maar ik heb er lang over nagedacht en ik voelde ineens aan….Jezus heeft die woorden ook voor ieder van ons…..JIJ bent… met jouw naam, gedoopte,  IK  zal je de sleutel geven van het Rijk der hemelen…..
 
We zij natuurlijk niks bij Petrus vergeleken… zijn uitverkiezing,  maar  ook, hoe Hij Jezus lieveling is geworden, ook ondanks zijn temperament, en zijn verloochenen van Jezus op een zwak moment…..God, zo laat Jezus zien in hem, geeft  zijn Liefde, ook als we die zo vaak niet in de gaten hebben, of zelfs afwijzen door eigen gang te gaan.
Tegen deze Petrus, blijft Jezus zeggen: Niet vlees en bloed hebben jou je geloof ingegeven…en ik geef je daarom de sleutel van de hemel.
Het helpt even in de eerste lezing te kijken waarin de profeet Jesaja vertelt van een man Shebna geheten….Hij is een van de hoogste mannen in de regering, maar hij gebruikt zijn macht voor eigen lusten en zijn portemonnee, en hij wordt door een woord van de heer uit zijn baan ontslagen, en er komt  Eljakim, die het beter zal doen…en God zegt  van Hem: De sleutel van Davids huis zal ik op zijn schouder leggen, en als hij open doet zal niemand sluiten en als hij sluit zal niemand opendoen….
Dezelfde woorden  gebruikt Jezus voor ZIJn vertrouwen in Petrus.
Een sleutel , teken van vertrouwen, ik kreeg hem pas van ons huis toen ik 18 werd…..en dan ben je er voor aangesteld, goed op te passen, ……je ouders gaven je vertrouwen……
Een sleutel van toen was een groot ding, bij ons in deze tijd een klein machtig ding, diep in je zak….
Ja, we mogen  opzien vandaag naar Sint Petrus, bijzonder met Jezus’ woorden voor hem groot geschreven in de basiliek van Rome…….
Maar wij, gedoopten, onze plaats in de kerk van Jezus is niet zo voornaam en geacht…. maar ieder heeft een taak….om te beginnen  ben je hier, en Jezus spreekt ieder van ons aan…..Hij inspireert ons met de Geest….we bidden, we luisteren, we denken over wat we kunnen doen voor anderen….we denken aan de zieken , aan de kinderen en kleinkinderen, en aan wie vastgelopen zijn, en aan veel mensen ergens die vervolgd worden…..
Voel je als ik dat zeg, de sleutel in je zak of tas? Ja, we zijn thuis…. hier en sommigen van ons hebben van de deur hier ook de sleutel …maar ieder die hier binnen komt.
Beste mensen, ik zag dat, dat wij de sleutel hebben, dat Jezus ons veel toevertrouwt zoals ik net noemde. Eens in die Sint Pieter was ik met een Nederlands gezelschap, en ik kon ze van alles vertellen ….maar dat is wel interessant…..een jonge vrouw, net katholiek, niet gelovig….ze keek omhoog naar die woorden …. ze ging mee naar beneden dichter bij het graf van Petrus……en ik zei toen tegen de mensen, ja, wij zijn hier met woorden om nog eens te kunnen herhalen, durven herhalen….Jezus die tegen jou zegt….JIJ, ja…….Toen ik de kerk uitkwam kwam die vrouw me achterna, ze was stewardess, toevallig mee gegaan, en ze stond buiten vreselijk te huilen…nee geen verdriet, en ze kon alleen maar,  alsmaar zeggen: ik hoor hier ook thuis…. Ja laat de Heer bij ons binnen komen, nog dieper, meer dichtbij.
 
 
 En in de koepelrand staat geschreven:
‘Jij bent Petrus (dat betekent rots sterke man)
en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.
Het is de tekst die vandaag gelezen is.
‘Jij bent een rotssterke man, jij bent Petrus..’
was Jezus een beetje in de bonen of zo?

 

Wist hij niet hoe zwak Petrus eigenlijk was?
Hij zou Jezus tot driemaal toe verloochenen;
trouwens al zijn vrienden waren ook niet geweldig:
ze holden angstig weg toen Jezus gevangen genomen werd.
Mooie vrienden zijn dat!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb