C-05/05/2019 - 3e zondag van Pasen
 
‘Daarop zei de leerling van wie Jezus 
veel hield tegen Petrus;‘Het is de Heer ! ‘
( Joh.21: 7 )
‘ Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg:
‘Heb je Mij lief?’ En hij zei Hem;
‘Heer, Gij weet alles, Gij weet dat ik U bemin!’ “
( Joh. 21: 17 )
 
Dierbaren,
 
Ik ben in deze Paastijd altijd blij, dat we in de vieringen  de verhalen mogen ontvangen over de Verrijzenis van Jezus…Hij die is opgestaan, en voor ons geworden is de Levende….We zouden kunnen zeggen HIJ DE IEMAND, nog meer tastbaar als God de Vader of de Heilige Geest, Die ons nabij is door Zijn Komen in ons Lichaam, en alles daarvan gedragen heeft.
 
Zo zijn we samen weer aan het praten en denken aan de zichtbare God, en toch is het goed om bij het luisteren naar het evangelie, net als we weer zijn gaan zitten, tevreden met weer de boodschap, het goede nieuws hebben we weer ontvangen en meegekregen UIT HET VERHAAL OVER WAT TOEN GEBEURD IS.
Het is prima met de bijbel bezig te zijn. Ik zou vandaag bijvoorbeeld met u kunnen gaan nadenken, waarom Johannes bij de visvangst ons het aantal gevangen vissen erbij vermeld 153 !
Vele bijbel-geleerden hebben er over na gedacht, en één die wij als theologiestudent mee kregen was, dat men toen dacht dat er zoveel verschillende vissen in beeld waren…..
 
Maar, en het is goed om het nog eens te herhalen…..Als de lezing ten einde is, houdt de diaken of priester het BOEK omhoog en zegt: “ Zo spreekt de Heer”, of: WOORD VAN GOD
En je zou kunnen `zeggen: NOGMAALS wordt tegen IEDER van ons en SAMEN , een voor een:
God wil jou aanraken met het VERHAAL dat JOU voorgelezen is.
 
Het eerste gedeelte , waarin Jezus op het strand aanwezig blijkt te zijn, en Zijn leerlingen ontmoet met de ons bekende namen.
En ik zou zeggen: laten we nog even kijken naar onszelf , of onze Naam ook in het rijtje opgenomen is…..
Jezus is namelijk opgestaan, tot Leven, om onze weg naar de Hemel te verkondigen, maar tegelijk: Ik ben met JULLIE op weg naar de hemel vanuit jouw leven……
Bij de apostelen zie je gebeuren dat ze nog even naar het oude vak terug gaan: Ik ga vissen…..
Wij gaan mee in het verhaal met wat ons bezig kan  houden….JEZUS trekt ieder van ons erbij…ons eigen bestaan, ons beroep, op wat we in kunnen vullen tijdens onze dagen , met wel en wee…..
En zo zegt Hij tegen ons, zoals Hij de klacht van de vissers aanhoorde….We hebben niks gevangen, ….WIJ…Och Heer U weet en ziet wat onze nood is, wat tegen staat, bij ieder…help ons met elkaar dat moeilijke mee te dragen…En in GELOOF zal die Jezus ons het op onze manier in geven : gooit het net nu eens aan de andere kant…..
Zeggen we samen: het gaat niet, het is leeg in de kerk hier bij ons…..Zou Hij kunnen zeggen: Ik wil toch dat jij en jij mee bidt voor al die mensen die me kwijt zijn om er enkele te noemen……
 
Dat lijkt makkelijk te klinken, maar hoeveel uren en dagen gaan bij ons niet voorbij, in spanning en nood en uitzichtloos….en we ZIEN JEZUS NIET: we moeten net als de apostelen tegen elkaar zeggen…HET IS DE HEER….
Ja bij Hem vragend bidden…en dat niet alleen…Hij luistert naar ieder van ons sukkelend en/of blij zijn……Dat moeten we telkens weer invullen…Ons bidden hoort Hij wel, maar luisteren wij wel naar Hem.
 
Hetzelfde zien we in het tweede gedeelte…als Jezus alleen is met Petrus, en als Hij hem nog eens gaat bevestigen in zijn nieuwe taak als eerste van de apostelen, die ZIJN VERHAAL over de wereld moet vertellen gaan.
OOK DIE VRAAG STELT  HIJ AAN IEDER VAN ONS:
Heb je MIJ LIEF?
Nooit aan gedacht dat Jezus die vraag aan mij zou stellen…Ik ben niet zo onbelangrijk voor hem? Of: en DAT DURVEN WE amper denken, zoals mensen die van elkaar houden op bepaalde momenten tegen elkaar zeggen durven: Houd jij ECHT van mij ?
Voel je hoe de Heer hier niet alleen bij Petrus is maar bij ons ?
En als we weten dat we vaak aan God niet hebben gedacht en verkeerde keuzes hebben gedaan, gevallen zijn voor verleidingen….Hij vraagt toch weer door: HEB je MIJ lief?
Petrus had Hem zelfs verloochend , weet je wel met die haan?
En dan denkend , ieder van jullie hoor Hem, dat het even stil mag worden…dat Hij jou lief heeft…Dat Hij jou roept ook met je geloof, en inzet voor anderen: Heb je Mij lief…..Even stil en vooral staat er bij de Communie. dat deze bijeenkomst, ons nieuw mag maken, ons hart doet raken. AMEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb