C--13/10/2019 - 28e zondag door het jaar

 

“ Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels: Jezus, Meester, ontferm u over ons. “

“ Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.”

 

( Lc. 17:12, 13 en 19 )

 

 

Ja, op deze zondag geeft God ons te denken aan en over ZIEKEN, …oud en jong ,ook dat soms al heel erg jong, …het is van alle tijden, in elk gezin,  familie en vriendenkring, buren…vandaag nog gesproken met een erg zieke jonge mens: waarom Ik?….In de parochies waar ik mocht werken zijn er velen, met wie je over hun pijn en kwalen in gesprek komt……Ja, als priester, maar ik ben ook er nu nog over bezig: de zieken zijn niet,  behalve alleen en eerst voor eigen , maar ook van ons allen die hier met elkaar leven, bidden, gezond en ziek zijn.

 

Daarom zijn we hier in de parochie een 20 jaar geleden begonnen om op de derde woensdag van de maand , tijdens ons samenkomen in de avondmis ( tussen 7 en 8  ):  aan GEZONDE parochianen  te vragen  welkom met hun zieken of hen die niet kunnen komen,…..maar ook om te bidden voor iedereen, met naam en toenaam als men wil of kostbare briefjes met intenties…..

We dachten toen: daar ga je toch voor, belangstelling wel, op en af….Maar in het begin hadden we enkele vrijwilligers om de mensen die kwamen te verwelkomen, dat ze zich thuis zouden voelen en betrokken te zijn.

De bijeenkomst gaat nog steeds door maar om zo te zeggen matige steun vanuit de kerk, het lichaam van Jezus dat we zijn, gedoopten…..Ik had dat meer verwacht. En ik denk, dat we TOCH NOG het naar de kerk komen als een eigen verplichting, en niet genoeg bewogen om al die mensen die ziek zijn of met andere zorgen en of diep moeten gaan…..

VANDAAG komen we Jezus tegen……maar eerst horen we een verhaal over een genezing van Naäman, een heiden uit Syrië, die met zijn vreselijke ziekte: melaatsheid naar de profeet Elisa in Israël gaat: 

De koning van deze Naäman geeft hem geld zilver en goud mee en mooie gewaden om op de profeet een grote indruk te maken met ZIJN bezorgdheid voor ZIJN BESTE GENERAAL.

De profeet wil niets van dat al weten en hij zegt: ik sta in dienst van onze goede God…ga jij maar naar de Jordaan, en ga in het water zeven keer je onderdompelen met je zieke lijf. De man wil eerst niet, maar zijn dienaren konden hem overtuigen om die stap van geloof te doen…we hoorden de goede afloop.

En NU PAS KOMT ONS VERHAAL:  WAT God ons NU wil meegeven…..

In de verhalen van de evangelies spreken de mensen die Jezus tegen komen  niet aan met zijn VOORNAAM…..de meesten zeggen: Rabbi, meester of : Heer…..afstand

Maar deze tien melaatsen - we kennen die ziekte en misschien kunnen  we ons  het voorstellen uit de films of boeken over de Vlaamse pater missionaris DAMIAAN DE VEUSTER, of bij ons, zijn beeld in de Sint Jan: Peerke Donders uit Tilburg……

Deze tien komen dus Jezus tegen, en schreeuwen Hem tegemoet…Jezus Meester, ontferm U over ons..ze zijn niet alleen ziek, maar verbannen, niet meer thuis, of in de stad komen, niemand aanraken op afstand blijven…want men is bang voor besmetting……

JEZUS roepen ze bij NAAM, en Hij ziet hen niet alleen, maar praat met hen en ook heel kort en duidelijk: ga naar de priesters en laat zien dat je genezen bent en dan kun je naar huis.

Onderweg worden ze beter ….en wat zullen ze blij zijn geweest, terug naar gezin en familie!

Het verhaal horen we, en straks gaan we naar huis, gezond en wel of toch met zorg voor iemand of we zeggen ik heb niemand bij me in de buurt.

Van Jezus wordt telkens gezegd, over dat wat de mensen mankeren: Hij kijkt rond, wie kan ik laten zien, dat God de Vader ons wil veranderen in liefde tot de naasten, die met elkaar optrekken in vrede en vriendschap en DIE ZICH DUS BEKOMMEREN om de kwalen van medemensen.

Het kost niks, zelfs geen tijd, of misschien als je de derde woensdag zelf mee komt bidden voor al die lijdende…en anderen mee vragen: vooruit: wat doen we eigenlijk voor een ander….En als we zelf iets krijgen.

Ja, en dan is mijn verhaal eigenlijk af…u  jou aan kijken zoals Jezus jou en u aankijkt, en ziet wat je nodig hebt, maar ook wat je kunt gaan delen met de anderen????

Van de tien komt er maar een Jezus extra bedanken…..het is toch niet niks dat Hij je hoort en wat deed !

Lieve Jezus, we durven U aan te roepen zoals de melaatsen, want U staat dicht bij en bent IN IEDER VAN ONS…..Kom vragen we, en U bent er altijd…..we geloven…al zien we U niet met onze ogen …maar geloven maakt ons anders en nieuw.

Genees ons Heer, ieder die U nodig heeft, en we zullen samen U danken. Amen