B-21/10/2018 - 29e zondag door het jaar
 
 
“ Hij zal zich belasten met hun fouten”.
( Jes. 53,10-11 )
 
“ Wij zijn op weg naar Jeruzalem….
Toen kwamen de zonen van Zebedeus: Jakobus en Johannes, naar Hem toe,
en ze zeiden Hem:
Meester, wij willen dat U voor ons doet, wat wij U vragen..”
( Mc. 10:32, 35 )
 
 
INLEIDING
 
Ik val met de deur in huis: we zijn aan het wennen, dat in het evangelie van vandaag God ons iets wil vertellen op onze levensweg…….En we horen dat Jezus met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem gaat, bij stukje en beetje….en twee broers Jacobus en Johannes lopen in het verhaal met Jezus mee, en ze vragen Hem: Meester: we willen dat U iets  iets voor ons doet, dat wij U vragen…..
Ik ga nog niet in op wat er dadelijk door hen gevraagd zal worden….maar om  het gevoel te hebben, dat God, dat Jezus ook NU MET ONS MEELOOPT…..en even stil…wat zou jij Hem voor jou willen vragen…….?
Nee, je hoeft bij Jezus niet bang te zijn om wat ook te vragen…Hij zet je niet voor schut, maar wel zal Hij daarna uit gaan leggen, wat Hij er van vindt.
Bidden we maar vast: Och Jezus, kijk naar ieder van ons, en …dat we uw liefde mogen voelen,…. en luistert, dat er wel woorden komen als antwoord, maar dat U ons verder helpt, en blijft meelopen.
Vergeving daarom, dat we bij die echte aanwezigheid van U zo weinig durven stilstaan, en vergeving ook voor alles wat nog niet klopt in ons doen en laten!
 
 HOMILIE
 
Dierbare mede gelovigen, ik denk dat de vraag van de twee broers Johannes en Jacobus die naast Jezus zijn gaan lopen: Meester, wij willen dat U voor ons doet, wat wij U vragen……
Ze drukken er nog al wat op: niet zo maar iets van hun dierbaar geworden Jezus iets vragen, maar van tevoren al zeggen…we WILLEN dat U doet wat wij zeggen.
Maar eerst zeg ik ook vandaag tegen mezelf en tegen ons die het WOORD van GOD NU lezen…..
Wij zijn ook op weg met Jezus, die met zijn vrienden op weg is naar Jeruzalem om  het Joodse Paasfeest te gaan vieren.
En kijken naar Jezus……Wat wij een nogal brutale vraag vinden….zeker bij Jezus: Hij wordt niet kwaad…..
En ik zou er meteen bij willen denken: wat vragen WIJ op onze weg door het leven van elke dag aan JEZUS?
Vertaal het met : wat bidden wij?
Of doen we het :onze Vader, en dat is prima, want Hij leerde het ons, en in elke zin van dat gebed kun je iets van je leven tegen komen.
Maar, en ik ben er ook veel mee bezig zoals u weet: Leeft ons geloof? Of laten we alles maar wat in het vage? EN zelfs : durven we eigenlijk iets te vragen?
 
We weten dat deze twee leerlingen met de anderen Jezus volgen…..Ze horen Hem spreken, ze zien Hem meeleven met mensen en vooral met hun ziektes, en dat kan Hij niet aan zien.
Maar Johannes en Jacobus, hebben het meeste van hem gehoord, en Jezus is met hen onderweg naar Jeruzalem en Hij weet hoe gevaarlijk de rest is, dat Hij vermoord zal worden, en vreselijk gemarteld……en daar doorheen zegt Hij telkens: dat Hij de Zoon van de Vader in de hemel, met hen op weg is naar die vreselijke dingen, maar dat Hij zal overwinnen en zelfs uit de doden zal op staan…..
Maar……die twee leerlingen blijven maar denken, dat Jezus de Messias is, de Verlosser, en dat betekent voor mensen van die tijd niet méér dan wat ze zien: Jezus de goede Man, die oproept tot naastenliefde zal zijn volk bevrijden van de Romeinen, en van armoe, en het zal een beloofd land worden……ja en met wonderen en tekens…..
DAAROM VRAGEN ZIJ eigenlijk, ja wij hebben die Jezus ontdekt en de leiders van ons volk willen Hem ook niet, maar als Hij de leider van het land wordt, dan willen we wel mee doen en ze vragen gewoon : ja, we hopen iets belangrijks van je te krijgen….Geef ons tweeën een plaats naast u, maak ons uw  rechter en linkerhand…..!
We lezen dat de anderen ervan horen en zijn woedend op de broers, maar wat denken ze zelf?
Jezus blijft rustig en geeft en blijft proberen hun duidelijk te maken dat Hij niets wil met politiek en macht….Jullie vragen daarom, maar jullie weten niet wat jullie vragen…..Het loopt met Mij heel anders af….wat Ik te verwerken krijg, de beker die ik moet drinken kunnen jullie die drinken….En dan legt Hij nog eens uit, hoe het met Hem gaat lopen….
En Hij zegt: het zal met jullie ook die kant op gaan…ze zijn martelaren geworden, hun leven voor Hem gegeven…Jacobus als eerste en Johannes wordt  van de kokende olie gered en sterft heel oud, als de geliefde leerling, die ons in zijn geschriften  toespreekt.
Ja, beste mensen, naar Jezus terug, ja WIJ NU.
 
Onze eerste reactie zou kunnen zijn: dat verhaal gaat niet over ons, en dat brutale vragen van de broers dat kunnen we ons moeilijk voorstellen naar ons toe?
Beste mensen: het gaat over Jezus en ons ook nu….Er speelt nogal wat, en staan we stil bij de kerk, dan gaat het slecht…..alsmaar kritiek en natuurlijk het niet voor te stellen misbruik door mensen, die net als de leerlingen Jezus toch wilde volgen.
Kerk is bedoeld en wordt ook Nu gedragen door mensen, die Hem trouw blijven, en die Hem vragen, maar dan anders….Och Heer, kom ons helpen, geef ons roepingen tot priesterschap en religieus leven, dat jonge mensen U gaan volgen, onbaatzuchtig en zuiver…..
Och Heer, vernieuw in onze parochies, sterk mensen, en geef ons de inspiratie om naar degenen te gaan die zoals ze dat noemen: Uitgeschreven hebben.
Ja, wij mogen alles vragen en Jezus zal ons vergeven als we ook teveel vragen. Maar ik durf aan het eind van ons nadenken over dit alles…..Ja ik durf dan met ieder hier vragen . net als Jacobus  en Johannes:
Wij willen dat U voor ons doet  wat we U vragen, omwille van uw overwinning, van uw moeder en alle heiligen die als kerk hier voorbeeldig hebben geleefd en om hen die dat nu doen. Amen.