C-21/08/2016 - 21e zondag door het jaar
 
“ Iemand vroeg Hem:
Heer, zijn het er weinig die gered worden?
Hij sprak tot hen;
Spant u tot het uiterste toe om door de nauwe 
deur binnen te komen….”
( Lc.13:23-25 )
 
 
INLEIDING
 
Heel hartelijk welkom aan ieder van u…..er er zit iets achter als we daarmee beginnen…Iemand welkom heten, enthousiast, kun je doen om verschillende redenen….Maar het gaat hier om iets  anders dan bijvoorbeeld, als we hier bij elkaar komen  bij het kienen, of een frietje komen eten in dezelfde zaal, of wat voor feestje ook. Hier ben je welkom zoals ieder bent, kijkt voelt, uitstraling heeft, en dat als GELOVIGE, als een mens die God een plaats geeft in je hart,….je gelooft…. misschien is het wat vaag geworden of we voelen dat om zo te zeggen niet, maar je draagt het in je mee, en we komen juist bij elkaar om dat te beleven, dat er een God is, dat Hij is mens geworden in Jezus, en ons hier wil AANRAKEN met zijn Woorden , maar ook straks in de Heilige Communie.
We gaan bidden om dat onze band met de lieve Heer hier versterkt, vernieuwd mag worden, zodat we van de gewone dingen van ons dagelijks bestaan, nog iets mooiers kunnen maken.
Daarom richten we  ons op de Heer onze Vader in de Hemel, om vergeving, ook naar elkaar toe, dan worden we bevrijd en meer open.
 
 
 
HOMILIE
 
Het gaat , zoals iedereen van ons dat wel goed gehoord zal hebben over de vraag, die iemand aan Jezus stelde: zijn er weinig mensen die gered worden?
En wij VERTALEN dat als: komen er maar weinig mensen in de hemel? …zou ik er zelf komen? want ik doe zo maar wat kleine dingen?
Of vragen we ons wel eens af : worden er maar weinig gered…. die massa’s mensen niks meer doen met het geloof, ze komen niet in de kerk en weten eigenlijk niet waar het over gaat. En de grote massa: die nog nooit de Naam van de Jezus of God hebben aan leren roepen?
Ja, God geeft ons dit stukje…. om na te denken over al die mensen die dan vergeefs voor de hemelpoort zullen staan en niet binnen mogen, want er is een deur…..Daar kom je dan wel achter, maar je mag niet binnen!
We hebben zo onze menselijke praat over de deur van de hemel. omdat Jezus eens tegen Petrus zei: jij krijgt de sleutels van het Koninkrijk…..
Ik zeg het al vaker, dat Jezus ons juist nu wil AANRAKEN met de deur.
Wij roepen: doe open….We willen die deur binnen waarvan Hij zegt dat die nauw is….
Deuren heb je overal. Laatst in een gevangenis  op bezoek en ik moest 12 deuren door, die allemaal smal en op slot waren….er zijn ook brede deuren bij grote winkels om veel mensen binnen te krijgen, maar bij uitverkoop is de deur te smal om de grote menigte door te laten en er kunnen slachtoffers vallen. 
Goed dat Jezus nu praat tegen ons over de deur….
We zijn nu in een jaar, dat in Rome en overal op de wereld mensen gevraagd worden om in de kerk van St. Pieter en St. Paulus… door de heilige deur binnen te komen, juist om de nabijheid van Gods barmhartigheid te voelen door die stap. En in de Bisschopskerken en basilieken van ons land is er een heilige deur om die stap te zetten.
Wat betekent dat voor ons?
Ik heb altijd nog het plaatje in me van de paus, die 8 december vorig jaar….de deur van de Sint Pieter opende, je zag hem vanaf zijn rug met heel die lege kerk voor zich…….Dat is een beeld van wat God, tegen ons zegt: kom binnen, voel je thuis, ik wil je goed doen…..
Als je de woorden van Jezus leest moet je eerst ook zeker weten, dat Hij ons niet bang wil maken. Hij heeft niets aan mensen die uit angst, gedresseerd , zijn  geboden zouden doen, dat werkt niet. Hij wil ons prikkelen tot ijver voor het goede, tot liefde, tot bewust en dankbaar leven, tot eerlijk zijn, ........ Span je tot het uiterste in …… maar kom vast binnen.
En tegelijk vraagt Hij ons om de weg naar de DEUR af te bidden voor mensen die Hem niet kennen of amper iets over hem gehoord hebben…..
Onze paus legt ook steeds veel nadruk op, die uitnodiging…..Ook al haal je het niet, en kost het moeite, en ook al zie je de deur gesloten staan,….en dat van je veel gevraagd zal worden ……..
De bekende afbeelding van het heilige Jaar is het verhaal van Jezus zelf over de verloren zoon, die uiteindelijk aarzelend naar huis terug komt, en een paar mooie woorden instudeert….maar dat hoeft hij niet te zeggen, want de vader stond al die tijd al buiten , met de open deur te wachten op hem of haar die terug en thuis komt.