B-19/08/2018 - 20e zondag door het jaar
 
 
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
blijft in Mij en IK in hem….”
( Joh.6:51-58 )
 
INLEIDING
 
 
In deze zomer gaan we van zondag tot zondag het telkens herhaalde WOORD van GOD, dat HIJ tot ons spreekt over de Eucharistie. En iemand zou kunnen zeggen: Alweer ? ….. En we zouden ook kunnen zeggen: dat verhaal kennen we onderhand wel vanaf onze eerste Communie…..en iedere keer als we in de kerk komen gaat de priester eerst naar het Altaar, hij kust het….om tegen zichzelf te zeggen en om het te herhalen naar ieder die aanwezig is…Ja, hier raakt de Hemel de Aarde…hier kom JEZUS ons tegemoet…..We lezen telkens uit het evangelie van Johannes, waarin Jezus ons uitvoering bij praat over Zijn Komst als Zoon van God en MENS, die op onze tocht door het leven, Brood blijft breken, en delen, en de beker doen rondgaan….en vandaag zegt Hij daar sterke woorden bij, die mensen die de beeldspraak niet begrijpen, en dus niet pikken.
Kijk naar het altaar….ons middelpunt, misschien te ver van ons af, en we moesten  straks eens naar voren komen voor we naar huis gaan, en zoals je dat vaak mensen ziet doen als je beelden krijgt uit Lourdes…..waarop je mensen door de grot ziet lopen, en raakt zijn hand de rotssteen, aanraken de heilige plek…..in Lourdes door Maria die daar verscheen, en die daar voor miljoenen mensen nog terug komt.
Bidden we onze schuldbelijdenis opdat we de heilige plek en Jezus ‘ heilige woorden nieuw kunnen verstaan en beleven.
 
HOMILIE
 
 
De wijze mens die de lezingen van deze zondag bij elkaar heeft gezet…..zal denk ik, eerst altijd de lezing over Jezus , over het evangelie hebben gekozen voor deze zondag….en al zoekend en biddend en bladerend zal hij de woorden van de eerste lezing gekozen hebben, die ons helpen om Jezus’ woorden goed te verstaan: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij, en Ik in Hem.
We weten van andere plaatsen dat mensen die onze Heer zo hoorde praten,. zijn weggelopen…dat kan niet niet, dat zeg je toch niet, dat je je vlees geeft en je bloed zo….?
De Wijsheid uit het Oude Testament, stellen we ons voor als iemand die alles goed  inziet en goed bezig is….Hij stuurt meisjes de stad in, en ze komen zo bij ons…en ze zeggen: als je het nog niet goed inziet….Kom dan binnen en eet van mijn brood en drinkt van mijn wijn….en als  je het moeilijk vindt….laat het, laat die woorden als SYMBOOL bij je binnen komen.
    Ik denk dat de meesten van u wel weten, dat wij heel veel verschillen met de christenen van de hervormd kerken….. En zij hebben vanaf de scheiding van de kerken, die woorden van de Eucharistie : Wie Mijn vlees eet en mijn Bloed drinkt…die woorden van Jezus aanwezigheid, hoewel met grote eerbied omringd, toch niet zo WERKELIJK ALS WIJ hebben uitgelegd en beleefd.
En toch….in de geschiedenis van de Kerk zijn wij op de weg gebleven van dit geheim van ons geloof.
 
Wanneer Jezus ons vandaag in de tekst van dit stukje evangelie het heel cru lijkt te zeggen: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet, en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Nog eens gezegd, we respecteren de mensen die deze taal zo lichamelijk voor zich hadden…. maar wij hebben van eeuw tot eeuw Dit WOORD VAN GOD< deze uiting van Jezus, ervaren, als HIJ die voor ons staat, het beeld voor zich van zijn delen met de leerlingen de avond voor zijn lijden, en dat geslagen en gewonden lichaam dat alle bloed verloor aan het kruis,,,,,en wie Zijn zijde werd doorboord…..Hier staat God , Hier staat Jezus voor ons met zijn Liefde, die ons omhelst en vastneemt, en zegt…ik houd van jou zo …dat ik alles van lijf en leden en lichaam geef om jou in mijn hart in te sluiten….Jij mijn uitverkoren enige mens, die Ik al ken vanaf je eerste communie, en ik sta nu voor je om het nog eens te zeggen, en hopelijk te LATEN VOELEN, Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb