C-09/06/2019 - 1e Pinksterdag -
 
" de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. 
Johannes 14,26
 
OPENING
 
 
Dierbaren , we zijn begonnen met mooie woorden als: Kom Schepper Geest, daal tot ons neer…Houd bij ons Heer uw intocht, KOM toch….We voelen aan dat er iets gebeurd, en als we dadelijk in de eerste lezing horen over storm, vuur, ineens enthousiaste leerlingen van Jezus die de straat NU Wel op durven….
Sommige zeiden vroeger al: och, dat was toen voor de eerste christenen, om van start te durven gaan, om ineens te kunnen begrijpen waar ons geloof over gaat.
Ik kan me indenken, het lijkt dat IETS van buiten van vroeger op ons afkomt, en we luisteren straks wel, hoop ik, in de laatste weken dat ik over dit feest nadacht , heeft het mij IETS GEGEVEN om tegen iedereen van ons HIER te zeggen en na de twee dagen, ontmoeten we anderen die op vakantie waren, en die zeker niet kunnen voorstellen, dat ons GELOVEN, ons warm kan maken,dat we iets en alles mee krijgen zoals dezelfde mensen uit de eerste lezing, …zoals die apostelen, door de vele Joden - voor het Oogst dankfeest ook in Jeruzalem- werden uitgelachen , dat ze zo vroeg al teut waren.
Ik wil met ieder en allemaal gaan bidden om de Geest onder ONS NU ,ja vandaag  2019 ligt er een vuurtje klaar, voor ieder een vuurtje….
 
 
HOMILIE
 
Ja, wat ik net voorlas hoe op de eerste Paasdag na zijn Verrijzen,…..Jezus  tussen ons staat…al zien we Hem niet met onze ogen…..Maar:HIJ zegt:.Vrede….en warempel, vele zullen dat weer doen: naar elkaar gaan, en een hand geven…en zeggen die woorden….ook….vrede, en wie dat niet zegt, want dat deden we vroeger niet, maar je blijft jezelf, je hoort er ook bij, Jezus zegt het tegen ieder…..en Hij blies, staat er teken van lucht en adem, ….. 
Zoals wij hier NU MET ELKAAR Zijn , BIDDEN EN ZINGEN ….kunnen we iets ervaren van dat EERSTE PINKSTEREN  toen.
Maar tegelijk kijk ik, zo zeg ik maar, even rond, en gezien het Feest van de Heilige Geest DOENDE IS…..Is er al iets, dat je raakt voor nu….
We zijn geneigd om te denken…. en het is op zich goed, dat je er bent, en het hoort, maar die Geest die wil jou, IETS, in IEDER van ons raken, aanwijzen, 
 
Ik heb veel nagedacht, terwijl ik met de preek van deze dag: over hoe kan ik IETS ZEGGEN, dat voor jou belangrijk is !
Straks zeggen of zingen we weer die bekende zinnen uit van onze geloofsbelijdenis,,,,dat pakken we vast,……belangrijk dat we die woorden weten op te diepen als we over iets nadenken, over dit leven met God en ook: NA dit leven !
Het geloof…zeggen we dan wel, en vragen lijken er meer dan antwoorden op wat er in de wereld van nu en in de kerk gebeurt,
Maar in jou, in mij,  leeft die Heilige Geest, ook aan jou gegeven, Hij maakt in jou wakker wat jou raakt, waar jij goed in zou zijn, als het over geloof betreft.
Wij horen praten over de zeven gaven van de Geest…en wie kan die opnoemen…..de Geest heeft Paulus destijds aangesproken met wat er staat in de eerste proef van hem aan de parochianen van Korinthe: 
“ Aan IEDER VAN ONS wordt de openbaring van de Geest gegeven, (die Geest spreekt in ons hart) tot welzijn van allen…..jij ben geroepen om met en in jou persoon Gods Liefde te vertalen.
Gelovig zijn is niet dat je alle boeken en de bijbel  zou kennen en daar alles van kunt zeggen….Nee, de GEEST deelt aan ieder uit ….
Jezus stuurt ons de Geest de Redder, de Trooster, om te doen wat we vragen wat we zouden willen.
Als ik over de gaven ga praten wordt het gauw moeilijk.
Die heilige Geest van God, die we niet zien omdat Hij niet mens geworden is zoals Jezus, en daarom gaat door wat we vandaag in het evangelie horen…"Als je mij lief hebt zul je Mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op Mijn gebed jouw een andere Helper geven om voor altijd bij je te blijven". Maar we zijn vrije mensen, de Geest zit te wachten, TOT WIJ IETS VRAGEN.
Ja, en we kunnen alles vragen en ik heb het meegemaakt met mensen die baden om heel eigen persoonlijke dingen en ze werden gehoord, en zieken.
Toen Jezus op aarde rond ging kwam Hij mensen tegen zoals we kunnen lezen in de evangeliën….Hij genas, Hij wekte uit de doden op,
De Kerk van nu is leeggelopen, en de gelovigen bedoelen het goed,maar we geloven niet…Om een voorbeeld te noemen, we zouden onze kerken open moeten zetten en op tijden daar iemand vinden om samen met jou over jouw zorgen of ziekte of problemen te spreken…We hebben de kerken te openen, of thuis met enkelen bijeen komen om samen te bidden. Dat kan ik niet, ik geen geen tijd…..Dan zeg je eerst Kom Heilige Geest en doe ons inzien dat er niet altijd iets gevoeld wordt, maar dat we samen , een simpel lied gaan zingen en als we dat niet kunnen, mee brommen. Ik heb het mee mogen maken jaren lang maar ook hier in de gewone ontmoetingen in de parochies.
Dat er bijvoorbeeld in een grote bijeenkomst aan het eind van de Eucharistie iemand opstaat en heeft het ingegeven gekregen: dat hier iemand is met die en die kwaal, en er lang al mee tobt . en de Heer zal Zijn liefde voor Ieder die hier is in hart raken of hem het teken geven dat Hij er is, maar ook dat de Geest van God in ieder van ons is. 
We zijn van de wereld en staan droog als planten die we niet begieten zo moeten wij doen met gebed hier en nu en niet allen nu met Pinksteren maar altijd…Er zijn kleine dingen en groepjes die bij elkaar komen, zelfs kinderen en tieners en jongeren…en als je die uitlegt dat er iemand in nood is, dan komen ze en dan kun je ze vinden rond het tabernakel, en ze bidden…sommigen zeggen iets hardop , anderen zijn  stil of iemand zingt een simpel lied.
We hebben cursussen nodig hoor je het vaakst , en de mensen moeten dit en dat, maar ze kennen niet eens Jezus, en niet de schat die ze in hun doopsel hebben gekregen en met zich meedragen.
We gaan nu nog even bidden en ik zeg maar wat de Geest me in zal geven daar vertrouw ik na vele jaren op.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb