Pastoor J. Boers 

Glorieuxlaan 38 

5613 LN Eindhoven Nederland

“God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u verlang, met de liefde van Christus...” (Brief van Paulus aan de Filippenzen 1 )

Ja, ik zou nu het liefst de pen pakken om al is het maar even bij je te zijn, nu het weer Kerstmis gaat worden ...we hebben misschien al langer niet geschreven of langer niet gepraat, maar ik blijf dikwijls aan je denken en leef met je mee.....Ik zou nu naast ieder van jullie willen zitten om je te horen en naar je te luisteren.....Of je nou familie bent, een bekende, een verre vriend, een brievenschrijver, ik ben dankbaar voor al jullie verhalen......en voor wat we hebben gekregen van de lieve Heer.

Maar we weten allemaal, dat we in een moeilijk jaar leven...door dat Coronavirus...ieder heeft dierbaren verloren door de heftige ziekte, of van dichtbij mis je mensen met wie je optrok, of naar wie je zwaaide wanneer je ze tegenkwam. En daar komt nog bij: het Kerstfeest zal ook anders worden...omdat vele winkels gesloten zijn, of restaurants waar we gezellig zouden gaan eten ...en ook in de kerk kunnen en mogen minder mensen komen....en je zou iedereen juist dan willen zien om te komen kijken: HOE GOD HET DOET als Hij onder ons mensen komt.....En ik weet zeker en bid dat de heilige Geest, die ons bij wijze van spreken, als we door al dat gedoe met dat virus het Goede nieuws van Kerst missen, dat Hij ons dan de bijbel in de handen drukt...lees je mee?

Ik heb gebeden om een verhaal uit de Bijbel over Jezus, die NIEUW tot ons wil komen...Bekende verhalen...Het KIND JEZUS, en zijn moeder en vader, en de herders, de eerste mensen aan wie God zich laat zien en voelen... Zij krijgen de Hemel verlicht te zien, en zij zijn de eersten, die op zoek gaan naar het kind. Normaal zouden die niet op zoek gaan naar een kind geboren in een stal, waar ook niet veel te halen was. We kennen het verhaal, en ik zou zeggen, dat het goed zou zijn als ieder van ons het nog eens opnieuw zou lezen...en dan gaan we ANDERS denken over God...want misschien lijkt hij soms erg Heilig...ver weg, en hoog?

Dan kwam ik van Jezus een verhaal bij de evangelist Johannes tegen, dat heel weinig mensen misschien hebben horen vertellen. Van Jezus, het kind zoals Hij GELOOF bracht aan de rauwe herders door naar hen te kijken...horen we nu van de volwassen Jezus! De Jezus bij Johannes komt bij mij binnen, God breekt in mij door...en ik kan lang niet alles vertellen...maar ik wil ieder durven laten voelen: dat God van ieder van ons bijzonder houdt... Hij zoekt ieder en wil het hart van iedereen raken.

Jezus trok met zijn leerlingen op naar Samaria, een apart stuk van het Joodse land, ooit van de Joden afgescheiden, ook in geloof, een vreemd land dus, waar de Joden niks mee van doen hadden. Dan komt hij bij een waterput in de stad Sichar, nog gegraven door de aartsvader Jacob.

Hij is moe van de tocht en Hij stuurt de leerlingen naar de stad om inkopen te doen en blijft zelf bij die put rusten. Op het heetste moment van de dag komt een Samaritaanse vrouw helemaal alleen bij de put aan, een teken dat ze kennelijk alleen staat. En Jezus spreekt haar aan: Vrouw, geef me wat te drinken! De vrouw – haar naam wordt niet genoemd - zegt tegen Jezus: wat krijgen we nu, mag jij, aan mij een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Jezus antwoordt haar: Als je wist, wie het is, die jou om drinken vraagt, Hij had je levend water gegeven! Dit antwoord vindt ze raar, want ze begrijpt het nog niet. Hoe kan ik Hem te drinken vragen? Hij heeft niet eens een emmer bij zich en de put is te diep. Hoe tovert Hij dat levend water dan?

En Jezus zegt: als je drinkt van het water dat ik je zal geven, krijg je nooit meer dorst, want het is water uit de bron van eeuwig leven....... De vrouw verstaat Hem nog steeds niet ...
Ze raken aan de praat over God, en waar je tot Hem kunt bidden: in haar stad Sichar of in Jeruzalem... Opeens, heel onverwacht zegt Jezus: Ga je man roepen en kom dan terug.....’Ik heb geen man, ...Ja, zegt Jezus, je bent eerlijk, want vijf mannen heb je gehad en die je nu hebt, is je man niet ! Ergens gelooft ze wel, want ze zegt: er komt een Verlosser, een Messias...en meteen zegt Jezus: Ik ben die VERLOSSER! (Dit had hij nog aan geen van zijn leerlingen gezegd, hij zegt het nu voor de eerste keer, tegen een vreemde, een vrouw)

Dan komen de leerlingen terug en ze vonden het vreemd dat Hij met een vrouw praat, maar de vrouw haalt mensen uit de stad en zegt: kom eens kijken, ik heb de Verlosser ontmoet, en Hij heeft me alles verteld wat ik gedaan heb...
En ze VERANDERT, ze voelt Zijn warmte en gelooft in Hem, en de mensen uit Sichar geloven ook in Hem en zo blijft Jezus twee volle dagen daar om zijn HART AAN HEN TE LATEN VOELEN EN ZIEN; IK HOUD VAN JOU......

Een lange brief... te lang zeggen sommigen misschien... Maar ik mag ZIJN boodschap, ZIJN liefde doorgeven... ja ook, als je nog tekortschiet in je doen en laten ...Hij luister naar je, Hij geeft je een weg...En Hij praat tegen mij, omdat ik oud ben, ineens over eeuwig leven...en Hij weet dat ik mijn Boodschap vanaf mijn 26 jaar dat ik priester ben aan ieder heb willen vertellen, maar dat ik het niet altijd precies heb kunnen vertellen.

Ga het verhaal eens lezen en als je de tekst nog niet hebt, laat maar weten...Ik bid voor ieder, jong of oud, en als je niets meer gelooft of geloofde...Ik leg jouw Naam ook vast bij Hem neer, de God van Liefde; je hebt lief en daarom hoor je bij HEM.

Een gezegend Kerstfeest!

 
 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb