C-27/01/2019 - derde zondag door het jaar
 
 
 
“ In de synagoge…Jezus stond op en ze reikten
Hem de boekrol aan van de profeet Jesaja.
Hij opende rol en vind deze plaats:
De Geest van de Heer is over Mij gekomen,
omdat Hij Mij gezalfd heeft.”
( Lc. 4,17-19 )
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
 
Boven het WOORD dat God ons vandaag meegeeft, zou je het beste misschien  kunnen schrijven:  “JEZUS LEEST VOOR….. uit de bijbel “.
En behalve dat Jezus ons voorleest, wordt ons in de eerste lezing iets vertelt, hoe de Joden eeuwen daarvoor met de Bijbel omgingen, of ik moet eigenlijk zeggen: ze waren er helemaal vervreemd van geraakt, er werd nog wel wat mondeling doorgegeven, Maar na jaren zijn ze terug in eigen land na verbanning,  nu weer thuis in dat eigen land hebben ze DE BOEKEN terug gevonden, en al wie kunnen, gaan er voor zitten om  te luisteren naar alles wat God via profeten eens liet opschrijven.
En iets kunnen we al onthouden: DIE MENSEN werden ontroerd, … Ja, die woorden zijn VAN ONS en VOOR ONS :God spreekt tot IEDER van ons die het maar wil HOREN!
Ja, …..zo vergeet ik haast nog ieder WELKOM te heten…..Elke zondag is er Gods Woord maar vandaag heel bijzonder voor ons NU IN DEZE TIJD, gaan we vooral aandacht geven aan lezing 2…. 
Bidden we extra om ons goed te kunnen concentreren…..En bidden we daarom dat de Heer ons hart mag zuiveren om goed te kunnen luisteren, en geraakt te kunnen worden, al is het alleen maar, dat Jezus ook hier hardop uit  Jesaja voor leest !
 
 
HOMILIE
 
 
De lezingen van die zondag hebben heel, heel veel ons te bieden, en ik heb telkens de teksten gelezen , gebeden : wat is voor ons NU belangrijk.
En ik  heb het al bij het begin gezegd….JEZUS LEEST ONS VOOR….Hij praat niet zo maar wat, Hij zoekt een tekst uit de oude Profeet, en legt het hardop toen en ook  aan ons uit….en Jezus is hier AAN HET BEGIN DAT HIJ OVER GOD gaat praten, en zegt WIE Hij is en Hij gaat het uitleggen….Hij zit hier in die paar woorden waar we iets méér van Hem gaan begrijpen.
Ja, en we zeggen tegen elkaar : je kunt God niet zien en ook niet horen…..
HEEL BELANGRIJK voor mensen van deze tijd, die God laat zich zien en horen…Hij trekt ons mensenlichaam aan! Je kunt Hem zien…en HIJ GOD kan alles van ons gevoel, en lijf en pijn en OOK dat mensen elkaar gelukkig maken als ze van elkaar houden.
Onthoud zijn Gezicht vooral en de eerste regels, daar wil ik het bij laten….en Hij begint met dit. Hier ben ik….en die GEEST van God ZIE je nu….die Geest is in MIJ en méér dan bij en in welke mens ook! 
In de eerste lezing hebben we kunnen horen, wat mensen blij maakt, als je zo DUIDELIJK IETS VOOR LEEST OVER GOD EN WIJ! Voor ons vandaag, zoals ik zei voor ons belangrijk.
 
In de tweede lezing lezen we hoe PAULUS het aan een Parochie in de grote stad van Karinthië uit gelegd heeft…..waar Jezus over praat nu.
Als we het over KERK hebben denken we aan paus, bisschoppen, priester en diaken, maar het gaat misschien nog VEEL MEER over mannen en vrouwen, kinderen, jongeren, arbeiders, verpleegkundigen, musici, …en WE KIJKEN EN HOREN NU NAAR JEZUS…Jullie ALLEMAAL gedoopten. jullie zijn de kerk….en onderaan beginnen , met de pas geboren en gedoopte kinderen….met hen die niet kunnen praten of blind zijn, ieder hoort erbij.
 
JAREN LANG wordt er vanaf de preekstoel gepraat en geroepen soms, wat je allemaal moet doen of niet mag…..
WIJ die gedoopt zijn , JA WIJ HOREN DIE WOORDEN ….en die woorden zijn ook van en voor mij….
Kijken we in de kerk  eens rond, zegt Paulus, dan zien we allerlei mensen….en al die mensen werken, of hebben een levenslang gewerkt, om geld te verdienen, maar ook om DAT WERK GOED TE DOEN ook als christenen, als mensen van Jezus….Die Jezus leeft in ons.
Het is precies met onze ledematen handen en voeten, noem maar op…..en de een doet meer met handen, en de ander met het hoofd op kantoor of nadenkend over bijbel…..
We horen bij elkaar….en iedereen doet er toe…Niemand kan gemist worden…Zo heb je zelfs ook mensen die méér bidden en tijd daarvoor hebben dan, de mensen op de trein, aan het stuur….
JEZUS LEEST ONS VOOR…en de KERK van NU heeft het nodig hoe we rond kijken naar wat iedereen , zij of hij doet en kan…ook in de kerk. Hier met z'n allen zingen, en anderen hebben weinig stem, maar hun hart zingt mee…en ga zo maar door.
In  vele kerken hebben mensen er maar stil bij gezeten, en zijn na de Mis weggegaan en nooit is het hun gezegd, GENOEG, hoe zij, hoe jij zoals JIJ bent NODIG  bent.
NU moeten we Jezus verhaal door geven….Aan de slag er mee, zoals Paulus zegt…met je bidden, of te luisteren of jij kunt mensen in problemen een goed woordje zeggen en als je geeft zullen we ontdekken dat er mensen zijn die Jezus NU Ook wil gebruiken, om anderen beter te maken, genezen…dokters, ja maar ook heel gewone mensen.
LEES DE LAATSTE REGEL EN VOEL BIJ JEZELF: God heeft in de kerk ieder , met elk zijn gaven aangesteld……we gaan het vertellen en mensen komen weer luisteren of er IEMAND iets voor hem of haar heeft te zeggen van de LIEVE JEZUS ZOON van GOD EN VAN DE GEEST.