B-09/09/2018  - 23e zondag door het jaar
 
“ Men bracht  een doofstomme bij Jezus en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen ….Jezus nam hen terzijde,
buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren, en raakt de mond met speeksel aan…..”
( Mc.7,31-37 )
 
 
INLEIDING
 
We vinden het , zo hoor ik van jong en oud, dat de tijd van maanden, weken en jaren snel gaat…..Ons samenzijn hier, geeft in ieder geval de rust van een zondag, zoals de goede God ons die gunt, en zoals die zo mooi beschreven wordt in het verhaal van  het boek over de Schepping.
Bijzonder blijft het, dat we elkaar hebben toegeknikt bij het binnenkomen, en ons nu nog eens wat rondkijkend maken we ons er bewust weer van, hoe ieder van ons een geschapen mens is….Niemand kan voelen, hoe of wie ik ben van binnen….ja en zo brengt die lieve Heer ons bij elkaar….OMDAT we ook dat ene SAMEN hebben gedoopt te zijn, binnen gehaald in Gods eigen leven nog eens bij alles als extra, dank zij Jezus Christus.
Ja, deze zondagsviering komt Hij ons, en ik voel het als een wenk van God naar ons priesters en diakens en bisschoppen uiteraard…Hij komt ons nog eens extra laten voelen en daarnaar kijken in het verhaal ….dat God is Mens geworden en dat Jezus ons komt AANRAKEN…
Niet alleen dus praten, woorden geven, maar aanraken, voelen, ….en daarmee krijgen we de boodschap van zijn Liefde mee, VERTEL DAT OOK aan wie je gaat tegenkomen.
Bereiden we ons voor met ons gewetensonderzoek…..en durven uit zeggen: Och Heer, we zagen en voelden het allemaal het mooie, zo weinig…Vergeef ons, en begin nieuw met IEDEREEN….
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen, ik heb er zin in, nu ik hier mag staan, als ook een toch maar gewone mens. En een priester of diaken krijgen om hier te mogen staan en te bidden en te vieren deze bijzondere kleding….daaronder zit de kleine man, die we allemaal ook zijn.
En daarmee kom ik meteen op het verhaal van deze zondag over de doofstomme man, die Jezus geneest.
Het valt me de laatste jaren  in deze toch soms moeilijke tijden met mensen die worstelen met het geloof, dat we bij het praten over het verhaal misschien in het verleden dat met een  te vanzelfsprekendheid hebben gedaan.
Om een voorbeeld te noemen….ik zou vroeger voor ons gedoopte mensen meteen naar de uitleg zijn gegaan……en gezegd hebben: als we in dit genezingsverhaal van de doofstomme wat verder doorlezen…zie je hoe Jezus de man met zijn vingers aanraakt, zijn tong, en Hij ging met zijn vingers in de oren….
Ja, als iemand jong of ouder gedoopt wordt, raakt de priester of diaken de oren van de dopeling en dan zegt Hij dezelfde woorden die hier staan; EFFETA…ga open…..Dat gebaar na de Doop is een gebed, dat je ziet gebeuren om te benadrukken, dat bij jou mens, of nu nog mensje, dat je Gods Woord zult te horen krijgen, EN dat jij ook weer met anderen gaat delen, over de liefde van God en over alles wat Jezus ons heeft gebracht.
    Ik zeg dat nu maar zo……en je hebt er wat aan, ook nu, dat we bidden om van de goede woorden voorzien over ons geloof kunnen delen met anderen, kleinen of grote…..ja ik bedoel zo, dat ze jou beleven van je geloof op kunnen pikken.
 
Maar nu, in onze moderne tijd….werd ik,  na afgelopen maandag dit evangelie gelezen te hebben, meteen getrokken naar die JEZUS…. God is MENS geworden, nee, niet zo maar als kind of mens tevoorschijn uit de hemelen gevallen om het wat cru te zeggen. Nee, Jezus is echt alles van ons mensen mee komen voelen……En ja, Hij krijgt met ziekte en dood in allerlei vormen te maken….de verdrietige kant, het niet kunnen aanzien, en ga zo maar door.
En dan als mens…de man kan niet horen en niet dus praten,,,,,Wat zou er mankeren aan zijn oren, die niet horen en zijn tong….die niet kan woorden vormen….Jezus te midden van al die mensen….
En dan zegt Hij als zoon van God een Scheppingswoord: ga open….EFFETA.
En hij was genezen, kan horen en praten….Een wonder, en Jezus zegt: jullie zijn er weg van, maar ga het nu niet als sensatie uitbazuinen……
En tegen ons zegt die Jezus ook: GA  OPEN…mensen van Nu…..Ik raak  jullie aan, je kijkt alsmaar naar dit wonder, en dat is te begrijpen, maar waarom vraag je dan niet meer om wonderen….en wat doen WIJ met ons aanraken, met ons spreken, met onze aandacht…..
Het valt me op dat er op het ogenblik nog al wat boeken zijn verschenen, die ons aan spreken juist als GELOVIGEN….Och mensen om je heen wordt alles van geloof weggepraat, het kan niet, was en is uit de tijd, en er wordt om gelachen….en toch juist onder mensen die nu bewuster nadenken gaan….zie je dat mensen dit en andere verhalen gaan lezen en  er over nadenken, en een boekje dat vertelt over met namen mensen zo van dertig en veertig  jaar; het heet: Ongelofelijk….
Ja, hoe oud je ook al bent, je bent nog geroepen om mee te denken, mee te bidden en met JEZUS mee aan te raken, het verhaal begint nu pas, ….Ook wij kijken Nu bewust naar God die de mensen, elke mens komt AANRAKEN. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb