C-31/07/2016 - 18e zondag door het jaar
 
 
 
 
 
 
“ Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven en uw leven is
nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven…..”
( Kol. 3:2-5 )
 
WELKOM
 
Af en toe moet je dingen eens bewuster doen…zoals nu, dat ik ieder,  en samen, ….. van harte welkom heet….Ik mag hier al komen vanaf 1999, en ik heb heel wat mensen mogen  begroeten, maar ik zeg fijn dat je bent wie je bent, en dat je gekomen bent…En dan denk ik even door:
 de meesten van het begin toen ik hier kwam,  zien we  toch niet meer…. en toch , we zijn gelovigen, ja we zien elkaar, en toch zegt Paulus ons dadelijk: jullie leven is nu met Christus verbonden.
Er is dus :verbondenheid met allen die gestorven zijn , en bij dat van harte WELKOM willen we ook ieder van hen gedenken.
We zullen ontdekken kunnen dat Gods Woord ons gebracht wordt met het kleine woordje, dat van ieder ook is: IK, ikke…….
Er zit iets moois achter, hoe te ontdekken, en in het evangelie komen we een rijk man tegen, die met zichzelf zo bezig is, en hij komt niet verder dan zes keer te zeggen: IK, ik….
Daarom willen we ons toevertrouwen aan Zijn barmhartigheid, als we te veel ook Ik hebben gezegd.
 
 
HOMILIE
 
Ja, we hebben Gods Woord ontvangen…..de ene keer zal Hij ons een goede raad geven voor ons dagelijks bestaan, in onze liefde onder elkaar…Soms zal God in zijn Woord herinneren aan wat we moeten doen, willen we goed leven….Altijd wil Hij ons samen doen nadenken, zodat we straks weer wat frisser aan het gewone leven van elke dag beginnen.
Het lijkt dat God gauw is uitgepraat tegenover ons hier…..
In de evangelielezing horen we Jezus zeggen, dat Hij  niets van doen wil hebben met de ruzies van ons mensen over erfenissen.
Maar och, ik denk, dat wij er niet door geplaagd worden, hopelijk, en ook niet in de familie….en dan komt Jezus met het verhaal van de rijke man, die vindt dat hij het goed doet, en rijk is, en schuren gaat bouwen voor zijn rijkdom…..
Nou, hier hebben we denk ik geen miljonairs……
En toch denk ik, dat Jezus ons wil laten nadenken over een heel klein WOORDJE : IK…….je kunt het natellen uit Jezus’ verhaal….die man noemt zes keer…Ik, ik ik, …..
Daarom willen we nadenken, hoe wij dat woord gebruiken…hoe we er mee omgaan. Het komt voor bij alle bijeenkomsten: heeft iedereen al eten gekregen, of drinken gehad?…..en dan hoor je….IK NIET…..
Ik wil eerst samen nadenken over mensen, die te weinig IK hebben of durven beleven……Ze laten zich niet horen, ze zijn bang om Ik te zeggen, want ze voelen zich MINDER als anderen…..Dat komt ook voor….. zelfs al bij kinderen.
Nu we vandaag toch praten over IK, over de mens die zichzelf belangrijk vindt, is het goed, dat we erop letten, dat onder ons er mensen zijn, die zich slecht vinden of minder dan anderen bijvoorbeeld omdat ze niet gestudeerd hebben, niet veel hebben verdiend….en minder zijn……
Laten we hier in stilte rondgaan…mensen die zich zo voelen…..GOD WIL door JEZUS duidelijk zeggen: Bij Jezus sta je voor op….. Jezus wilde ook niet op vallen, meer te zijn dan de anderen hoewel Hij de Zoon van God was.
Kijken we rond, dat mensen bij ons, zich niet tekort voelen, door vriendelijkheid.
 
Ja en het andere IK…. daar hebben we allemaal soms TEVEEL van….dat we eerst aan onszelf denken.
Jezus zegt tegen ieder van ons: ik houd van je….. en ik help je ook dat je naar anderen kunt kijken om wat zij hebben of doen……
We willen het afleren, maar het is moeilijk….kijk naar sport, kijk naar onze spelletje kaarten: ieder wil de eerste zijn en altijd winnen…..En sommigen hebben teveel IK en kunnen niet goed tegen verlies.
Goede God, dank U, dat we daar even over nadenken, en zien hoe we het doen en hoe we met heel kleine dingen aan mensen goed kunnen doen.
Nog EEN vraag….als het gaat over anderen….bid je wel eens voor mensen die je ziet tobben, of voor mensen die niet geliefd zijn omdat ze nog niet hebben geleerd om goed met IK om te gaan.
Ieder IK komt van U, U die ieder geschapen  hebt, U bent echt IK en toch wilt U delen, en ieder laten voelen, dat HIJ UNIEK is, een lieve IK.
Help ons, Jezus!