Homilie, bij het afscheid van mijn vriend Geert
 
Gij hebt Woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? “

Het klinkt vandaag heel bijzonder als we naar de lezingen uit de Heilige Schrift geluisterd hebben.
Tot Wie zouden wij anders gaan?…..
Bij elke uitvaart in mijn lange leven als priester tussen de mensen, heb ik in de dagen van voorbereiding op het afscheid, me telkens afgevraagd: wat zou ik nu het best kunnen zeggen, als eerst voor de dierbaren, als duidelijke taal wijzen naar de Hemel, ……
Ik heb bij ons gesprekken nooit van Geert te horen gekregen, wat ik nu zou moeten gaan zeggen….maar hij wist wel dat ik altijd bid,   dat de Goede Heilige Geest me woorden van Jezus zal geven voor ieder die hier is. Bij alle uitvaarten die ik heb meegemaakt, was het natuurlijk telkens weer anders, en ik reken ook vandaag op de genade, waar je zelf na zoveel jaren wel weet hoe arm je bent!

Bij een uitvaart wordt natuurlijk de persoon naar voren gebracht, en als we jou Greet, of de kinderen en kleinkinderen aan het woord zouden laten, komt er veel bijzonder goeds naar boven. …. zeker weten, en als ik deze kleding af zou leggen en zou vertellen over mijn gegroeide vriendschap in 32 jaar van hem gekregen……
Maar ik denk, dat hij het niet zou willen….en ik weet zelfs haast zeker dat hij me zou zeggen…bid maar, en breng dan het Woord van God, hoe de lieve Heer tegen ieder hier aanwezig iets zou kunnen zeggen. Wat mooie treffende woorden die voor de sympathieke Geert hier mogen klinken, zal Marcel straks uitspreken, geplaatst in het perspectief van  eeuwig licht, zeg maar.
Ik heb Geert trouwens ook pas in de tachtiger jaren ontmoet, toen hij van God het geschenk had gekregen, zijn geloof te beleven temidden van alle waardigheden en misverstanden en strijd, …God is liefde…Hij ontdekte dat Jezus een hart heeft, Hij ontdekte dat bij geloven niet eerst komt van wat moet en niet mag….eerst Jezus, die aanraakt, geneest, geduld heeft en  ieder liefdevol aankijkt. IK zou wensen dat ieder dat nu juist, waar ik zelf ook gelukkig mee ben, mee wil denken, of misschien liever voelen!

Het boek van Jesaja hebben we open geslagen…..en we hoorden als antwoord op de DOOD, de grootste bedreiging aan ons HIER NU….En dan wordt gezegd: “De Heer zal de sluier die over de volkeren ligt, en de doek die alle naties bedekt…God de heer zal voor altijd de dood vernietigen……Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen…”
Elke dag, bij het barre wereldnieuws, en bij ons nu…mogen we die woorden durven uitspreken, ja, ook na het overlijden van Geert…. hij kreeg een goed lang leven, maar toch: de pijn van de dood, en hij dacht op het laatst en zei: ‘ ja, het moment komt en dan val ik in slaap en wordt ik ginds wakker…..Maar het deed toch  meer zeer, want  je lichaam wil blijven, en  het is het afscheid…snijdt…maar toch die woorden.NU… de sluier verscheurd…..Hij wist de tranen weg.
En Geert, denk ik, bidt deze woorden nu mee DAARBOVEN, want we hadden het zo dikwijls over de vreselijke dingen die aan mensen gebeuren, kinderen en volwassenen, nog nooit zo erg…...en hij zal bidden met ons, dat ieder die hier is, en pijn aan de dood heeft, en  bij wie de sluier van verdriet om andere dingen mee dragen …..

Ik weet het heel goed wat ik nu zeg…en ik moet erbij zeggen, dat ik - in de loop van de jaren steeds méér heb ontdekt, dat God die lijkt te zwijgen, dat Hij tegen ONS spreekt, zeker zoals we nu bij elkaar zijn, hoe we ons nu voelen.
En het WOORD van GOD naar jullie de Zijnen, en naar familie en naar iedereen hier, dat woord klinkt nog sterker en als je het hoort voel je je aangesproken, heel persoonlijk….
Jezus zegt ons:” als ik van hier ben weggegaan en jullie me niet meer zien, kom Ik terug om jullie ook bij Mij op te nemen….”
Ja, mooie woorden, en je moet zelfs gelovige dingen niet te gemakkelijk  zeggen…. ik zou zeggen: durven laten binnenkomen.
En de apostel Tomas, komt in de dialoog die hier ontstaat, nu we rond Geert bij elkaar zijn, en nu we met ook moderne mensen zijn, die  met het geloof, of moeten worstelen af en toe, of het kwijt zijn of nooit gekregen hebben, …. Tomas met zijn vraag, al zag hij Jezus !….. Wij zeggen allemaal graag met  de apostel mee: Maar we weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen we dan de weg weten? …..En dat voelen we op bepaalde momenten allemaal wel …..
De vraag van ook dus deze tijd…..en Het antwoord krijgen we van Jezus….Ik ben de WEG, de WAARHEID en Ik ben het LEVEN…..

Ik probeer dan ook zoals ik vaak met Geert hebt gebeden, en nu met mijn woorden naar u en ieder ….Geef Heer dan Vrede, dat voor Geert in vervulling is gegaan wat hij geloofde, en waar hij meer en meer in wilde mogen groeien naar U toe. We bidden U,  wat hij voor zoveel mensen aan U heeft gevraagd….en O Heer, wij die hier samen zijn, we willen  nu zin geven aan Geerts bestaan, wat voor hem zo belangrijk was,  door met zijn kinderen en kleinkinderen te vragen, dat U onze weg bent en blijft.
We bidden bijzonder daarom voor de kleinkinderen, die de boodschap van opa  en oma , via hun ouders ook door hebben gekregen, en dat zij dat kostbaar beleven als de mooiste erfenis.
We bidden U omwille van Geerts inzet voor uw liefde, dat we ieder die hier Nu heeft willen komen, dat ieder zich NU  bij U thuis voelt, dat uw Naam voor ieder een sleutel mag zijn, en dat we luisteren naar wat U juist vandaag  in ieders hart wilt neerleggen , uw vrede en troost.
 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot Wie zouden wij anders gaan?
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb