A-25/10/2017 - 28e zondag door het jaar
 
 
“ Zegt aan de genodigden:
ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed….
Komt dus naar de bruiloft.”
( Mt.22,4 )
 
 
 
WELKOM……De priester  mag elke H.Mis openen met de plechtige woorden……waarin de band met de AANWEZIGHEID van God onder ons: Vader, Zoon en Heilige Geest….levend, echt , werkelijk in  ons samen  en ieder is……..En ons WELKOM is niet alleen dat woord van: fijn gezellig dat u er bent, maar dat ieder gekomen is met wat je in je meedraagt door die  band met de lieve Heer.
Misschien zijn het wat moeilijke woorden, waarmee  ik het zeg….Maar God is voor mijn gevoel bezig ons dieper doen beleven, dat HIJ ons in deze moderne tijd wil AANRAKEN…..
Vandaag krijgen we de parel van de koning die een feestmaal aanricht, waarvoor we allen worden uitgenodigd…..
In het verhaal dat Jezus erbij gaat vertellen, schudt Hij ons eerst goed wakker, dat het moeilijk is om mensen bij het feest binnen te krijgen….velen laten hem roepen en komen niet.
Toch drukt God op ons hart voor ons hier samen en ieder persoonlijk, aIK GA DOOR MET DE MENSEN TE NODIGEN EN JULLIE MOGEN DAAR AAN MEE DOEN.
Om dit alles te kunnen verstaan moeten en willen we mensen zijn met de goede instelling, en daarom vragen we vergeving om uw Woord te kunnen binnen laten.
 
 
HOMILIE
 
Zusters en Broeders, ik zou zeggen nu we de parabel van Jezus hebben gehoord….vooral eerst tegen ons zeggen…..GOD geeft ons voor alles dit WOORD ons mee voor deze tijden….God, die we niet kunnen dien, laat ons horen HIER, dat Hij ons en ieder blijft uitnodigen…..Kom, Kom bij me aan tafel, kom GELOVIGE, ja  dat  klinkt misschien te ver van ons samen en van ieder… Och we denken U te ver o Heer,ja en U zegt tegen ieder: Kom, JIJ ! en je moet je voorstellen dat iedereen bij naam wordt uitgenodigd……het is een BRUILOFT, het grootste feest dat Jezus’ tijd onder mensen kende. En daar staat voor een lang feest als klaar: wijn vooral, en eten, en muziek, het beste can het beste is ook voor jou!
Wij die horen tegen ons spreken mogen invullen, wat we van die God van Jezus verwachten: geluk, gezondheid, vriendschap,vrede met elkaar, dat we met elkaar kunnen bijeenkomen en het leuk hebben. Nu en later helemaal in de HEMEL!..
 
Ieder vind het leuk om ergens voor UITGENODIGD te worden, vooral als jet niet verwacht….Ik denk dat het GOED is om voor ons uit dit verhaal dat ene dichter bij te mogen voelen.
Een uitnodiging voor een feestje: leuk, dat ik er heen mag, …ze zijn me niet vergeten. Er is iemand die aan me denkt….
 
Maar in het verhaal van Jezus krijgt de Koning  en daarmee bedoelt Hij God ,  Zichzelf, komt niemand op het feest….De neen heeft druk met zijn akker, anderen hebben een andere smoes, en zelfs zijn er bij die de Koning aan wie Hij  nog extra dienaars stuurt: kom toch, de dienaars er worden er vermoord…….
En de Koning wordt zeer kwaad, en stuurt dan de knechten  de straat op om iedereen naar binnen, te halen goeden of slechten, die niet een uitnodiging hadden gekregen…….
WIJ krijgen  in het verhaal onze plaats met de vraag: 
Hoe reageren wij op de uitnodiging? 
Misschien denken we….wij zijn er nu toch …hier op het feest, we zijn dichter bij de lieve Heer hier in de kerk…
Buitengewoon…..dat hebben we al, we zijn dichter dan anderen die nooit meer komen….of die Jezus nooit hebben leren kennen, .maar let wel: oordelen over mensen die niet hierheen komen, komt ons niet toe.
 
Ook ons blijft de lieve heer ons uitnodigen….KOM, en die denken misschien aan ons beantwoorden aan zijn oproep en hier te zijn, 
maar wat we in de kerk bij hebben te leren is, dat wij zoals de dineren uit het verhaal ook GEROEPEN worden om anderen uit te nodigen.
We zijn zo gewend: dat moet de pastoor maar opknappen….. Maar toch, en mogen we dat ons binnen laten komen, we zijn geroepen om die of die eens te nodigen….kom je nog eens mee, je zult zien dat er zeker iets je aanspreekt, doe me een plezier…….
Jezus staat er voor ieder om ons te nodige en degene die naast ons wonen, familie, kinderen, mensen uit de straten,  die  op de eerste zondag genoemd worden.  Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb