Het gebed van Jezus                         

Bidden is soms een hele klus, ook voor mensen van wie je misschien denkt dat ze méér dan jij met Onze Lieve Heer leven.
Trouwens dat bleek al bij de vrienden van Jezus. Ze merkten dat Hij soms uren alleen aan het bidden was, dikwijls ook ‘s nachts. En ze hadden het er met elkaar over: “Wat moet je al die tijd toch tegen God zeggen? Een van hen trok eens de stoute schoenen aan en vroeg: “leer ons ook eens bidden, dat heeft Johannes de Doper met zijn leerlingen ook gedaan.”
En toen gaf Jezus dit antwoord: ”Bid niet met veel omhaal van woorden, zoals zij die God niet kennen. Want die denken dat God naar hen luistert omdat ze zoveel woorden gebruiken. Doe dus niet zoals zij. Want uw Vader weet wat u nodig hebt; Hij weet dat nog vóór u Hem erom vraagt. Zo moet u dus bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.

geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade.”

 

Tot op vandaag toe wordt dit gebed miljoenen keren per dag  gebeden.
Misschien heb je deze woorden van Jezus ook al heel jong leren zeggen.
En waarschijnlijk snapte je er toen nog niet veel van, of misschien alleen het woordje ‘Vader’, maar als je thuis papa zegt, dan is ‘vader’ voor je gevoel wat verder weg.
En het is heel goed mogelijk dat je stukjes van dit gebed nog niet zou kunnen uitleggen. En daarom zeggen veel mensen: het heeft geen zin om dat te bidden, als ik toch niet weet wat ik zeg.
Het ‘Onze Vader’, zoals we deze woorden van Jezus noemen, is nu wat je noemt met recht een “startbaan”, een opstap om naar God te komen.
Het zijn woorden die in de mens Jezus opkwamen, die Hij ‘uitvond’, en Jezus is de Zoon van God, dus het zijn woorden uit het binnenste van God zelf.
Misverstand is, dat je dit gebed telkens helemaal zou moeten zeggen.
Soms heb je al genoeg aan een paar woorden b.v. ‘onze vader’,
of als je  honger hebt:’ geef ons heden ons dagelijks brood’, of als je in je rats zit over iets ergs: ’ verlos ons van het kwade’....
en misschien kun je er dan uit jezelf bij gaan zeggen, wat je allemaal voelt, of zou willen.....