B-08/02/2015  5e zondag door het jaar

 

“ Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,

ging naar buiten en begaf zich naar een

eenzame plaats waar Hij bleef bidden. “

( Mc.1:35 )

 

 

 pater Emilien Tardif

We kijken om ons heen, of ieder er is….EN we zijn blij, dat velen zich aansluiten voor de viering vandaag. Zoals altijd komen we voor het Woord van God en om Jezus ‘ offer te vieren van de eucharistie, verenigd met miljoenen over de wereld. We zullen mensen missen, en dat zal de Heer van ons horen, omdat we graag een sterke kerk zijn van Hem. En zeker zal Hij aandacht schenken aan ieder, en bijzonder aan mensen die  lijden aan kwalen of ziektes. In het evangelie horen we dat Hij het lot van ons mensen aantrekt.

HOMILIE

Op ons boekje staat geschreven: Genezing  vinden bij Hem……Het is goed om vandaag stil te staan bij hoe Jezus, toen op aarde, met de mensen omging! We horen iets in het evangelie over wonderlijke genezing van de schoonmoeder van Simon Petrus, en over de ontelbare mensen, die na zes uur ’s avond met al hun zieken bij Hem kwamen, en ook nog genezen werden. Dat ze op de avond kwamen was omdat bij de Joden de heilige dag wordt gevierd van vrijdagavond tot zaterdag avond zonsondergang.

Ja, als we horen van wonderen, dan komt Jezus  voor je gevoel ineens wat verder van je af te staan…. want dat maak je niet mee….En we durven ook niet te bidden om genezing, gewoon…..En Jezus zei tegen de mensen in die tijd dikwijls: heb geloof !

Ik heb in de jaren 80 en later ook toch tekens meegemaakt, waar je van wonderen kon spreken. In die tijd kwam de Canadese pater Emilien Tardif enkele keren naar ook Nederland. We zijn met hem op vele plaatsen geweest, zelfs met enkele duizenden in de RAI in Amsterdam, in de Jaarbeurs, in de Sint Jan van den Bosch, in de Lievevrouw basiliek van Maastricht en nog andere plaatsen.

De man had kennelijk een bijzonder opdracht én kracht van God om in die eucharistievieringen de mensen  bij Jezus te brengen….. Hij legde er de nadruk op, : ik kan uit mezelf niets, ik kom om jullie in deze moderne tijd dichter bij Jezus te brengen, ik kom jullie zeggen: God heeft je lief, Hij wil jullie vertellen dat de goede God niet een verre Iemand is, maar Iemand die dichtbij graag bij jou wil zijn…

En na de Heilige Communie begon hij te bidden voor allen en iedereen, dat de mensen zich open zouden durven gaan voelen voor de lieve Heer, voor Jezus, voor de Heilige Geest.

En het gebeurde ook dat hij bij dat bidden begon te spreken over de kwalen en pijn van mensen in deze kerk. En Hij noemde de soort ziekte, en bij elke bijeenkomst waren er mensen, die tijdens de plechtigheid of later zich kwamen melden, dat hun pijn weg was,….Ik herinner me nog in Maastricht een pastoor, die het maar half geloofde en ergens zich verloren voelde dat de mensen hem als priester niet zouden erkennen! Hij had iets aan een  been en hij kon niet meer knielen….en ook hij werd genoemd met zijn kwaal,…… en kwam op het eind zich bij de pater bekend maken, en God vergeving vragen.

Misschien vraagt u zich: waarom ik dit allemaal noem? Kijk om je heen, je weet hoe veel er de weg kwijt zijn, hoe velen lijden, en niet weten dat je toch minstens bidden kunt om het aan te kunnen!

Ik smeek jou en jullie, gooi alle twijfel weg, durf te bidden en te vragen en we moeten denk ik DURVEN VRAGEN….och Jezus, we zijn het zo kwijt, laat U hier ook VOELEN, Zien, geef mensen een teken dat  het goed is bij U en veilig en dat we er beter van worden.

Ik heb het zelf ook meegemaakt….dat mensen kregen wat ze vroegen….. Ik weet nog geen antwoord, nu nog niet: Och Heer: waarom heeft die en die genezing gekregen en anderen niet?  Jezus doet tekens Hij deed het toen en die mensen toen genezen, zijn allemaal gestorven…genezing is een teken van alles wat komt uit de HEMEL!

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb