A-03/05/2020 - 4e zondag van Pasen…roepingenzondag.
 
 
Op deze zondag….wordt hier en daar de Eucharistie gevierd en uitgezonden…. kerken blijven bewust leeg…alleen een bisschop, priester met enkel misdienaars of misdinette….
Misschien weet u, dat juist op die dag  dat we de handen hemelwaarts uitstrekken: van mensen die bidden om herders …..
Ja, DE HERDER JEZUS heeft ons zichtbaar verlaten, en misschien zijn we op deze zondag al blij, als bij de teksten die gelezen worden, een plaatje ons helpt om DE  herder die Jezus is….ons nabij te doen voelen.
 
Ja, het moet vandaag er over gaan….en met deze uitspraak zit ik er al goed naast……we noemen deze vierde zondag van Pasen ook wel ROEPINGENZONDAG…. En het ging er in mijn jeugd al om, dat de priester die de tekst uit Johannes had voorgelezen, de beste tekst  zou kunnen noemen, woorden van Jezus zelf: 
IK ben de Goede Herder…Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij ! ( Joh.10:14)……
We kijken op de wereld rond…. en dat Jezus in Zijn dagen met ZIJN  eerste kleine aantal toekomstige herders voor Zijn Kerk zei: De oogst is groot maar arbeiders zijn er te weinig….Bidt dat de Heer arbeiders zendt….
 
MAAR WE LEVEN NU OOK NOG in die bijzonder toestand van dichte kerken, mensen die niet ter communie kunnen gaan of met de priester bidden om vergeving, van onze tekorten en zonden…..
 
EN nu we die maanden doormaken, waarin JUIST DE JONGEREN om wie we moeten bidden, dat de Heer hen door Zijn Heilige Geest bezielt, om als priester, als diaken of als religieuzen, zich in te zetten, bezield door Zijn genade…Ja, en we hebben ook jonge priesters, en al die anderen die ik noemde….maar de oogst is groot en arbeiders zijn er weinig…..
Daarom was ik deze week op papier aan het zetten, wat je nu na al die merkwaardige maanden van zo kerk te zijn met dichte deuren voelt……
Daar heb ik hier ook wat van opgeschreven…en vraag het u te lezen….
EEN DING IS ZEKER  
Ja, al zijn deuren dicht, dat hoorden we nog in de paasverhalen: juist toen de deuren dicht waren was Jezus daar ineens…stond Hij voor ons…liet  zijn wonden zien, en die kwetsuur in zijn rechter hartzijde….Nee, de Goede Herder IS ER en blijft bereikbaar…..Hij, troost, ja waar mensen alleen nog maar lijken te kunnen bidden:
red ons…wat gebeurt er.
En jongere mensen, sinds de jaren zestig , hebben de Naam, van de REDDER, de HERDER nauwelijks gehoord….of nog wel als kind een zondag voor de eerste communie in de kerk, en het verhaal verteld werd van Jezus die zelf voedsel wil zijn…..
En toch zoals we horen: ja, die tijd is voorbij, nu na die vreselijke ziekte en hoe moeten we Nu VERDER……?
WE hebben gezien, en we zien het, dat als mensennood heel is hoog gestegen, dan zie je NU AL die jonge mensen, ja ook velen, die komen en zich laten helpen: hoe de zorg  te bieden aan al de lijdende, die angstig zijn, die ineens zelf al voor de dood staan, en wie kan hun het verhaal van Jezus vertellen die is opgestaan uit Zijn graf, om alle mensen te brengen in een Vaderland waar je  je leven lang hier op aarde vaak niet aan durfde denken…..
Ja met de beelden van mensen, die medisch handelen kunnen en willen doen, en aandragen en zorgen, en goede rustige woorden durven zeggen….ja, en dan die we zo maar familieleden en vrienden noemen…..en ze steken een kaars aan, vertrouwen op Licht, en die woorden van Jezus, en woorden van eeuwen gebeden tot de Moeder van Jezus……
Och heilige GEEST, kom dan nu in wat ons allemaal zo zorgelijk maakt, en geef inspiratie om uw Geest ingefluisterd te krijgen…ja, om te zorgen, denken aan zorg die helemaal vergeten is, en waar mensen door geestelijk lijden, bijvoorbeeld, gevonden worden….dat U priesters roept in de jongeren van nu. die zorgen in allerlei vormen van hoop, liefde, geduld voor allen die gekweld worden. KOM HEILIGE GEEST
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb